informatyka studia


<  Kierunki studiów

Informatyka studia - kierunek studiów

Studia informatyczne to obecnie jedne z najchętniej wybieranych kierunków studiów wśród licealistów. Nie bez powodu, gdyż informatyk to obecnie „zawód przyszłości”, a dzięki prężnie rozwijającemu się rynkowi w tej dziedzinie specjaliści w tej profesji są jak najbardziej poszukiwani. Jeżeli zatem Twoją mocną stroną są nauki ścisłe, a dodatkowo świetnie odnajdujesz się w środowisku informatycznych to na pewno odnajdziesz się na kierunku Informatyka!

Podczas studiów informatycznych zmierzysz się z wyzwaniami współczesnej informatyki. Nauczysz się między innymi projektowania i analizy systemów informatycznych, tworzenia baz danych oraz eksploatacji sieci komputerowych. Co więcej, w ramach studiów przewidziane są zajęcia w języku angielskim z naciskiem na nomenklaturę specjalistyczną, co pozwoli Ci w przyszłości na podjęcie pracy nie tylko w Polsce, ale również za granicą naszego kraju. Zwykle uczelnie współpracują z firmami z branży IT, co ułatwi Ci znalezienie ciekawego stażu czy pracy.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Informatyka? Obecne trendy pokazują, że absolwenci tych studiów nie mają żadnego problemu ze znalezieniem pracy w zawodzie. Często studenci rezygnują z kształcenia w zakresie studiów magisterskich ze względu na posiadanie stałego zatrudnienia już w czasie edukacji na poziomie licencjatu. Absolwent Informatyki to przyszły programista w dużych firmach komputerowych, administrator sieci, twórca stron internetowych, manager projektów IT lub informatyk w małych i dużych przedsiębiorstwach. Jeżeli zatem jesteś przekonany, że odnajdziesz się w świecie informacji cyfrowej, a Twoją mocną stroną są nauki ścisłe to na pewno jest to kierunek dla Ciebie!

 


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując informatykę


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • ogólnych zagadnie informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych,
  • programowania komputerów oraz zasad inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych,
  • zasad budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych,
  • sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku informatyka


Absolwent kierunku informatyka znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • informatyk w małych i dużych przedsiębiorstwach,
  • programista w dużych firmach komputerowych,
  • administrator sieci,
  • manager projektów IT,
  • twórca stron internetowych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na informatykę, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, informatyka, fizyka i astronomia, chemia, język obcy.

 

Gdzie studiować kierunek informatyka?

INFORMATYKA - Szkoły wyższe, uczelnie

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte - Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

Uniwersytet Łódzki - Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

Akademia im. Jana Długosza - Wydział Matematyczno - Przyrodniczy

Akademia Morska w Szczecinie - Wydział Nawigacyjny

Katolicki Uniwersytet Lubelski - Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie - Wydział Inżynierii i Ekonomii

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim - Wydział Techniczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku - Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Politechnika Częstochowska - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Politechnika Częstochowska - Wydział Elektryczny

Politechnika Gdańska - Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Politechnika Lubelska - Wydział Elektrotechniki i Informatyki PL

Politechnika Łódzka - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ

Politechnika Łódzka - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ

Politechnika Łódzka - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ

Politechnika Opolska - Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PO

Politechnika Poznańska - Wydział Elektryczny PP

Politechnika Poznańska - Wydział Informatyki PP

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Politechnika Śląska w Gliwicach - Wydział Elektryczny PŚ

Politechnika Śląska w Gliwicach - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki PŚ

Politechnika Śląska w Gliwicach - Wydział Matematyki Stosowanej PŚ

Politechnika Świętokrzyska - Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Politechnika Warszawska - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Politechnika Warszawska - Wydział Elektryczny PW

Politechnika Warszawska - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

Politechnika Wrocławska - Wydział Informatyki i Zarządzania

Politechnika Wrocławska - Wydział Elektroniki

Politechnika Wrocławska - Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - Wydział Informatyki i Komunikacji UE w Katowicach

Uniwersytet Gdański - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Matematyki i Informatyki UAM

Uniwersytet Jagielloński - Wydział Matematyki i Informatyki UJ

Uniwersytet Jagielloński - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Uniwersytet Łódzki - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

Uniwersytet Łódzki - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Opolski - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UO

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Wydział Nauk Ścisłych

Uniwersytet Rzeszowski - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UR

Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach w Sosnowcu UŚ

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Informatyki i Matematyki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Matematyki i Informatyki UWM

Uniwersytet Warszawski - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Zielonogórski - Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Cybernetyki

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Informatyki

 

autor Marta Matyja

 

 

Komentarze (0)


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE