matematyka studia

Matematyka studia - kierunek studiów

Matematyka to jedna z najstarszych dziedzin nauki, dająca podłoże do wielu innych dziedzin. Jej założenia odnoszą się do większości dziedzin ludzkiego życia, co sprawia, że matematyka istnieje w każdym aspekcie naszego życia i umożliwia konstruowanie metod zjawisk fizycznych, chemicznych, technicznych, ekonomicznych, społecznych jednocześnie dając narzędzia przeprowadzania symulacji. Jeżeli zatem interesujesz się zastosowaniami Matematyki stosowanej to jest to kierunek dla Ciebie!

Czego nauczysz się w ramach studiów Matematyka? Oprócz standardowej wiedzy matematycznej poznasz zastosowania tej dziedziny w technice, przemyśle i biznesie. Co więcej, nauczysz się konstruować metody metod zjawisk fizycznych, chemicznych, technicznych, ekonomicznych, społecznych jednocześnie dając narzędzia przeprowadzania symulacji. Na większości uczelni oferujących studia na kierunku Matematyka stosowana będziesz mógł uczestniczyć w dodatkowych wykładach organizowanych przez firmy czy przedsiębiorstwa.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Matematyka stosowana? Studia oferują kompleksowe wykształcenie, dzięki któremu nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem ciekawej pracy w zawodzie. Będziesz przygotowany do podejmowania współpracy interdyscyplinarnej z informatykami, inżynierami, biologami czy fizykami. Ponadto pracę znajdziesz w zakładach przemysłowych, biurach projektowo-konstrukcyjnych, instytucjach finansowe czy firmy ubezpieczeniowych. Jak widzisz możliwości jest całkiem dużo, a współczesny rynek pokazuje deficyt specjalistów w tej dziedzinie nauki. Jeżeli zatem masz zmysł matematyczny to Matematyka stosowana może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując matematykę


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • przeprowadzania rozumowań matematycznych (dowodów) w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji,
  • rozwiązywania równań liniowych i ich interpretowania w terminach wektorów i odwzorowań liniowych; obliczania wyznaczników, znajdowania macierzy przekształceń liniowych w różnych bazach; obliczania wartości własnych i sprowadzania przekształceń/macierzy do postaci kanonicznej; dostrzegania struktury grupowej w znanych obiektach algebraicznych (permutacje, izometrie, podzbiory liczb rzeczywistych i zespolonych), wyrażania faktów z elementarnej teorii liczb w terminach grup i pierścieni, opisywania tworów algebraicznych stopnia, co najwyżej drugiego w różnych współrzędnych afinicznych, rozumienia relacji między algebraicznym i geometrycznym opisem przekształceń oraz zbiorów algebraicznych stopnia, co najwyżej drugiego; badania kształtu krzywej gładkiej, rozumienia relacji klasyfikacji afinicznej, metrycznej i topologicznej, rozpoznawania podstawowych własności topologicznych podzbiorów w przestrzeni euklidesowej,
  • obliczania granic ciągów, funkcji jednej i wielu zmiennych; obliczania sum szeregów; badania zbieżności ciągów i szeregów, obliczania pochodnych i całek funkcji jednej i wielu zmiennych; badania przebiegu funkcji, rozwiązywania podstawowych typów równa różniczkowych i ich układów, dostrzegania, interpretowania i wykorzystywania związków i zależności funkcyjnych wyrażonych za pomoc wzorów, wykresów, diagramów, schematów, tabel; stosowania zdobytej wiedzy, zarówno do rozwiązywania zagadnie teoretycznych 3 jak i zagadnie praktycznych, w innych dziedzinach – w fizyce, chemii, technice, ekonomii – w szczególności do modelowania matematycznego, wykorzystywania metod numerycznych do rozwiązywania wybranych zagadnie rachunku różniczkowego i całkowego,
  • stosowania rachunku zdań i kwantyfikatorów oraz indukcji matematycznej w prowadzeniu rozumowa, w szczególności w dowodzeniu twierdzeń, wykonywania działa na zbiorach i funkcjach, interpretowania zagadnie znanych z innych dziedzin matematyki w jzyku teorii zbiorów, rozumienia zagadnie związanych z różnymi rodzajami nieskoczoności oraz porządków w zbiorach,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku matematyka


Absolwent kierunku matematyka znajdzie zatrudnienie jako:

  • pracownik w zakładach przemysłowych,
  • pracownik w biurach projektowo-konstrukcyjnych,
  • pracownik w instytucjach finansowych,
  • pracownik firm ubezpieczeniowych,
  • nauczyciel matematyki – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na matematykę, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, matematyka, fizyka z astronomią, język obcy.

 

Gdzie studiować kierunek matematyka stosowana?

MATEMATYKA - uczelnie, szkoły wyższe

Uniwersytet Łódzki - Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Matematyki i Informatyki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Wydział Matematyki Stosowanej AGH

Akademia im. Jana Długosza - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Katolicki Uniwersytet Lubelski - Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku - Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Politechnika Częstochowska - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Politechnika Gdańska - Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Politechnika Lubelska - Wydział Podstaw Technik PL

Politechnika Łódzka - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ

Politechnika Poznańska - Wydział Elektryczny PP

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Politechnika Śląska w Gliwicach - Wydział Matematyki Stosowanej PŚ

Politechnika Warszawska - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

Uniwersytet Gdański - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Matematyki i Informatyki UAM

Uniwersytet Jagielloński Wydział Matematyki i Informatyki UJ

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

Uniwersytet Opolski - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Wydział Nauk Ścisłych

Uniwersytet Rzeszowski - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UR

Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ

Uniwersytet Szczeciński - Wydział Matematyczno-Fizyczny

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Informatyki i Matematyki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Matematyki i Informatyki UWM

Uniwersytet Warszawski - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki UWr

Uniwersytet Zielonogórski - Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 

autor Marta Matyja

 

Komentarze (0)


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE