• EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Ekonomia
   Celem studiów jest przygotowanie studentów do użycia wiedzy ekonomicznej w różnych zastosowaniach praktycznych oraz posiadania umiejętności dotyczących stosowania nowoczesnych metod i narzędzi analitycznych, podbudowanych wiedzą o uwarunkowaniach społecznych. Cechy te pozwalają absolwentom specjalności podjąć pracę na różnorodnych stanowiskach przeznaczonych dla ekonomistów, w każdym sektorze i dziale gospodarki, zarówno prywatnym, jak i publicznym. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society - w przypadku matury IB)

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Finanse i rachunkowość
   Przygotowanie specjalistów z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej i budżetowej jednostek krajowych, jak i zagranicznych, analizy ekonomicznej i finansowej oraz doradztwa podatkowego i finansowego osób fizycznych i prawnych. Zdobycie wiedzy dotyczącej badania sprawozdań finansowych oraz kontroli i audytu przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych, jak również długu publicznego. Studia pozwalają na zdobycie umiejętności z zakresu zarządzania w jednostkach administracji państwowej i samorządowej. 
   Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami:
   • Zasady rachunkowości i skarbowości – wybrane przedmioty: zaawansowana rachunkowość finansowa, zaawansowana rachunkowość zarządcza, badanie sprawozdań finansowych,
   • System podatkowy i celny – wybrane przedmioty: ordynacja podatkowa, podatki dochodowe, opodatkowanie podatkami pośrednimi, podatki w UE, cło i system celny Unii Europejskiej,
   • Finanse przedsiębiorstw, samorządów i państwa – wybrane przedmioty: planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, finanse samorządu terytorialnego na świecie, audyt wewnętrzny, audyt i kontrola w administracji publicznej, polityka budżetowa, zarządzanie długiem publicznym, kontrola zarządcza.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society - w przypadku matury IB)

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • POLITYKA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Polityka społeczna
   Polityka społeczna to kierunek dający wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania, zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych, przygotowujący do pracy w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych. Polityka społeczna to bardzo rozległa dziedzina, oferująca ciekawą pracę dla osób o zainteresowaniach społecznych i ekonomicznych. Specjalność przygotowuje nowoczesnych menedżerów i pracowników instytucji usług społecznych, w tym: opieki zdrowotnej, edukacji, pomocy społecznej, rynku pracy. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i kształcenie umiejętności z zakresu polityki społecznej, finansów i zarządzania. Specjalność przygotowuje pracowników łączących wiedzę z zakresu polityki społecznej i wiedzę ekonomiczną do pracy w instytucjach usług społecznych, np. zakładach opieki zdrowotnej, szkołach, urzędach pracy, ośrodkach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Polityka społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society - w przypadku matury IB), albo wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Polityka społeczna jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Ekonomia globalna i menedżerska
 • Gospodarka żywnościowa i biobiznes
 • Publicystyka ekonomiczna i public relations
 • Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
 • Zasoby ludzkie w organizacji
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
 • Bankowość i pośrednictwo finansowe
 • Doradztwo finansowe
 • Finanse, audyt i podatki
 • Finanse w gospodarce żywnościowej
 • Rachunkowość i skarbowość
 • Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem
 • Inwestycje finansowe
POLITYKA SPOŁECZNA
Specjalności:
 • Finanse i zarządzanie usługami społecznymi
 • Komunikacja społeczna
KIERUNEK PRAWNO-EKONOMICZNY
 
Studia II stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Ekonomia globalna i menedżerska
 • Zasoby ludzkie w organizacji
 • Gospodarka żywnościowa i biobiznes 
 • Publicystyka ekonomiczna i public relations 
 • Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji 
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
 • Bankowość i pośrednictwo finansowe
 • Doradztwo finansowe
 • Finanse, audyt i podatki 
 • Rachunkowość i skarbowość 
 • Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem 
 • Inwestycje finansowe 
 • Finanse w gospodarce żywieniowej
KIERUNEK PRAWNO-EKONOMICZNY
POLITYKA SPOŁECZNA
Specjalności:
 • Finanse i zarządzanie usługami społecznymi
 • Komunikacja społeczna

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Ekonomia globalna i menedżerska
 • Publicystyka ekonomiczna i public relations
 • Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
 • Zasoby ludzkie w organizacji
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
 • Bankowość i pośrednictwo finansowe
 • Doradztwo finansowe
 • Finanse, audyt i podatki
 • Finanse w gospodarce żywnościowej
 • Rachunkowość i skarbowość
 • Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem
 • Inwestycje finansowe
POLITYKA SPOŁECZNA
Specjalności:
 • Komunikacja społeczna
KIERUNEK PRAWNO-EKONOMICZNY
 
Studia II stopnia:
EKONOMIA
Specjalności:
 • Ekonomia globalna i menedżerska
 • Zasoby ludzkie w organizacji
 • Gospodarka żywnościowa i biobiznes 
 • Publicystyka ekonomiczna i public relations 
 • Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji 
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Specjalności:
 • Bankowość i pośrednictwo finansowe
 • Doradztwo finansowe
 • Finanse, audyt i podatki 
 • Rachunkowość i skarbowość 
 • Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem 
 • Inwestycje finansowe 
 • Finanse w gospodarce żywieniowej
KIERUNEK PRAWNO-EKONOMICZNY
POLITYKA SPOŁECZNA
Specjalności:
 • Finanse i zarządzanie usługami społecznymi
 • Komunikacja społeczna