• TOWAROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Towaroznawstwo
  Towaroznawstwo jest samodzielnym kierunkiem studiów łączącym w szczególny sposób nauki ekonomiczne z podstawami wiedzy z zakresu nauk przyrodniczo-technicznych. Kształci specjalistów do spraw jakości, coraz bardziej potrzebnych w gospodarce ukierunkowanej na jakość wyrobów, funkcjonującej w warunkach konkurencji. Każde większe przedsiębiorstwo produkcyjne i handlowe potrzebuje specjalistów do spraw jakości - menedżerów jakości, którymi są towaroznawcy. Kraje, które postawiły na jakość swoich wyrobów, stały się potęgami gospodarczymi świata. Polska stara się sprostać wymogom rynku międzynarodowego, co wymaga stosowania polityki projakościowej i uwzględnienia norm krajów Unii Europejskiej i norm międzynarodowych. Kontrolowanie jakości wyrobów nie jest już wystarczające, konieczne jest oddziaływanie na jakość. Potrzebne są odpowiednie systemy kształtowania i zapewniania jakości według międzynarodowych norm ISO, a także posiadanie odpowiednich atestów zarówno na stosowane systemy zapewnienia jakości, jak i na wyroby gotowe, tak aby firma i jej produkty wzbudzały zaufanie klientów. Efektywne sterowanie procesami zapewnienia jakości wymaga znajomości celu tych działań, tj. wiedzy o pożądanych właściwościach produkowanych wyrobów. Również racjonalny marketing w lansowaniu i promocji wyrobów, w reklamie i organizacji sprzedaży nie może funkcjonować bez wiedzy o towarze. Nie można dobrze sprzedawać, nie znając właściwości towaru sprzedawanego i towarów konkurencyjnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Towaroznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, fizyka, geografia, historia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Towaroznawstwo jest średnia ocen lub wynik egzamin wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest samodzielnym kierunkiem studiów, który łączy nauki o zarządzaniu z podstawami nauk technicznych. Kształci specjalistów do spraw przygotowania i zarządzania procesami produkcyjnymi. W każdym przedsiębiorstwie potrzebny jest zespół specjalistów zajmujących się zarządzaniem, czyli: kierowaniem, organizowaniem i nadzorowaniem projektowania i realizacji procesów produkcyjnych. Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę z zakresu: inżynierii procesów przemysłowych, technologii, grafiki i projektowania inżynierskiego, podstaw konstrukcji maszyn, informatycznego wspomagania zarządzania produkcją oraz z zakresu zarządzania: projektami, produkcją, zasobami ludzkimi, a także z zakresu problematyki ekonomicznej, w tym: mikroekonomii, makroekonomii, analizy ekonomiczno- finansowej w przedsiębiorstwie, podstaw rachunkowości i controllingu kosztów, logistyki i innych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest średnia ocen lub wynik egzamin wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry