Studia zarządzanie Zielona Góra

Studia zarządzanie Zielona Góra

studia zarządzanie Zielona Góra

Studia Zarządzanie Zielona Góra

Studia zarządzanie w Zielonej Górze to połączenie wielu dziedzin, między innymi: ekonomii i nauk o zarządzaniu, psychologii, socjologii, prawa, czy politologii. Przedmiotem badania wszystkich połączonych nauk jest – zbiorowość jednostek ludzkich oraz system relacji i powiązań, jaki w niej występuje w związku z dążeniem do osiągania określonych celów w skali zbiorowości i indywidualnej. Brzmi niejasno? Studia zarządzanie w Zielonej Górze mają, przede wszystkim dostarczyć praktycznej wiedzy na temat efektywnego prowadzenia biznesu. W gospodarce rynkowej jednym z podstawowych warunków sukcesu w biznesie jest zorientowanie na klienta i użytkownika produktu oraz umiejętność sprawnego planowania i organizowania zadań przedsiębiorstwa.

Zatem, czym trzeba się charakteryzować, by mieć szansę na sukces? Kreatywnym umysłem, wyobraźnią, łatwością komunikacji, odpowiedzialnością, umiejętnością pracy w grupie. Posiadając wymienione cechy i z dyplomem w kieszeni możemy znaleźć pracę, która będzie obradzać w wyzwania. Możemy zostać menedżerem i specjalistą w korporacji międzynarodowej, albo ekspertem rynku inwestycji i nieruchomości, a potem, na fundamencie dużego doświadczenia, zająć się kreowaniem własnej firmy. Chcesz mieć realny wpływ na kształtowanie procesu efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem? Jeśli nie do końca wiesz co to oznacza i na czym to polega, bądź spokojny. Wszystkiego nauczą Cię studia zarządzanie w Zielonej Górze.

 

Uczelnie i kierunki studiów zarządzanie w Zielonej Górze

 


UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI STUDIA ZARZĄDZANIE

Wydział Ekonomii i Zarządzania zaprasza na kierunek o nazwie:

  • Zarządzanie: studia I i II- stopnia. Specjalności: Menedżer personalny, Strategie rozwoju biznesu, Zarządzanie logistyczne, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych.

dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na studia zarządzanie w Zielonej Górze

Aby otrzymać indeks kierunku Zarządzanie, należy wykazać się nie tylko ocenami z wybranych przedmiotów takich jak: matematyka, język obcy nowożytny, informatyka i wiedza o społeczeństwie, ale także cechami charakteru i umiejętnościami, takimi jak: zdolności interpersonalne, zdolności logicznego myślenia i wyciągania wniosków, umiejętność obsługi programów komputerowych.

 

Praca po studiach zarządzanie w Zielonej Górze

Dla niektórych nawet zarządzanie czasem nie należy do najprostszych zadań, a cóż powiedzieć w przypadku zarządzania przedsiębiorstwem? Absolwenci studiów zarządzania powinni być umiejętnym połączeniem wiedzy i charakteru, gdyż w tym zawodzie jedno wspiera drugie. Pewność siebie, spostrzegawczość, odwaga i szybkość podejmowania decyzji. Do tego komunikatywność, otwartość i pomysłowość. Właśnie tacy ludzie poszukiwani są na stanowiska menedżerów i specjalistów w korporacjach międzynarodowych i przedsiębiorstwach. Absolwenci studiów zarządzania mogą także znaleźć zatrudnienie jako pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej, menedżerowie w instytucjach , fundacjach, stowarzyszeniach, jako specjaliści w agencjach konsultingowych, czy też jako eksperci rynku inwestycji i nieruchomości. Wielu zdolnych absolwentów otwiera następnie własne firmy, których strategiczne prowadzenie oparte jest na bogatej wiedzy i sporym doświadczeniu zebranym w przeszłości, podczas pracy w innych firmach.

 

Jan JarmużTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)