Politechnika Poznańska

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji PP

ul. Piotrowo 3a

61-138 Poznań

Telefon : 61 6652293

Fax:  61 6652572

http://www.et.put.poznan.pl

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji PP

Politechnika Poznańska

ul. Piotrowo 3a

61-138 Poznań

Telefon : 61 6652293

Fax:  61 6652572

http://www.et.put.poznan.pl

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Elektronika i telekomunikacja
  Absolwent elektroniki i telekomunikacji posiada odpowiednią wiedzę w dziedzinie matematyki, fizyki, teorii obwodów, pola elektromagnetycznego, elektroniki, techniki analogowej i cyfrowej, systemów i sieci telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych, a także w dziedzinie ekonomiki i usług oraz systemów zarządzających telekomunikacją. Posiada także umiejętność pracy w laboratorium. Może znaleźć zatrudnienie przy projektowaniu, budowie i eksploatacji urządzeń elektronicznych i systemów telekomunikacyjnych. Posiada umiejętność stosowania nowoczesnych systemów komputerowych, zna najważniejsze języki programowania. Głęboko rozumiejąc problematykę elektroniki i telekomunikacji, może  podjąć pracę w zawodzie w każdym miejscu na świecie, również jako lider zespołu. Absolwent studiów magisterskich jest dodatkowo przygotowany do prowadzenia działalności naukowej. Absolwenci zyskują dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie poszczególnych specjalności:
  • Elektroniczne systemy programowalne i optotelekomunikacja – absolwent ma poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie wyznaczania parametrów systemów i układów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń telekomunikacyjnych. Jest przygotowany do projektowania i utrzymania sieci światłowodowych i układów fotonicznych. Może także brać udział w badaniach naukowych dotyczących optotelekomunikacji, które są prowadzone w laboratoriach badawczych branży ICT.
  • Multimedia i Elektronika Powszechnego Użytku – absolwent ma poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie systemów multimedialnych oraz układów elektronicznych powszechnie wykorzystywanych w zastosowaniach konsumenckich i profesjonalnych. Absolwent tej specjalności jest szczególnie predysponowany do podejmowania pracy związanej z telekomunikacyjnymi systemami multimedialnymi, w tym zwłaszcza z telewizją cyfrową i z systemami nadzoru wizyjnego, a także z projektowaniem i produkcją systemów elektronicznych. Absolwent może także brać udział w badaniach naukowych dotyczących układów elektronicznych i systemów multimedialnych. 
  • Radiokomunikacja – absolwent ma poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na projektowanie, budowanie i eksploatowanie sieci i systemów radiokomunikacyjnych (tzn. w zakresie wszelkiego rodzaju sieci i systemów bezprzewodowych, w tym telefonii komórkowej, sieci bezprzewodowych i szerokopasmowego dostępu do Internetu). Absolwent może także brać udział w badaniach naukowych dotyczących sieci i systemów radiokomunikacyjnych, które są prowadzone w laboratoriach badawczych branży ICT.
  • Sieci komputerowe i technologie internetowe – absolwent ma poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie projektowania, uruchamiania i administrowania nowoczesnymi sieciami komputerowymi, zarówno lokalnymi, jak i rozległymi. Dzięki znajomości technologii internetowych potrafi również implementować złożone systemy teleinformatyczne. Absolwent może także brać udział w badaniach naukowych dotyczących systemów komutacyjnych raz sieci telekomunikacyjnych i komputerowych, które są prowadzone w laboratoriach badawczych branży ICT.
  Możliwości pracy – czyli nieunikniona kariera po studiach
  Absolwentów WEiT najchętniej zatrudniają:
  • operatorzy sieci telekomunikacyjnych i komputerowych, dostawcy usług internetowych, portale elektroniczne, e-handel,
  • radio i telewizja, telewizja kablowa, media elektroniczne,
  • firmy tworzące oprogramowanie dla wszystkich sektorów gospodarki,
  • banki i firmy ubezpieczeniowe, działy sieci teleinformatycznych,
  • firmy elektroniczne i telekomunikacyjne,
  • producenci sprzętu elektronicznego, m.in. dla telekomunikacji,
  • przemysł samochodowy, produkujący części i podzespoły, elektronikę pojazdową,
  • przemysł pojazdów szynowych, firmy transportowe,
  • projektanci i wykonawcy systemów zabezpieczeń i nadzoru wizyjnego,
  • wojsko, policja, służby specjalne.
  Rozwijaj swoje pasje!
  Studenckie koła naukowe zapraszają wszystkich pasjonatów elektroniki i telekomunikacji:
  • PhotonClub – optyka, optoelektronika, fotonika i telekomunikacja światłowodowa
  • AEGIS – sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i danych, rozwiązania typu OpenSource
  • DIODAK – elektronika, układy cyfrowe
  • AMPEREK IEEE Student Branch – radiokomunikacja, sieci bezprzewodowe, systemy komutacyjne, elektronika 
  • MULTIMEDIA STUDIO – systemy multimedialne, przetwarzanie obrazu  i dźwięku, systemy nadzoru wizyjnego i inne systemy bezpieczeństwa, systemy wbudowane, programowanie i wykorzystanie układów FPGA 
  • Sekcja Studencka Audio Engineering Society
  • Akademickie Koło Naukowe Krótkofalowców SP3PET – budowa anten i radiostacji – realizacje sprzętowe, budowa radiostacji – realizacje programowe (FPGA), modulacje wykorzystywane w krótkofalarstwie
  • PYRALAB – programowanie na urządzenia mobilne: aplikacje na system Android, iOS i Windows Phone.
  • Telewizja studencka Spacja TV tworzenie reportaży na tematy związane z wydziałem Elektroniki i Telekomunikacji, Politechniką i życiem studenckim. 
  Akademia Sieci CISCO
  prowadzi kursy i egzaminy zakończone uzyskaniem cenionych na rynku pracy certyfikatów zawodowych CCNA (Cisco Certified network Associate) i CCNP (Cisco Certified Network Professional). Szczegóły na: www.cna.et.put.poznan.pl 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny 
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka lub biologia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest posiadanie tytułu inżyniera, wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz średnia ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TELEINFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Teleinformatyka
  Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Teleinformatyka dysponują niezbędną wiedzą w zakresie informatyki i telekomunikacji. Potrafią wykorzystać metody oraz narzędzia informatyczne w zastosowaniach telekomunikacyjnych i uwzględnić najnowsze osiągnięcia telekomunikacji w aplikacjach informatycznych. Mają szeroką wiedzę oraz umiejętności w zakresie projektowania, eksploatacji i testowania sieci komputerowych (przewodowych i bezprzewodowych), oprogramowania systemów informatycznych, a także urządzeń i systemów teleinformatycznych oraz systemów multimedialnych. Ukończenie kierunku Teleinformatyka pozwala na zatrudnienie w firmach z szeroko rozumianej branży technologii telekomunikacyjno-informacyjnych (ICT - Information and Communication Technologies), zajmujących się rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych środków techniki telekomunikacyjnej, u operatorów sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, w firmach tworzących oprogramowanie dla tych operatorów, dostawców usług internetowych, w tym multimedialnych oraz w zakładach produkujących sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny. Absolwenci będą przygotowani do pracy w jednostkach gospodarczych tworzących systemy teleinformatyczne. Posiadają również niezbędne kwalifikacje do pracy administratora tych systemów oraz kwalifikacje niezbędne specjalistom z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych. Absolwenci kierunku Teleinformatyka pierwszego stopnia są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach: Teleinformatyka, Elektronika i Telekomunikacja oraz kierunkach pokrewnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Teleinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka lub biologia. 

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: