• INFORMATYKA I EKONOMETRIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Informatyka i ekonometria
   Specjalność analityka gospodarcza kształcąca analityków – poszukiwanych na rynku pracy specjalistów o szerokich kompetencjach z zakresu ekonomii, informatyki, statystyki, ekonometrii i matematyki. Absolwenci specjalności  przygotowani są do wykorzystywania współczesnych technologii informatycznych do sporządzania profesjonalnych analiz ilościowych na potrzeby przedsiębiorstw dowolnych branż  oraz  instytucji państwowych  i samorządowych. W trakcie studiów nacisk  położony jest na wykształcenie  umiejętności efektywnego pozyskiwania i przetwarzania informacji, sporządzania prognoz, symulacji procesów gospodarczych  oraz  optymalizacji decyzji biznesowych.
   Specjalność Elektroniczny Biznes ma za cel przygotowanie nowej klasy menedżerów–informatyków, którzy będą zdolni do twórczego i efektywnego funkcjonowania w elektronicznej gospodarce na skalę międzynarodową.
   Wszystkie prognozy i analizy rynku pracy wskazują, że zapotrzebowanie na specjalistów e–biznesu będzie gwałtownie rosło, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i USA. Połączenie wiedzy z zakresu technologii informacyjnych oraz ekonomii i zarządzania pozwoli absolwentom specjalności uzyskać przewagę na bardzo konkurencyjnym globalnym rynku pracy.
   Informatyka w gospodarce i administracji to specjalność dająca poszukiwaną przez pracodawców umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w działalności biznesowej. Absolwenci specjalności postrzegani są przez potencjalnych pracodawców jako specjaliści z zakresu rozwiązań informatycznych świadomi uwarunkowań ekonomicznych oraz potrafiący sprawnie działać w grupie projektowej. 
   Specjalność Inżynieria finansowa jest dziedziną nowoczesnych finansów, która dostarcza narzędzi do modelowania i prognozowania zdarzeń na rynkach finansowych oraz do ilościowego zarządzania ryzykiem związanym z inwestycjami finansowymi.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society - w przypadku matury IB)

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • Studebt
  ocena

  Najlepszy kierunek na UEP. Studia są trudne, ale uczą konkretnych rzeczy i dzięki temu nożna dostać naprawdę dobrą pracę! Rzeczy praktyczne, więcej liczenia niż teorii, polecam!!

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
Specjalności:
 • Analityka gospodarcza
 • Elektroniczny biznes
 • Informatyka w gospodarce i administracji
 • Inżynieria finansowa
 
Studia II stopnia:
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
Specjalności:
 • Analityka gospodarcza
 • Elektroniczny biznes (e-biznes)
 • Informatyka w gospodarce i administracji
 • Inżynieria finansowa
 • E-business

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
Specjalności:
 • Analityka gospodarcza
 • Elektroniczny biznes 
 • Informatyka w gospodarce i administracji 
 • Inżynieria finansowa
 
Studia II stopnia:
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
Specjalności:
 • Analityka gospodarcza
 • Elektroniczny biznes (e-biznes)
 • Informatyka w gospodarce i administracji
 • Inżynieria finansowa
 • E-business