• ARCHITECTURE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Architecture
  Predyspozycje kandydata:
  • broad intellectual horizons
  • interests and predispositions for technical
  • humanistic and artistic subjects
  • talent and artistic sensibility
  • good interpersonal communication skills
  Kariera po studiach:
  • Work in architectural design, execution and supervision of the investment process and spatial planning 
  • Work in state and local departments of architecture and urban planning and allied professions.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architecture brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka

  Przeprowadzony zostanie egzamin z rysunku.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architecture jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia oraz pracy dyplomowej i portfolio. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ARCHITEKTURA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Architektura
  Predyspozycje kandydata:
  • szerokie horyzonty intelektualne
  • zainteresowania i uzdolnienia w zakresie przedmiotów ścisłych, humanistycznych i artystycznych
  • talent i wrażliwość plastyczna
  • zdolność nawiązywania kontaktów interpersonalnych
  Kariera po studiach:
  • praca w projektowaniu architektonicznym, wykonawstwie i nadzorowaniu procesu inwestycyjnego, planowaniu przestrzennym
  • praca w państwowych i samorządowych służbach architektonicznych i urbanistycznych, a także w zawodach pokrewnych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka

  Przeprowadzony zostanie egzamin z rysunku.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia oraz pracy dyplomowej i portfolio. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
  Predyspozycje kandydata:
  Wyobraźnia, wrażliwość na znaczenie koloru, formy w kreowaniu obrazu plastycznego o interdyscyplinarnym charakterze (rysunek, malarstwo, rzeźba, projektowanie graficzne) z wykorzystaniem klasycznych, niekonwencjonalnych i współczesnych technik.
  Kariera po studiach:
  • plastyk twórca w zakresie sztuk plastycznych - animator kultury,
  • działalność w różnorodnych postaciach przekazów wizualnych i multimedialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych ze szczególnym uwzględnieniem technik ceramiki, witrażu, malarstwa monumentalnego-architektonicznego i reklamy.
  • praca w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych, pracowniach projektowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki

  Przeprowadzony zostanie egzamin z rysunku.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry