• AKTORSTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Aktorstwo
   Studia magisterskie na Wydziale Aktorskim trwają cztery i pół roku, a ich program przygotowuje  do pracy w zawodzie aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego. Nasi absolwenci dysponują nowoczesną techniką aktorską, a jednocześnie szeroką i wszechstronną wiedzą na temat współczesnej kultury mediów.
   Nauczanie realizowane jest zarówno poprzez wykłady kursowe, seminaria i konsultacje indywidualne, jak i ćwiczenia praktyczne. Szczególną uwagę przykładamy do realizacji ćwiczeń warsztatowych, które mają za zadanie wdrożyć studenta do samodzielnego korzystania ze źródeł, rozwijać emocjonalne zaangażowanie twórcze i przede wszystkim rozwijać indywidualność artystyczną. Egzamin magisterski jest dwuczłonowy i składa się z pisemnej pracy magisterskiej oraz prezentacji ról w spektaklach dyplomowych. Pozytywne zaliczenie egzaminu magisterskiego skutkuje nadaniem absolwentowi tytułu magistra sztuki.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie
    
   Proces rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Aktorstwo składa się z 3 etapów. Przygotowanie repertuaru:
   • I ETAP - ocena: warunków scenicznych, głosu i słychu, wymowy, interpretacji wiersza i prozy
   • II ETAP - interpretacja: wiersza klasycznego i spółczesnego, monologu, prozy klasycznej i współczesnej, utworu wokalnego
   • III ETAP - elementarne zadania aktorskie, zadania aktorskie przed kamerą, rozmowa na temat współczesnego życia kulturalnego w Polsce i na świecie, sprawdzian sprawności fizyczjej, sprawdzian umiejętności tanecznych, poczucia rytmu i umuzykalnienia

    

opinie (1)

 • boguś linda
  ocena

  świetny wydział, super atmosfera, studia dość wymagające, ale będę aktorę!!!

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
AKTORSTWO