chemia studia


<  Kierunki studiów

Chemia studia - kierunek studiów

Chcesz poznać naturę i właściwości substancji, które nas otaczają? Fascynuje Cię świat cząsteczek i atomów, a Twoim zamiłowaniem są nauki przyrodnicze? Jeśli tak to chemia będzie świetnym kierunkiem, podczas którego rozwiniesz swoje zainteresowanie i przełożysz je następnie na karierę zawodową!

Kierunek studiów chemia to nauka o nieograniczonych możliwościach, która otwiera oczy na otaczający nas świat. Tę dziedzinę świetnie charakteryzują słowa Alberta Einsteina: "Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka." Jeżeli zatem chcesz odkrywac tajemnic, które skrywa przyroda i nie straszne Ci są godziny spędzone w laboratorium to na pewno powinieneś wziąć ten kierunek pod uwagę.

Jako absolwent będziesz mieć dużo możliwości podjęcia pracy. Czeka na Ciebie praca w jednostach badawczych, w przmysle chemicznym czy kosmetycznym czy sekcjach ochrony środowiska. Dzięki ogólnej wiedzy z dziedziny chemii będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w wielu sektorach. Jeśli interesujesz się szeroko pojętą chemią to wybór tego kierunku powinien być dla Ciebie doskonałym wyborem.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując chemię


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • ogólnych zagadnień chemii, opartych na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych,
  • analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z odpadami oraz promowania zrównowaonego rozwoju,
  • otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami, promowania zrównoważonego rozwoju, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, posługiwania się literaturą fachową oraz przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej,
  • interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy,
  • język obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku chemia


Absolwent kierunku chemia znajdzie zatrudnienie jako:

  • pracownik laboratorium naukowego,
  • pracownik firm kosmetycznych, farmaceutycznych i spożywczych,
  • eksploarator sprzętu obrony przeciwchemicznej,
  • specjalista w składach sprzętu ochrony przed skażeniami,
  • pracownik dydaktyczno-naukowy w szkolnictwie wojskowym lub cywilnym.

Chemia - jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na chemię, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język obcy, chemia, fizyka i astronomia, matematyka, biologia, język obcy, informatyka.

 

Gdzie studiować chemię?

Chemia - uczelnie

Politechnika Łódzka - Wydział Chemiczny PŁ

Uniwersytet Łódzki - Wydział Chemii UŁ

Uniwersytet Warszawski - Wydział Chemii UW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Wydział Nauk Ścisłych

Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Nowych Technologii i Chemii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Chemii UAM

Uniwersytet Jagielloński - Wydział Chemii UJ

Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Chemii UMCS

Politechnika Śląska w Gliwicach - Wydział Chemiczny PŚ

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Politechnika Wrocławska - Wydział Chemiczny

Uniwersytet Opolski - Wydział Chemii

Uniwersytet Wrocławski Wydział Chemii

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Chemii

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Politechnika Gdańska - Wydział Chemiczny

Uniwersytet Gdański - Wydział Chemii UG

Akademia im. Jana Długosza - Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

 

 

autor Marta Matyja

 

Komentarze (0)


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE