• ARCHITEKTURA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Architektura
   Predyspozycje kandydata:
   • szerokie horyzonty intelektualne
   • zainteresowania i uzdolnienia w zakresie przedmiotów ścisłych, humanistycznych i artystycznych
   • talent i wrażliwość plastyczna
   • zdolność nawiązywania kontaktów interpersonalnych
   Kariera po studiach:
   • praca w projektowaniu architektonicznym, wykonawstwie i nadzorowaniu procesu inwestycyjnego, planowaniu przestrzennym
   • praca w państwowych i samorządowych służbach architektonicznych i urbanistycznych, a także w zawodach pokrewnych
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka

   Przeprowadzony zostanie egzamin z rysunku.

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia oraz pracy dyplomowej i portfolio. 

    

    

   Dowiedz się więcej

  • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
   Predyspozycje kandydata:
   Wyobraźnia, wrażliwość na znaczenie koloru, formy w kreowaniu obrazu plastycznego o interdyscyplinarnym charakterze (rysunek, malarstwo, rzeźba, projektowanie graficzne) z wykorzystaniem klasycznych, niekonwencjonalnych i współczesnych technik.
   Kariera po studiach:
   • plastyk twórca w zakresie sztuk plastycznych - animator kultury,
   • działalność w różnorodnych postaciach przekazów wizualnych i multimedialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych ze szczególnym uwzględnieniem technik ceramiki, witrażu, malarstwa monumentalnego-architektonicznego i reklamy.
   • praca w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych, pracowniach projektowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki

   Przeprowadzony zostanie egzamin z rysunku.

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ARCHITECTURE Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Architecture
   Predyspozycje kandydata:
   • broad intellectual horizons
   • interests and predispositions for technical
   • humanistic and artistic subjects
   • talent and artistic sensibility
   • good interpersonal communication skills
   Kariera po studiach:
   • Work in architectural design, execution and supervision of the investment process and spatial planning 
   • Work in state and local departments of architecture and urban planning and allied professions.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architecture brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka

   Przeprowadzony zostanie egzamin z rysunku.

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architecture jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia oraz pracy dyplomowej i portfolio. 

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITEKTURA
ARCHITECTURE
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE NAUK PLASTYCZNYCH
Specjalności:
 • Ceramika
 • Malarstwo monumentalne
 • Projektowanie graficzne
 
Studia II stopnia:
ARCHITEKTURA
ARCHITECTURE
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE NAUK PLASTYCZNYCH
Specjalności:
 • Ceramika
 • Witraż
 • Malarstwo
 • Projektowanie graficzne
 • Intermedia

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITEKTURA
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE NAUK PLASTYCZNYCH
Specjalności:
 • Ceramika
 • Malarstwo monumentalne
 • Projektowanie graficzne