• FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ BIZNESU Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Finanse i rachunkowość biznesu
   Analityka usług finansowych jest specjalnością dla tych, którzy chcą zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności, aby zostać dobrym, czyli skutecznym menedżerem. Połączysz specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości oraz rynków finansowych z analitycznym podejściem do formułowania oraz realizacji rynkowych strategii działania.
   Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw umożliwia nabycie wiedzy o zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej, bankowej, ubezpieczeniowej, budżetowej oraz zarządczej, obszaru płynności i wiarygodności finansowej, inżynierii finansowej, strategii podatkowych oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych.
   Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa to prestiżowa i jedyna tego rodzaju specjalność w kraju zapewniająca absolwentom doskonałą pracę. Najistotniejszym aspektem specjalności jest praktyczne i projektowe podejście do studiów, podczas których studenci nabywają umiejętności budowania i zarządzania długoterminową strategią finansowania rozwoju przedsiębiorstw, portfelem inwestycyjnym w ramach funduszy inwestycyjnych, strategii upublicznienia spółki (przygotowanie prospektu emisyjnego, strategia emisji i określania ceny emisyjnej, systemy gwarantowania emisji itp.).

    

   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość biznesu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society - w przypadku matury IB)

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość biznesu jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Gospodarka przestrzenna
   Kierunek Gospodarka przestrzenna ma interdyscyplinarny charakter. Efekty kształcenia – wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne – powiązane są z trzema obszarami nauki: naukami społecznymi (ekonomia i nauki o zarządzaniu), naukami przyrodniczymi (geografia, ochrona środowiska) oraz naukami technicznymi (architektura i urbanistyka). Treści z zakresu ekonomii i nauk o zarządzaniu stanowią najważniejszy element wykształcenia absolwenta kierunku studiów. Absolwent otrzymuje też wiedzę na temat:
   • gospodarowania i zarządzania przestrzenią, uwzględniającą uwarunkowania techniczne i ekologiczne,
   • zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach i jednostkach terytorialnych,
   • zarządzania publicznego w jednostkach terytorialnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society - w przypadku matury IB)

   Dowiedz się więcej

    

  • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Zarządzanie
   Handel i marketing dostarcza wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania współczesnego handlu i marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz handlu elektronicznego. To tutaj przygotujesz się do do pracy w sektorze handlu, w agencjach reklamowych, w działach marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw produkcyjnych oraz handlowych i usługowych z uwzględnieniem najnowszej wiedzy o e-marketingu i e-handlu.
   Komunikacja w biznesie daje możliwość zdobycia niezwykle pożądanych umiejętności mających decydujący wpływ na przyszły przebieg Twojej kariery zawodowej. Podczas praktycznych zajęć nauczysz się samodzielności w zdobywaniu i ocenie informacji, dowiesz się, jak nawiązywać kontakty biznesowe, prezentować i argumentować swoje racje oraz prowadzić negocjacje. Jeśli chcesz być skutecznym menedżerem, to wybierz komunikację w biznesie. Miej przewagę nad innymi.
   Konsulting gospodarczy przygotowuje poszukiwanych i cenionych pracowników sektora doradztwa w Polsce i za granicą. To właśnie u nas uzyskasz wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy analityka oraz doradcy, konsultanta. Damy Ci możliwość uczestniczenia w oryginalnych zajęciach, m.in. modele procesów doradczych, obsługa klienta korporacyjnego, techniki raportowania, informatyczne narzędzia analityki rynkowej, odnowa strategiczna przedsiębiorstwa.
   Logistyka krajowa i międzynarodowa to Twoja specjalność, jeśli chcesz się przygotować do logistycznego zarządzania przedsiębiorstwem, jak też w skali tzw. łańcuchów dostaw. Nauczymy Cię zarządzać procesami: transportu, magazynowania, obsługi zapasów, oraz innymi działaniami, tak aby ostateczny odbiorca otrzymał potrzebny mu produkt wtedy, kiedy go potrzebuje i po możliwie najniższych kosztach.
   Organizacja i zarządzanie w biznesie czyli wszystko o profesjonalnym i efektywnym zarządzaniu współczesnymi organizacjami biznesowymi oraz o ich doskonaleniu. Nasza specjalność to Twój najlepszy biznes.
   Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami to miejsce dla wszystkich, którzy chcą nabyć umiejętności zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, komercyjnymi, tworzenia biznesplanów, wyceny nieruchomości, doradztwa na rynku nieruchomości czy zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi, i chcą być w tym najlepsi!
   Zarządzanie przedsiębiorstwami to specjalność ucząca całościowego postrzegania przedsiębiorstwa, łącząca: filozofię, strategie i podstawy prowadzenia biznesu z praktycznymi systemami, metodami i instrumentami zarządzania, podejście jakościowe i ilościowe do zarządzania, czyli wszystko, co musisz wiedzieć, aby dobrze zarządzać przedsiębiorstwem każdej wielkości.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski)
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia albo historia, albo informatyka (Computer Science albo Information Technology In a Global Society - w przypadku matury IB)

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie. 

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ BIZNESU
Specjalności:
 • Analityka Usług Finansowych
 • Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw
 • Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
 • Operacje finansowe funduszy inwestycyjnych
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Specjalności:
 • Rozwój miast i regionów
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Handel i marketing
 • Konsulting gospodarczy
 • Komunikacja w biznesie
 • Logistyka krajowa i międzynarodowa
 • Organizacja i zarządzanie w biznesie
 • Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej
 • Przedsiębiorczość w małej i średniej firmie
 • Wycena nieruchomości
 • Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
 • Zarządzanie portem lotniczym
 • Zarządzanie przedsiębiorstwami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzenie projektami
 • Zarządzanie municypalne
 
Studia II stopnia:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ BIZNESU
Specjalności:
 • Analityka usług finansowych
 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
 • Operacje finansowe funduszy inwestycyjnych
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA
 • Rachunkowość informatyczna
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Handel i marketing 
 • Komunikacja w biznesie
 • Konsulting gospodarczy
 • Logistyka krajowa i międzynarodowa
 • Organizacja i zarządzanie w biznesie
 • Przedsiębiorczość w małej i średniej firmie
 • Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej
 • Wycena nieruchomości
 • Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
 • Zarządzanie municypalne
 • Zarządzanie portem lotniczym
 • Zarządzanie przedsiębiorstwami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie projektami
 • Innovation Management

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ BIZNESU
Specjalności:
 • Analityka Usług Finansowych
 • Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw
 • Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
 • Operacje finansowe funduszy inwestycyjnych
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Specjalności:
 • Rozwój miast i regionów
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Handel i marketing
 • Konsulting gospodarczy
 • Komunikacja w biznesie
 • Logistyka krajowa i międzynarodowa
 • Organizacja i zarządzanie w biznesie
 • Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej
 • Przedsiębiorczość w małej i średniej firmie
 • Wycena nieruchomości
 • Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
 • Zarządzanie portem lotniczym
 • Zarządzanie przedsiębiorstwami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzenie projektami
 • Zarządzanie municypalne
 
Studia II stopnia:
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ BIZNESU
Specjalności:
 • Analityka usług finansowych
 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
 • Operacje finansowe funduszy inwestycyjnych
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA
 • Rachunkowość informatyczna
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Handel i marketing 
 • Komunikacja w biznesie
 • Konsulting gospodarczy
 • Logistyka krajowa i międzynarodowa
 • Organizacja i zarządzanie w biznesie
 • Przedsiębiorczość w małej i średniej firmie
 • Przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej
 • Wycena nieruchomości
 • Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
 • Zarządzanie municypalne
 • Zarządzanie portem lotniczym
 • Zarządzanie przedsiębiorstwami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie projektami
 • Innovation Management