ul. Wiejska 45A

15-351 Białystok

tel. centrala 85 746 90 00

fax. 85 746 90 15

Politechnika Białostocka

WYDZIAŁY I KIERUNKI
Kierunki studiów - Politechnika Białostocka: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Kierunki studiów - Politechnika Białostocka: znaleziono ×

grupa kierunku
wydział

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

INFORMACJE PRAKTYCZNE O UCZELNI

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry