ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. 61-846-67-40,41,42,43

tel/fax 61-846-6744

e-mail: dziekwes@up.poznan.pl

http://www.up.poznan.pl/wes

 

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. 61-846-67-40,41,42,43

tel/fax 61-846-6744

e-mail: dziekwes@up.poznan.pl

http://www.up.poznan.pl/wes

 

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Ekonomia
  Studia I stopnia:
  Studenci podejmujący studia na kierunku ekonomia zdobywają wykształcenie w zakresie ekonomii, ekonomiki gospodarki żywnościowej, polityki gospodarczej i społecznej, finansów, bankowości, prawa gospodarczego, polityki rolnej UE, itp.  Absolwenci przygotowani są do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych przede wszystkim z gospodarką żywnościową. Profil kształcenia daje im możliwość podjęcia pracy także w administracji centralnej i lokalnej oraz innych działach gospodarki. Po ukończeniu trzyletnich studiów licencjackich istnieje możliwość kontynuowania nauki na dwuletnich studiach magisterskich. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata. 
  Studia II stopnia:
  W ramach kierunku: ekonomia studenci mają możliwość wyboru jednej z czterech ciekawych i niszowych specjalności. Studenci podejmujący studia w ramach dwuletnich studiów drugiego stopnia uzyskują wszechstronną wiedzę z zakresu ekonomii, gospodarowania zasobami finansowymi, zarządzania zasobami ludzkimi i materialnymi, marketingu, polityki ekonomiczno-społecznej, polityki rolno-żywnościowej oraz prawa gospodarczego. W programie studiów, w ofercie przedmiotów do wyboru, znalazły się przedmioty realizowane w językach obcych (angielskim, niemieckim, rosyjskim).  Absolwenci znajdują zatrudnienie w jednostkach administracji państwowej, instytucjach samorządowych, bankach, biurach rachunkowych, agencjach płatniczych, przedsiębiorstwach przemysłowych (w tym przemysłu rolno-spożywczego), w handlu, usługach, doradztwie, itp. Są również w pełni przygotowani do prowadzenia własnego biznesu. Po ukończeniu dwuletnich studiów drugiego stopnia mogą kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych lub doktoranckich. Absolwenci uzyskują tytuł magistra ekonomii. Ponadto dla studentów obcokrajowców Wydział przygotował ofertę studiów II stopnia na kierunku ekonomia ze specjalnością agrobiznes w języku angielskim (MSc in Agribusiness). Studia trwają 4 semestry. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, historia, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie
   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Finanse i rachunkowość
  Na kierunku finanse i rachunkowość realizowane są studia trzyletnie. Studenci podejmujący studia na tym kierunku zdobywają wykształcenie w zakresie finansów i rachunkowości, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw, bankowości, ubezpieczeń, analiz finansowych oraz prawnych, rzeczowych i finansowych uwarunkowań działalności gospodarczej. Program tego kierunku umożliwia także rozwój talentu przedsiębiorczości przyszłych pracowników, jako specyficznego zasobu ekonomicznego. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

 • POLITYKA SPOŁECZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Polityka społeczna
  W ramach kierunku polityka społeczna realizowane są również studia trzyletnie. Studenci podejmujący naukę na tym kierunku zdobywają szeroką wiedzę o przyczynach i przejawach zjawisk i kwestii społecznych, sposobach zapobiegania, rozwiązywania i łagodzenia problemów społecznych, instrumentach prawnych i finansowych polityki społecznej oraz zadaniach i funkcjonowaniu instytucji sfery społecznej. Program studiów przygotowuje studentów  do pracy w zakresie planowania oraz praktycznych zastosowań polityki społecznej w wielu dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, na różnych stanowiskach w sektorze publicznym, społecznym i rynkowym. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Polityka społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie
   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (2)

kike Ocena

Mega wypas

Twk Ocena

Brak słów


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: