logistyka studia


<  Kierunki studiów

Logistyka studia - kierunek studiów

Polska jest niezwykle atrakcyjnym obszarem pod względem logistycznym, a dzięki przynależności do Unii Europejskiej stała się ona bardzo dobrym terenem dla inwestorów z tej gałęzi gospodarki. Właśnie dlatego zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie rośnie, gdyż ilość firm potrzebujących wykształconych logistyków nieustannie wzrasta. Jeżeli zatem masz zmysł stratega i chcesz wykorzystać go w przyszłej karierze zawodowej to Logistyka może być dla Ciebie świetnym kierunkiem!

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Logistyka? Logistyka jest jedną z tych dziedzin gospodarki, która jest najbardziej powiązana z każdym sektorem rynku. Na studiach poznasz zagadnienia z zakresu: logistyki globalnej, logistyki zaopatrzenia, logistyki dystrybucji, logistyki transportu, logistyki marketingowej, ekologistyki, logistyki odzysku czy e-logistyki. Nacisk będzie także kładziony na zagadnienia zarządzania systemem logistycznym przedsiębiorstwa w tym na metody statystyczne i ekonometryczne. Staniesz się też ekspertem w zakresie procesu przepływu informacji oraz towaru.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent Logistyki? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako pracownik działu logistyki, specjalista do spraw zakupów, spedytor krajowy i międzynarodowy, specjalista do spraw zarządzania zapasami, zamówień i dostaw, zarządzania flotą, transportu, rozwoju dostawców lub product manager do spraw zakupu. Przy obecnym deficycie logistyków na rynku polskim nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem ciekawej pracy w zawodzie. Jeżeli zatem chcesz sprawdzić swoje umiejętności strategiczne to Logistyka może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując logistykę


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także posiadania umiejętności managerskich,
  • zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznym oraz procesami logistycznymi,
  • rozwiązywania problemów logistycznych za pomoc metod i technik inżynierskich, w tym w zakresie: projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych,
  • posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego, zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem oraz doboru personelu i jego szkolenia,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku logistyka


Absolwent kierunku logistyka znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • pracownik działu logistyki,
  • specjalista do spraw zakupów,
  • spedytor krajowy i międzynarodowy,
  • specjalista do spraw zarządzania zapasami, zamówień i dostaw, zarządzania flotą, transportu lub rozwoju dostawców,
  • product manager.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku logistyka, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, język obcy.

 

Gdzie studiować kierunek logistyka?

LOGISTYKA - Szkoły wyższe, uczelnie

Akademia Morska w Szczecinie - Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

Akademia Obrony Narodowej - Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Politechnika Częstochowska - Wydział Zarządzania

Politechnika Łódzka - Kolegium Logistyki PŁ

Politechnika Opolska - Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki PO

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania PP

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Wydział Zarządzania

Politechnika Śląska w Gliwicach - Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

Politechnika Świętokrzyska - Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - Wydział Zarządzania UE w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - Wydział Ekonomii UE w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów UE Wrocław

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Zarządzania i Administracji

Uniwersytet Łódzki - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Uniwersytet Łódzki - Wydział Zarządzania UŁ

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Ekonomiczny UMCS

Uniwersytet Opolski - Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

Uniwersytet Szczeciński - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Mechaniczny

Uniwersytet Zielonogórski - Wydział Ekonomii i Zarządzania

Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Logistyki


 

autor Marta Matyja

 

Komentarze (0)


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE