kierunek lekarski studia

Kierunek lekarski 

Jeżeli należysz do osób, które nie wyobrażają sobie innej ścieżki kariery zawodowej niż pomoc innym to kierunek lekarski powinien być dla Ciebie odpowiednim wyborem. Zawód lekarza, to praca nie tyle prestiżowa, co zwyczajnie niezwykle odpowiedzialna i ważna dla poprawnego funkcjonowania całego społeczeństwa. W ideę kierunku lekarskiego wpisują się nadal aktualne słowa Leonardo Da Vinci: Doktorzy, którzy zajmują się chorymi, powinni koniecznie zrozumieć, czym jest człowiek, czym jest życie i czym jest zdrowie, i w jaki sposób równowaga i harmonia tych elementów je podtrzymuje". Tym właśnie zajmiesz się podczas studiów lekarskich, które w pełni przygotują Cię do wykonywania tego zawodu. Jeżeli zatem czujesz powołanie, a Twoją mocną stroną jest biologia oraz chemia to jest to kierunek dla Ciebie!

Studia na kierunku lekarskim trwają sześć lat, a ich celem jest nauczenie studentów praktycznych umiejętności stawiania i rozwiązywania problemów zdrowotnych w procesie leczenia pacjenta. Program obejmuje zakresu przedmiotów z: nauk morfologicznych, naukowych podstaw medycyny, nauk behawioralnych i społecznych, nauk klinicznych niezabiegowych, nauk przedklinicznych oraz nauk klinicznych zabiegowych. Oprócz standardowych przedmiotów, uczelnie oferują wiele fakultetów, które pomogą Ci wybrać odpowiednią specjalizację. Jako absolwent otrzymasz tytuł zawodowy lekarza, a po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego możesz ubiegać się o prawo wykonywania zawodu. Będziesz mógł też dalej podnosić swoje kwalifikacje w ramach specjalizacji.

Po ukończeniu studiów oraz uzyskania pozytywnego wyniku z Lekarskiego Egzaminu Końcowego będziesz mógł podjąć pracę w szpitalu, przychodni lekarskiej i stacji sanitarno-epidemiologicznej, a także pełnić ważne funkcje w zarządzaniu ochroną zdrowia. Co więcej, będziesz mieć możliwość zatrudnienia jako pracownik naukowo-dydaktyczny w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych. Jeżeli zatem chcesz pomagać innym to kierunek lekarski będzie świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej.

 


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując kierunek lekarski


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • profilaktyki, leczenia i rehabilitacji niezbędne do wykonywania zawodu lekarza,
  • rozumienia genetycznej regulacji u wirusów i bakterii – organizmów prokariotycznych o nieskomplikowanej budowie genomu, rozumienia złożonej budowy i funkcji genomu organizmów eukariotycznych, oceny wpływu zanieczyszczenia środowiska czynnikami mutagennymi i kancerogennymi na organizm człowieka, rozumienia oddziaływania mutagenów z genomem człowieka, wykorzystywania podstawowych metod biologii molekularnej, rozpoznawania najczęściej spotykanych pasożytów człowieka w oparciu o znajomo ich budowy, cykli życiowych oraz podstawowych objawów chorobowych przez nie wywołanych,
  • opisu i interpretacji budowy człowieka – osobnika żywego i zwłok, prowadzenia anatomicznych badań przyżyciowych w stopniu umożliwiajcym zrozumienień klinicznych, rozumienia budowy i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, rozumienia podstawowych zagadnie neurobiologii,
  • porozumiewania się z pacjentem i jego rodziną, przeprowadzania wywiadu z pacjentem, badania chorego, właściwego doboru badań dodatkowych, stawiania wstępnej diagnozy, leczenia oraz udzielania pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku lekarskim


Absolwent kierunku lekarskiego znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • lekarz w szpitalu, przychodni lekarskiej i stacji sanitarno-epidemiologicznej,
  • pracownik w zarządzaniu ochroną zdrowia,
  • pracownik naukowo-dydaktyczny w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na kierunek lekarski, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: chemia, biologia, fizyka i astronomia, matematyka.

 

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku KIERUNEK LEKARSKI

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Kierunek lekarski

KIERUNEK LEKARSKI - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Popularne artykuły dla kierunku KIERUNEK LEKARSKI w dziale uczelnia

Zobacz inne kierunki Medyczne

Komentarze (1)

? odpowiedz

Od jakiej punktacji przyjmowali w tym roku (2017/2018) na lek? Ile kosztuje rok studiów płatnych?