Politechnika Poznańska

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji PP

ul. Piotrowo 3a

61-138 Poznań

Telefon : 61 6652293

Fax:  61 6652572

http://www.et.put.poznan.pl

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji PP

Politechnika Poznańska

ul. Piotrowo 3a

61-138 Poznań

Telefon : 61 6652293

Fax:  61 6652572

http://www.et.put.poznan.pl

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Elektronika i telekomunikacja
  Absolwent elektroniki i telekomunikacji posiada odpowiednią wiedzę w dziedzinie matematyki, fizyki, teorii obwodów, pola elektromagnetycznego, elektroniki, techniki analogowej i cyfrowej, systemów i sieci telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych, a także w dziedzinie ekonomiki i usług oraz systemów zarządzających telekomunikacją. Posiada także umiejętność pracy w laboratorium. Może znaleźć zatrudnienie przy projektowaniu, budowie i eksploatacji urządzeń elektronicznych i systemów telekomunikacyjnych. Posiada umiejętność stosowania nowoczesnych systemów komputerowych, zna najważniejsze języki programowania. Głęboko rozumiejąc problematykę elektroniki i telekomunikacji, może  podjąć pracę w zawodzie w każdym miejscu na świecie, również jako lider zespołu. Absolwent studiów magisterskich jest dodatkowo przygotowany do prowadzenia działalności naukowej. Absolwenci zyskują dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie poszczególnych specjalności:
  • Elektroniczne systemy programowalne i optotelekomunikacja – absolwent ma poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie wyznaczania parametrów systemów i układów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń telekomunikacyjnych. Jest przygotowany do projektowania i utrzymania sieci światłowodowych i układów fotonicznych. Może także brać udział w badaniach naukowych dotyczących optotelekomunikacji, które są prowadzone w laboratoriach badawczych branży ICT.
  • Multimedia i Elektronika Powszechnego Użytku – absolwent ma poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie systemów multimedialnych oraz układów elektronicznych powszechnie wykorzystywanych w zastosowaniach konsumenckich i profesjonalnych. Absolwent tej specjalności jest szczególnie predysponowany do podejmowania pracy związanej z telekomunikacyjnymi systemami multimedialnymi, w tym zwłaszcza z telewizją cyfrową i z systemami nadzoru wizyjnego, a także z projektowaniem i produkcją systemów elektronicznych. Absolwent może także brać udział w badaniach naukowych dotyczących układów elektronicznych i systemów multimedialnych. 
  • Radiokomunikacja – absolwent ma poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na projektowanie, budowanie i eksploatowanie sieci i systemów radiokomunikacyjnych (tzn. w zakresie wszelkiego rodzaju sieci i systemów bezprzewodowych, w tym telefonii komórkowej, sieci bezprzewodowych i szerokopasmowego dostępu do Internetu). Absolwent może także brać udział w badaniach naukowych dotyczących sieci i systemów radiokomunikacyjnych, które są prowadzone w laboratoriach badawczych branży ICT.
  • Sieci komputerowe i technologie internetowe – absolwent ma poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie projektowania, uruchamiania i administrowania nowoczesnymi sieciami komputerowymi, zarówno lokalnymi, jak i rozległymi. Dzięki znajomości technologii internetowych potrafi również implementować złożone systemy teleinformatyczne. Absolwent może także brać udział w badaniach naukowych dotyczących systemów komutacyjnych raz sieci telekomunikacyjnych i komputerowych, które są prowadzone w laboratoriach badawczych branży ICT.
  Możliwości pracy – czyli nieunikniona kariera po studiach
  Absolwentów WEiT najchętniej zatrudniają:
  • operatorzy sieci telekomunikacyjnych i komputerowych, dostawcy usług internetowych, portale elektroniczne, e-handel,
  • radio i telewizja, telewizja kablowa, media elektroniczne,
  • firmy tworzące oprogramowanie dla wszystkich sektorów gospodarki,
  • banki i firmy ubezpieczeniowe, działy sieci teleinformatycznych,
  • firmy elektroniczne i telekomunikacyjne,
  • producenci sprzętu elektronicznego, m.in. dla telekomunikacji,
  • przemysł samochodowy, produkujący części i podzespoły, elektronikę pojazdową,
  • przemysł pojazdów szynowych, firmy transportowe,
  • projektanci i wykonawcy systemów zabezpieczeń i nadzoru wizyjnego,
  • wojsko, policja, służby specjalne.
  Rozwijaj swoje pasje!
  Studenckie koła naukowe zapraszają wszystkich pasjonatów elektroniki i telekomunikacji:
  • PhotonClub – optyka, optoelektronika, fotonika i telekomunikacja światłowodowa
  • AEGIS – sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i danych, rozwiązania typu OpenSource
  • DIODAK – elektronika, układy cyfrowe
  • AMPEREK IEEE Student Branch – radiokomunikacja, sieci bezprzewodowe, systemy komutacyjne, elektronika 
  • MULTIMEDIA STUDIO – systemy multimedialne, przetwarzanie obrazu  i dźwięku, systemy nadzoru wizyjnego i inne systemy bezpieczeństwa, systemy wbudowane, programowanie i wykorzystanie układów FPGA 
  • Sekcja Studencka Audio Engineering Society
  • Akademickie Koło Naukowe Krótkofalowców SP3PET – budowa anten i radiostacji – realizacje sprzętowe, budowa radiostacji – realizacje programowe (FPGA), modulacje wykorzystywane w krótkofalarstwie
  • PYRALAB – programowanie na urządzenia mobilne: aplikacje na system Android, iOS i Windows Phone.
  • Telewizja studencka Spacja TV tworzenie reportaży na tematy związane z wydziałem Elektroniki i Telekomunikacji, Politechniką i życiem studenckim. 
  Akademia Sieci CISCO
  prowadzi kursy i egzaminy zakończone uzyskaniem cenionych na rynku pracy certyfikatów zawodowych CCNA (Cisco Certified network Associate) i CCNP (Cisco Certified Network Professional). Szczegóły na: www.cna.et.put.poznan.pl 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Proces rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja.
  Studia stacjonarne:
  I stopnia 7-semestralne, rozpoczynające się w październiku – na podstawie konkursu świadectw dojrzałości (w j. polskim i angielskim).
  Studia niestacjonarne:
  na studia 8-semestralne I stopnia, rozpoczynające się w październiku – na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.
  Odpłatność: 1800 zł za semestr.
  Wzór rankingowy – czyli jak się dostać na studia E&T I stopnia?
  W = 0,5JP + 0,5JO + 3,5M + X
  JP  – język polski; JO – język obcy; 
  M – matematyka; X – podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z fizyki, chemii lub informatyki (uwzględnia wynik korzystniejszy dla kandydata).
   

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Proces rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja.
  Studia stacjonarne:
  II stopnia – na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej:
  3-semestralne, rozpoczynające się w marcu (w j. polskim i angielskim)
  4-semestralne, rozpoczynające się w październiku, obejmujące semestr zerowy (w języku angielskim): z dyplomem co najmniej INŻYNIERA elektroniki i telekomunikacji, elektrotechniki, automatyki i robotyki, informatyki, fizyki technicznej lub teleinfomatyki, oraz z dyplomem co najmniej LICENCJATA informatyki, fizyki, teleinformatyki. 
  Semestr zerowy (na studiach 4-sem.) adresujemy do absolwentów innych kierunków niż elektronika i telekomunikacja, aby mogli uzupełnić niezbędną wiedzę z zakresu elektroniki i telekomunikacji.
  Studia niestacjonarne:
  Na studia 4-semestralne II stopnia, rozpoczynające się w październiku – na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Odpłatność: 1850 zł za semestr), możliwość płatności w  ratach.
   

   

  Dowiedz się więcej

   

 • TELEINFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Teleinformatyka
  Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Teleinformatyka dysponują niezbędną wiedzą w zakresie informatyki i telekomunikacji. Potrafią wykorzystać metody oraz narzędzia informatyczne w zastosowaniach telekomunikacyjnych i uwzględnić najnowsze osiągnięcia telekomunikacji w aplikacjach informatycznych. Mają szeroką wiedzę oraz umiejętności w zakresie projektowania, eksploatacji i testowania sieci komputerowych (przewodowych i bezprzewodowych), oprogramowania systemów informatycznych, a także urządzeń i systemów teleinformatycznych oraz systemów multimedialnych. Ukończenie kierunku Teleinformatyka pozwala na zatrudnienie w firmach z szeroko rozumianej branży technologii telekomunikacyjno-informacyjnych (ICT - Information and Communication Technologies), zajmujących się rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych środków techniki telekomunikacyjnej, u operatorów sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, w firmach tworzących oprogramowanie dla tych operatorów, dostawców usług internetowych, w tym multimedialnych oraz w zakładach produkujących sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny. Absolwenci będą przygotowani do pracy w jednostkach gospodarczych tworzących systemy teleinformatyczne. Posiadają również niezbędne kwalifikacje do pracy administratora tych systemów oraz kwalifikacje niezbędne specjalistom z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych. Absolwenci kierunku Teleinformatyka pierwszego stopnia są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach: Teleinformatyka, Elektronika i Telekomunikacja oraz kierunkach pokrewnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Teleinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka z astronomią, informatyka, biologia

   

  Dowiedz się więcej

   

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: