rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia

Przełom maja i czerwca to czas oczekiwania na wyniki matur (jeśli jesteś tegorocznym maturzystą lub poprawiasz wyniki z któregoś przedmiotu), ale również moment, kiedy otwarte są rekrutacje na wszystkie krajowe uczelnie. Poniżej przedstawimy krok po kroku, jak szybko, prosto i bez problemu przejść przez proces rekrutacji na wymarzone studia:

Krok 1 – Wybór kierunku

Jeśli do tej pory nie wybraliście jeszcze kierunku studiów, na który chcecie iść, teraz nadeszła na to pora. Wbrew pozorom, najłatwiejszym sposobem jest metoda eliminacji. Wiecie, jakie przedmioty zdawaliście na maturze, odrzucacie więc wszystkie te kierunki, na które i tak nie dostaniecie się z powodów formalnych. Zostaje wam kilkanaście procent listy dostępnych kierunków, sprawa więc jest prostsza. Kolejnym sitem jest miejsce studiowania: stawiacie na całą Polskę, konkretne województwo czy tylko miasto zamieszkania? Na kolejnym etapie do głosu dochodzą wasze zainteresowania lub potrzeby rynkowe. Kiedy odrzucicie te kierunki, które nie są związane z waszą maturą, nie są dostępne na wybranym terenie i was nie interesują z powodów osobistych i praktycznych, prawdopodobnie zostaną wam dwa, góra trzy do wyboru. I to jest właściwa ilość do składania dokumentów, ponieważ zawsze warto mieć drugi wybór, gdyby na pierwszy nie udało się dostać, a posiadanie awaryjnego planu C nikogo jeszcze nie zabiło.

Krok 2 – Rejestracja elektroniczna

Rekrutacje na wszystkie uczelnie prowadzone są w specjalnym systemie elektronicznej rekrutacji. Pierwszym krokiem w procesie jest założenie indywidualnego konta rejestracyjnego, dzięki któremu będziecie mogli nie tylko wprowadzić wasze dane do systemu informatycznego uczelni, ale przede wszystkim na bieżąco sprawdzać proces rekrutacji.

Krok 3 – Wypełnianie podstawowych danych

Podczas pierwszego wypełniania rubryk należy podać dane osobiste i – jeśli już posiadacie – wyniki z egzaminów maturalnych. W innym wypadku można te dane wprowadzić później. Dane osobiste oznaczają tu wszystkie dane osobowe (takie jak numer dowodu osobistego lub paszportu) oraz informacje kontaktowe (adres zamieszkania/zameldowania, adres e-mail, telefon). Poza samymi wynikami maturalnymi w systemie rejestracji wymagane jest podanie rodzaju dyplomu (świadectwo maturalne, dyplom licencjata itp.), data jego wydania, nazwa szkoły itp. Na tym etapie załączacie pozostałe posiadane dokumenty (certyfikaty, dyplomy z olimpiad itd.). Należy uważnie przepisać wszystkie dane, bo pomyłka – szczególnie w procentach z egzaminu maturalnego lub ocenach dyplomowych – może przekreślić wasze szanse na pomyślne dostanie się na studia.

Krok 4 – Kierunki według priorytetów

Kolejnym krokiem jest wyszukanie z listy wybranych przez nas kierunków i oznaczenie ich priorytetu na liście preferencji od najbardziej nas interesujących do rezerwowych. W zależności od uczelni możecie zostać przyjęci na wszystkie trzy (jeśli macie wystarczająco dobre wyniki w stosunku do konkurencji) lub tylko na jeden, który uznaliście za najistotniejszy. Dlatego warto poważnie się zastanowić nad kolejnością zaznaczonych kierunków.

Krok 5 - Zdjęcie

W systemie elektronicznej rekrutacji należy również wgrać swoje zeskanowane zdjęcie. Uwaga! Zdjęcie musi spełniać wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych oraz być odpowiednio wyraźne, inaczej nie zostanie przyjęte.

Krok 6 – Opłata rekrutacyjna

Nie można również zapomnieć o dokonaniu opłaty rekrutacyjnej za każdy wybrany kierunek (jej kwota waha się w zależności od uczelni od 60 do 100 złotych). Kwota ta zostaje przejęta przez uczelnie i nie zostaje zwrócona, niezależnie od tego, czy dostaniecie się na wybrany kierunek, czy też nie. Podaną podczas rekrutacji kwotę należy wpłacić na podany podczas rekrutacji numer konta. Można wykonać tę opłatę na poczcie, w ajencji lub w formie przelewu internetowego. Po pojawieniu się kwoty na indywidualnym koncie rekrutacyjnym (może to zająć od kilku do kilkunastu dni od wpłaty, w zależności od jej formy) należy przyporządkować ją do wybranego kierunku lub kierunków.

Krok 7 – Uzupełnienie rubryk

Z czasem w systemie należy dołączyć brakujące wyniki maturalne lub oceny z dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Kroki od 2 do 7 należy powtórzyć na wszystkich wybranych uczelniach, jeśli startujecie np. na parę uczelni lub do kilku różnych miast na ten sam kierunek.

Krok 8 – Lista zakwalifikowanych

Etapem, na który czekają wszyscy przechodzący przez proces rekrutacji jest sprawdzenie listy przyjętych. Nie trzeba udawać się osobiście przed drzwi wejściowe uczelni, by sprawdzić, czy wasze nazwisko widnieje na liście. W systemie informatycznym, w którym się rejestrowaliśmy zostanie podana informacja, czy zostaliście przyjęci, znajdujecie się na liście rezerwowej, czy też konkurencja okazała się zbyt duża na oferowaną przez uczelnię liczbę miejsc.

Krok 9 – Złożenie dokumentów na uczelni

Po pozytywnym rozpatrzeniu waszego formularza rekrutacyjnego i wstępnym zakwalifikowaniu na studia nie można zapomnieć o dostarczeniu oryginalnych, papierowych dokumentów do odpowiedniego działu na waszej przyszłej uczelni. Jeśli tego nie zrobicie w podanym terminie, mimo wstępnego przyjęcia zostaniecie skreśleni z listy i wasze miejsce zajmie ktoś z listy rezerwowych. A jakie dokumenty należy złożyć? Tutaj też istnieją niewielkie różnice w zależności od uczelni, ale warto przygotować:

 • Świadectwo dojrzałości albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą, wraz z kopiami, celem poświadczenia zgodności z oryginałem i danymi podanymi w elektronicznym procesie rekrutacji. Dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny należy przynieść w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia wyższego stopnia.
 • Podanie o przyjęcie na studia wraz z oświadczeniami znajdującymi się na osobistym koncie rejestracyjnym
 • Podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej
 • Dowód uiszczenia opłaty za ELS (około 20 złotych)
 • Kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość kandydata
 • Aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Dodatkowo, mogą być wymagane:

 • Oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innym kierunku studiów
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminami i zasadami na uczelni
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku
 • Dyplom z olimpiady stopnia centralnego lub konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego
 • Certyfikat językowy

Krok 10 – Witaj na studiach

Ten krok jest już czystą formalnością. Po upływie terminu składania przez kandydatów wymaganych dokumentów oraz sprawdzeniu zgodności tych dokumentów na podany adres zamieszkania/zameldowania zostaje wysłane oficjalne potwierdzenie o przyjęciu na studia. Do zobaczenia na zajęciach w październiku i gratulacje!

 

Zasady rekrutacji na studia

Zasady rekrutacji Uczelnie Białystok

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku

Zasady rekrutacji Uczelnie Bielsko-Biała

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Zasady rekrutacji Uczelnie Bydgoszcz

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Bydgoska Szkoła Wyższa
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Zasady rekrutacji Uczelnie Częstochowa

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Politechnika Częstochowska

Zasady rekrutacji Uczelnie Gdańsk i Gdynia

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Morska w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Politechnika Gdańska
Uniwersytet Gdański
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni

Zasady rekrutacji Uczelnie Gorzów Wielkopolski

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Oddział w Gorzowie Wielk.

Zasady rekrutacji Uczelnie Katowice i Gliwice

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Zasady rekrutacji Uczelnie Kielce

Politechnika Świętokrzyska
Społeczna Akademia Nauk w Kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zasady rekrutacji Uczelnie Koszalin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska

Zasady rekrutacji Uczelnie Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Społeczna Akademia Nauk w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Zasady rekrutacji Uczelnie Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Zasady rekrutacji Uczelnie Łódź

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
Politechnika Łódzka
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Zasady rekrutacji Uczelnie Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zasady rekrutacji Uczelnie Opole

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Politechnika Opolska
Uniwersytet Opolski

Zasady rekrutacji Uczelnie Poznań

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wyższa Szkoła Logistyki

Zasady rekrutacji Uczelnie Radom

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Zasady rekrutacji Uczelnie Rzeszów

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski
WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Zasady rekrutacji Uczelnie Słupsk

Akademia Pomorska w Słupsku

Zasady rekrutacji Uczelnie Szczecin

Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Uniwersytet Szczeciński
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zasady rekrutacji Uczelnie Toruń

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zasady rekrutacji Uczelnie Warszawa

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Akademia Teatralna w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Grupa Uczelni Vistula w Warszawie
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Politechnika Warszawska
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Zasady rekrutacji Uczelnie Wrocław

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Zasady rekrutacji Uczelnie Zielona Góra

Uniwersytet Szczeciński – Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze
Uniwersytet Zielonogórski

Zasady rekrutacji Uczelnie Białystok

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku

Zasady rekrutacji Uczelnie Bielsko-Biała

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Zasady rekrutacji Uczelnie Bydgoszcz

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Bydgoska Szkoła Wyższa
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Zasady rekrutacji Uczelnie Częstochowa

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Politechnika Częstochowska

Zasady rekrutacji Uczelnie Gdańsk i Gdynia

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Morska w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Politechnika Gdańska
Uniwersytet Gdański

Zasady rekrutacji Uczelnie Gorzów Wielkopolski

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Oddział w Gorzowie Wielk.
Uniwersytet Szczeciński – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

Zasady rekrutacji Uczelnie Katowice i Gliwice

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zasady rekrutacji Uczelnie Kielce

Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zasady rekrutacji Uczelnie Koszalin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska

Zasady rekrutacji Uczelnie Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Zasady rekrutacji Uczelnie Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Zasady rekrutacji Uczelnie Łódź

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zasady rekrutacji Uczelnie Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zasady rekrutacji Uczelnie Opole

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Politechnika Opolska
Uniwersytet Opolski

Zasady rekrutacji Uczelnie Poznań

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zasady rekrutacji Uczelnie Radom

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Zasady rekrutacji Uczelnie Rzeszów

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski

Zasady rekrutacji Uczelnie Słupsk

Akademia Pomorska w Słupsku

Zasady rekrutacji Uczelnie Szczecin

Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Uniwersytet Szczeciński
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zasady rekrutacji Uczelnie Toruń

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zasady rekrutacji Uczelnie Warszawa

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Akademia Teatralna w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Zasady rekrutacji Uczelnie Wrocław

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski

Zasady rekrutacji Uczelnie Zielona Góra

Uniwersytet Szczeciński – Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze
Uniwersytet Zielonogórski

Anna SzumacherTEMATY POWIĄZANE

 

Jakie studia wybrać?

Jaki kierunek studiów wybrać?

Jak wybrać uczelnię?

 

Komentarze (2)

Domi odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

A co jeśli jest się na liście rezerwowych na uczelni, na którą chcemy iść bardziej, a na inną się już dostaliśmy? Bo tam też trzeba złożyć papiery do określonego czasu, można je później wyjąć jeśli dostaniemy się z listy rezerwowej czy trzeba czekać i ryzykować?

gość W odpowiedzi do: Domi odpowiedz

możesz wyjąć