• INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Inżynieria biomedyczna
   Studia na kierunku Inżynieria biomedyczna dostarczą studentom wiedzy z zakresu budowy i zastosowania urządzeń medycznych, diagnostycznych i sprzętu rehabilitacyjnego. Kierunek ten wymaga od studentów zdolności do kreatywnego i twórczego myślenia w zakresie tworzenia zupełnie nowych konstrukcji uwzględniających cechy biologiczne. Dzięki szerokiemu zakresowi przekazywanej wiedzy absolwenci kierunku Inżynieria biomedyczna posiądą umiejętności systemowego podejścia do projektowanych urządzeń, w których występują zespoły mechaniczne, elektryczno-elektroniczne, optyczne i optoelektroniczne, sterowane mikrokomputerowo i pracujące w środowisku biologicznym. Studenci będą poznawać budowę szeroko pojętego sprzętu medycznego oraz nauczą się jego serwisowania.
   Kariera po studiach:
   Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w przemyśle związanym z budową sprzętu medycznego, przedstawicielstwach firm dystrybuujących oraz serwisujących sprzęt medyczny w jednostkach służby zdrowia. Zdobyty tytuł inżyniera uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia na różnych kierunkach.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Inżynieria materiałowa
   Na kierunku inżynieria materiałowa student poznaje różne materiały stosowane w szeroko rozumianej technice. Wiedza o związkach budowy materiałów z ich właściwościami umożliwia ich praktyczne stosowanie w różnych gałęziach gospodarki, obejmujących przemysł maszynowy, motoryzacyjny, lotniczy, elektroniczny i wiele innych. Poznanie materiałów, technologii ich wytwarzania i przetwarzania, wzajemnych relacji pomiędzy budową i właściwościami materiałów umożliwia lepsze ich zastosowanie, dostosowanie do potrzeb rozwijającej się techniki. Zdobyta wiedza pozwala na opracowywanie nowych materiałów i nowych technologii, co ma znaczący wpływ na rozwój urządzeń, gospodarki i ochronę środowiska.
   Kariera po studiach:
   Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w szeroko pojętym przemyśle elektro-maszynowym (H. Cegielski, Elterma, Seco-Warwick, Wavin, Powogaz), zakładach przemysłu motoryzacyjnego (MAN, Solaris Bus & Coach, Volkswagen, GM), zakładach przemysłu lotniczego (WSK Poznań), hurtowniach materiałów (Italinox, Centrostal) tzn. wszędzie tam gdzie potrzebna jest wiedza z doboru materiałów i ich obróbki. Tytuł zawodowy inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Mechanika i budowa maszyn
   Mechanika i budowa maszyn należy do najstarszych technicznych kierunków studiów i daje absolwentom wszechstronne wykształcenie techniczne. Pozyskana wiedza umożliwia zastosowanie w praktyce nowoczesnych technik projektowania i wytwarzania oraz kontroli wyrobów. Studenci poznają zasady konstruowania urządzeń oraz projektowania procesów technologicznych z pomocą najnowocześniejszych systemów komputerowych wspomagających projektowanie.
   Kariera po studiach:
   Szeroki zakres wiedzy inżynierskiej, jaki daje ten techniczny kierunek studiów otwiera absolwentom bogaty obszar działalności zawodowej, w tym projektowo-konstrukcyjnej, technologicznej, eksploatacyjnej, diagnostycznej, a także menedżerskiej. Absolwenci mogą podjąć pracę w przemyśle motoryzacyjnym (np. Volkswagen, MAN, Solaris), maszynowym (JAFO, FAMOT, H. Cegielski), oraz innego typu, tam gdzie potrzebna jest wiedza inżyniera konstruktora lub technologa. Tytuł zawodowy inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MECHATRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Mechatronika
   Mechatronika jest połączeniem mechaniki, elektroniki i informatyki. Na kierunku tym kształci się inżynierów z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, technik informatycznych i automatyki. Studenci przygotowywani są do projektowania i eksploatowania urządzeń elektromechanicznych, które wyposażone są w mikrokomputerowe układy sterowania. Mechatronika, jako inżynierskie połączenie i współdziałanie wymienionych nauk technicznych, jest zorientowana na projektowanie i wytwarzanie wielofunkcyjnych wyrobów działających inteligentnie w zmieniającym się środowisku.
   Kariera po studiach:
   Zdobyta wiedza umożliwi absolwentowi podjęcie pracy w ogólnie pojętym przemyśle elektromaszynowym, elektronicznym, zakładach przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego (H. Cegielski, Elterma, Seco-Warwick, Wavin, MAN, Solaris Bus & Coach, Volkswagen, GM, WSK Poznań, Pratt & Whitney Kalisz, Aesculap-Chifa). Tytuł zawodowy inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MECHATRONICS Stopień: II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Mechatronics
   Kariera po studiach:
   Absolwenci są przygotowani do pracy w instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego, lotniczym, obrabiarkowym, na stacjach serwisowych i diagnostycznych, placówkach służby zdrowia przy projektowaniu i eksploatacji urządzeń medycznych oraz aparatury diagnostycznej, jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronics jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
   Zarządzanie i inżynieria produkcji to nowoczesny, popularny i interdyscyplinarny kierunek menedżerski. Zagadnienia zarządzania, ekonomii, prawa i organizacji produkcji są wykładane w połączeniu z problematyką techniczną właściwą dla inżyniera mechanika. Uzyskana w czasie studiów wiedza menedżerska i informatyczna daje absolwentom gwarancje dobrego rozumienia mechanizmów funkcjonowania rzeczywistych procesów wytwórczych i informatycznych zachodzących w przedsiębiorstwach.
   Kariera po studiach:
   Zdobyta wiedza umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w wielu gałęziach przemysłu, firmach doradczych i audytorskich. Przykładowe firmy w regionie Wielkopolski to H. Cegielski, Elterma, Seco-Warwick, Wavin, Powogaz, MAN, Solaris Bus & Coach, Volkswagen, GM, WSK Poznań. Absolwenci przygotowani są do zarządzania personelem i procesem produkcyjnym. Tytuł zawodowy inżyniera umożliwia rozpoczęcie studiów drugiego stopnia. Absolwent ma gruntowną wiedzę techniczno-menadżerską umożliwiającą mu zakładanie i prowadzenie własnej firmy.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Specjalności:
 • Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych
 • Protetyka
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Specjalności:
 • Materiały metalowe i tworzywa sztuczne
 • Nanomateriały
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Konstrukacja maszyn i urzadzeń
 • Inżynieria mechaniczna
 • Technologia przetwarzania materiałów
 • Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania
MECHATRONIKA
Specjalności:
 • Konstrukcje mechatroniczne
 • Elektryczne i informatyczne układy w mechatronice
 • Mechatronika w środkach transportu
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Systemy produkcyjne
 • Informatyzacja produkcji
 
Studia II stopnia:
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Specjalności:
 • Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne
 • Inżynieria implantów i protezowania
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Specjalności:
 • Materiały metalowe i tworzywa sztuczne
 • Nanomateriały
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Konstrukcja maszyn i urządzeń
 • Inżynieria mechaniczna
 • Technologia przetwarzania materiałów
 • Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania
 • Diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe
 • Metody MES w mechanice
MECHATRONIKA
Specjalności:
 • Elektryczne i informatyczne układy w mechatronice
 • Konstrukcje mechatroniczne
 • Mechatronika w środkach transportu
MECHATRONICS
Specjalności:
 • Mechatronic Constructions
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Informatyzacja produkcji
 • Systemy produkcyjne
 • Zarządzanie jakością

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Inżynieria mechaniczna
 • Konstrukcja maszyn i urządzeń
 • Spawalnictwo
 • Technologia przetwarzania materiałów
MECHATRONIKA
Specjalności:
 • Konstrukcje mechatroniczne
 • Mechatronika w środkach transportu
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Systemy produkcyjne
 • Logistyka przedsiębiorstwa
 • Informatyzacja produkcji
 • Zarządzanie jakością
 
Studia II stopnia:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Konstrukcja maszyn i urządzeń
 • Inżynieria mechaniczna
 • Technologia przetwarzania materiałów
 • Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania
 • Diagnostyka maszyn i systemy pomiarowe
MECHATRONIKA
Specjalności:
 • Konstrukcje mechatroniczne
 • Mechatronika w środkach transportu
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Systemy produkcyjne
 • Logistyka przedsiębiorstwa
 • Informatyzacja produkcji
 • Zarzadzanie jakością