chemia studia

Chemia studia - kierunek studiów

Chcesz poznać naturę i właściwości substancji, które nas otaczają? Fascynuje Cię świat cząsteczek i atomów, a Twoim zamiłowaniem są nauki przyrodnicze? Jeśli tak to chemia będzie świetnym kierunkiem, podczas którego rozwiniesz swoje zainteresowanie i przełożysz je następnie na karierę zawodową!

Kierunek studiów chemia to nauka o nieograniczonych możliwościach, która otwiera oczy na otaczający nas świat. Tę dziedzinę świetnie charakteryzują słowa Alberta Einsteina: "Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka." Jeżeli zatem chcesz odkrywac tajemnic, które skrywa przyroda i nie straszne Ci są godziny spędzone w laboratorium to na pewno powinieneś wziąć ten kierunek pod uwagę.

Jako absolwent będziesz mieć dużo możliwości podjęcia pracy. Czeka na Ciebie praca w jednostach badawczych, w przmysle chemicznym czy kosmetycznym czy sekcjach ochrony środowiska. Dzięki ogólnej wiedzy z dziedziny chemii będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w wielu sektorach. Jeśli interesujesz się szeroko pojętą chemią to wybór tego kierunku powinien być dla Ciebie doskonałym wyborem.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując chemię


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • ogólnych zagadnień chemii, opartych na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych,
 • analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z odpadami oraz promowania zrównowaonego rozwoju,
 • otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami, promowania zrównoważonego rozwoju, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, posługiwania się literaturą fachową oraz przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej,
 • interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy,
 • język obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku chemia


Absolwent kierunku chemia znajdzie zatrudnienie jako:

 • pracownik laboratorium naukowego,
 • pracownik firm kosmetycznych, farmaceutycznych i spożywczych,
 • eksploarator sprzętu obrony przeciwchemicznej,
 • specjalista w składach sprzętu ochrony przed skażeniami,
 • pracownik dydaktyczno-naukowy w szkolnictwie wojskowym lub cywilnym.

Chemia - jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na chemię, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język obcy, chemia, fizyka i astronomia, matematyka, biologia, język obcy, informatyka.

 

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku CHEMIA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Chemia

CHEMIA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Politechnika Łódzka - Wydział Chemiczny PŁ

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie - Instytut Matematyczno-Przyrodniczy PWSZ w Tarnowie

Politechnika Gdańska - Wydział Chemiczny

Politechnika Śląska w Gliwicach - Wydział Chemiczny PŚ

Politechnika Wrocławska - Wydział Chemiczny

Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii UG

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Chemii UAM

Uniwersytet Jagielloński - Wydział Chemii UJ

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UJK

Komentarze (1)

 • NIE POLECAM TEGO KIERUNKU STUDIÓW.

  Bardzo trudny kierunek, po którym nie ma pracy. Ludzie się nastawiają na pracę w laboratoriach badawczych, a po skończeniu studiów okazuje się że pracy jest jak na lekarstwo, konkurencja jest duża, przez co zarobki na starcie to najniższa krajowa, po zdobyciu paru lat doświadczenia wynoszą ok 2400 brutto (wiem to po swoich doświadczeniach i znajomych z roku) i dziwi mi to co czytam na stronach podające zarobki dla danego zawodu, wydaje mi się że musi to być jakaś manipulacja firm z tej branży. Niektóry wyjeżdżają za granicę za pracą inni szukają pracy w szkole (oczywiście trzeba wcześniej zdobyć odpowiednie uprawnienia do nauczania), jeszcze inni pracują jako przedstawiciele handlowi (czego nikt nie brał pod uwagę podczas studiów i do czego nie jesteśmy przygotowywani podczas toku studiów), ostatnia grupa przekwalifikuje się na inny zawód lub po prostu pracuje poza zawodem np. w sklepie. NIE POLECAM TEGO KIERUNKU STUDIÓW.

zasady rekrutacji na studia 2017

 


 

 

 

 


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE