Inżynieria zarządzania studia


<  Kierunki studiów

Inżynieria zarządzania studia - kierunek studiów

Chcesz mieć wpływ na organizację przedsiębiorstw i proces rozwiązywania pojawiających się problemów? Dzięki studiom na kierunku Inżynieria zarządzania staniesz się prawdziwym mózgiem operacji firmy. Jeżeli zatem masz zdolności przywódcze, a dodatkowo cechujesz się umysłem analitycznym oraz kreatywnością to Inżynieria zarządzania może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Kierunek jest odpowiedzią na cieszące się dużą popularnością za granicą studia Operations Research lub Management Science. Jest to wiedza ze wszystkich gałęzi gospodarki dotycząca racjonalnego wykorzystania możliwych zasobów. Jako specjalista w tej dziedzinie będziesz ogniwem łączącym ludzi zarządzającymi organizacjami i działami technicznymi tych organizacji. Staniesz się swoistym łącznikiem, którego zadaniem jest osiągnięcie najlepszych wyników dla organizacji. Nacisk kładziony będzie też na umiejętności miękkie, dzięki czemu będziesz lepiej współpracować ze swoim zespołem i nauczysz się niwelować zaistniałe napięcia w społeczeństwie.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Inżynieria zarządzania? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w wielu branżach. Zaleta tego kierunku opiera się na rożnorodności kształcenia, co oznacza, że w razie recesji w jednej gałęzi przemysłu masz możliwości pracy w innej. Będziesz mógł podjąć pracę jako konsultant w zarządzaniu operacyjnym, marketingu, finansach jak i wielu innych dziedzinach zarządzania. Jeżeli zatem masz zmysł managera i nie jest straszny Ci żaden problem to Inżynieria zarządzania będzie świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię zarządzania


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa,
  • rozumienia podstawowych mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego w państwie i jego wpływu na zarządzanie organizacją,
  • rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi iinformacjami,
  • podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria zarządzania


Absolwent kierunku inżynieria zarządzania znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • konsultant w zarządzaniu operacyjnym, marketingu, finansach jak i wielu innych dziedzinach zarządzania,
  • pracownik zarządzający produkcją,
  • manager na różnym szczeblu.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na inżynierię zarządzania, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, matematyka, język obcy.

 

 

autor Marta Matyja

 

 

Komentarze (0)


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE