• AKTORSTWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Aktorstwo
   Studia magisterskie na Wydziale Aktorskim trwają cztery i pół roku, a ich program przygotowuje  do pracy w zawodzie aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego. Nasi absolwenci dysponują nowoczesną techniką aktorską, a jednocześnie szeroką i wszechstronną wiedzą na temat współczesnej kultury mediów.
   Nauczanie realizowane jest zarówno poprzez wykłady kursowe, seminaria i konsultacje indywidualne, jak i ćwiczenia praktyczne. Szczególną uwagę przykładamy do realizacji ćwiczeń warsztatowych, które mają za zadanie wdrożyć studenta do samodzielnego korzystania ze źródeł, rozwijać emocjonalne zaangażowanie twórcze i przede wszystkim rozwijać indywidualność artystyczną. Egzamin magisterski jest dwuczłonowy i składa się z pisemnej pracy magisterskiej oraz prezentacji ról w spektaklach dyplomowych. Pozytywne zaliczenie egzaminu magisterskiego skutkuje nadaniem absolwentowi tytułu magistra sztuki.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie
    
   Proces rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Aktorstwo składa się z 3 etapów. Przygotowanie repertuaru:
   • I ETAP - ocena: warunków scenicznych, głosu i słychu, wymowy, interpretacji wiersza i prozy
   • II ETAP - interpretacja: wiersza klasycznego i spółczesnego, monologu, prozy klasycznej i współczesnej, utworu wokalnego
   • III ETAP - elementarne zadania aktorskie, zadania aktorskie przed kamerą, rozmowa na temat współczesnego życia kulturalnego w Polsce i na świecie, sprawdzian sprawności fizyczjej, sprawdzian umiejętności tanecznych, poczucia rytmu i umuzykalnienia

    

opinie (1)

 • boguś linda
  ocena

  świetny wydział, super atmosfera, studia dość wymagające, ale będę aktorę!!!

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
AKTORSTWO