energetyka studia


<  Kierunki studiów

Energetyka studia - kierunek studiów

Obecnie na rynku pracy poszukiwani są specjaliści z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego. Regulacje Unii Europejskiej w tym zakresie wytworzyły silną potrzebę wykształcenia ekspertów w dziedzinie energetyki z wiedzą o obecnych regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. Jeżeli zatem Twoją mocną stroną są nauki ścisłe to powinieneś z łatwością odnaleźć się na studiach na kierunku energetyka!

Sprawne funkcjonowanie gospodarki jest w dużym stopniu zależne od energetyki, dlatego tak ważne jest zapewnienie zaplecza energetycznego kraju. Niewątpliwie popyt na energię będzie wzrastać, stąd tak ważna jest rola energetyków. Jako absolwent kierunku energetyka będziesz mógł dołączyć do tego grona! A czego nauczysz się w ramach studiów? Nacisk kładziony będzie na wiedzę techniczną w obszarze systemów energetycznych, zasad działania urządzeń technicznych z zakresu energetyki przemysłowej.

Student kierunku energetyka powinien również wykazywać się kreatywnością techniczną. Przy obecnym rozwoju energetyki, poszukiwane są nowe rozwiązania techniczne oraz technologiczne. Dynamika rozwoju energetycznego jest obecnie ogromna, co sprawia, że nowe rozwiązania są jak najbardziej poszukiwane. Jeżeli zatem jesteś kreatywny, a przy tym Twoją mocną stroną są nauki ścisłe to prawdopodobnie to świetny kierunek dla Ciebie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując energetykę


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych,
  • zaawansowanych technologii i metod badania procesów oraz eksploatacji urządzeń stosowanych w energetyce,
  • zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii,
  • problemów energetyki w jednostkach samorządowych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku energetyka


Absolwent kierunku energetyka znajdzie zatrudnienie jako:

  • pracownik w obszarze systemów energetycznych,
  • pracownik biura projektowego,
  • specjalista w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządowych,
  • pracownik w zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii,
  • właściciel własnej działalności gospodarczej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na energetykę, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: matematyka, fizyka, język obcy, język polski.

 

Gdzie studiować kierunek energetyka?

ENERGETYKA - uczelnie

Politechnika Łódzka - Wydział Mechaniczny PŁ

Politechnika Łódzka - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ

Politechnika Warszawska - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Elektroniki

Politechnika Poznańska - Wydział Elektryczny PP

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Wydział Energetyki i Paliw AGH

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - Wydział Mechaniczny

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Politechnika Śląska w Gliwicach - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

Politechnika Śląska w Gliwicach - Wydział Elektryczny PŚ

Politechnika Świętokrzyska - Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Politechnika Opolska - Wydział Mechaniczny PO

Politechnika Wrocławska - Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Nauk Technicznych UWM

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim - Wydział Techniczny

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Politechnika Gdańska - Wydział Mechaniczny

Politechnika Gdańska - Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Politechnika Gdańska - Wydziały Oceanotechniki i Okrętownictwa

Politechnika Częstochowska - Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

Politechnika Częstochowska - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 

autor Marta Matyja

 

 

Komentarze (0)


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE