• AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie w Poznaniu - kierunek Automatyka i Robotyka
   Przedmiotem studiów są nowoczesne metody sterowania złożonymi obiektami, w szczególności robotów, teoria i technika regulacji automatycznej procesów przemysłowych i przekształtnikowych, układów elektromechanicznych, modelowanie i symulacja komputerowa zjawisk dynamicznych oraz metody automatycznego rozpoznawania informacji obrazowej. Specjalności (studia stacjonarne): automatyka; robotyka; komputerowe systemy sterowania. Specjalności (studia niestacjonarne): automatyka; komputerowe systemy sterowania; automatyka i elektronika przemysłowa oraz sterowanie układów elektromechanicznych. Oferowany jest również wariant studiów o profilu praktycznym, realizowany w ścisłej współpracy z czołowymi zakładami przemysłowymi. Absolwenci znajdują zatrudnienie we wszystkich dziedzinach wykorzystujących elementy automatyki i systemów sterowania procesów i obiektów. Prowadzimy studia również w języku angielskim na specjalności Robotyka.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ELEKTROTECHNIKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie w Poznaniu - kierunek Elektrotechnika
   Uniwersalny kierunek studiów, na którym studenci zaznajamiają się ze wszystkimi obszarami inżynierii elektrycznej. Na wysokim poziomie kształceni są fachowcy w zakresie od elektroenergetyki (wytwarzanie, przesył i dystrybucja energii elektrycznej, technika zabezpieczeń i automatyki elektroenergetycznej, komputerowe systemy zarządzania energią), poprzez techniką świetlną i elektrotermią, mechatroniką, maszyny elektryczne i układy automatyki, energoelektroniką i techniką mikroprocesorową, pomiary w technice i medycynie, zelektronizowaną i zinformatyzowaną elektrotechniką w przemyśle i pojazdach. Absolwenci są wszechstronnie pizygotowani do podejmowania i realizacji samodzielnych zadań inżynierskich, jak również twórczej pracy zespołowej. Specjalności: elektryczne układy mechatroniki; inżynieria wysokich napiąć; mikroprocesorowe systemy stero¬wania w elektrotechnice; systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej; systemy elektroenergetyczne; sieci i automatyka elektroenergetyczna; technika świetlna; układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach; urządzenia i instalacje elektryczne. Absolwenci mogą podjąć pracą we wszystkich gałęziach gospodarki powiązanych z elektrotechniką, elektroniką i techniką mikroprocesorową, z wykorzystaniem najnowszych narządzi informatyki.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ENERGETYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie w Poznaniu - kierunek Energetyka
   Kierunek studiów, na którym studenci zapoznają się z szeroką problematyką wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii w systemach o różnej skali, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli uwarunkowań ekologicznych. Studiowanie i praktyczne rozwiązywanie zagadnień w obszarze energetyki związane jest z elektroenergetyką, techniką cieplną, a także z eksploatacją i diagnostyką maszyn oraz systemów energetycznych, jak również z nowoczesnymi technologiami konwersji energii z wykorzystaniem m.in. odnawialnych źródeł energii i energii jądrowej. Ukończenie studiów gwarantuje opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii i metod badawczych. Specjalności: elektro­energetyka; ekologiczne źródła energii elektrycznej; energetyka jądrowa; cieplna energetyka przemysłowa; zrównoważony rozwój energetyki. Absolwenci znajdują zatrudnienie m.in. jako inżynierowie ruchu urządzeń i systemów energetycznych, specjaliści w zakresie sterowania i automatyzacji systemów energetycznych, projektanci urządzeń i systemów energetycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Energetyka jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Informatyka
   W programie studiów uwzględniono m.in. poznanie metod i systemów programowania (C+ +, Java, programowanie sieciowe), algorytmów i struktur danych, inżynierii jakości oprogramowania, baz danych (SOL), architektur systemów komputerowych, systemów operacyjnych, baz danych i hurtowni danych, grafiki komputerowej, komputerowych systemów multimedialnych, sieci komputerowych, internatu, usług sieciowych, systemów teleinformatycznych, systemów mobilnych, inżynierii wiedzy. Specjalności: bezpieczeństwo systemów informatycznych; technologie informatyczne. W trakcie studiów studenci poznają nowoczesną aparaturą dydaktyczno-badawczą oraz profesjonalna narzędzia informatyczne. Absolwenci mogą podjąć pracą we wszystkich gałęziach gospodarki powiązanych z robotyką, elektroniką i techniką mikroprocesorową oraz automatyką przemysłową z wykorzystaniem najnowszych narzędzi informatyki.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Matematyka
   Kierunek, który pozwala poznać nie tylko fascynujący świat matematyki teoretycznej, ale uczy umiejętności zastosowania aparatu matematycznego do opisu i rozwiązywania konkretnych zagadnień, również z użyciem technik komputerowych. Spośród nich warto wymienić budowę modeli matematycznych niezbędnych w naukach ekonomicznych, w tym inżynierii finansowej oraz w naukach technicznych. Studiowanie na tym kierunku uczy stosowania zaawansowanych narzędzi informatyki. Specjalność (studia stacjonarne): modelowanie matematyczne. Absolwenci mogą podjąć samodzielną pracę w firmach wykorzystujących najnowsze technologie.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Automatic control and robotics
   Predyspozycje kandydata:
   • predispositions for science
   • analytical thinking abilities
   • ability to work in a team
   • creativity
   • ability to analyze problem in an algorithmic way
   • an interest in computer  science
   • predispositions for design-type work in electronics, precise mechanics and computer engineering
   • reliability and diligence
   • a desire for education
   Kariera po studiach:
   • work in many industrial sectors, where there is a need for process automation or robotics,  e.g. in the electronics iautomotive or food processing industry
   • work in the research and development units, in innovative companies in the high-tech sector
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatic control and robotics brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatic control and robotics jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Automatyka
 • Robotyka
 • Komputerowe systemy sterowania
AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS
ELEKTROTECHNIKA
Specjalności:
 • Elektryczne układy mechatroniki
 • Inżynieria wysokich napięć
 • Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice
 • Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej
 • Sieci i automatyka elektroenergetyczna
 • Systemy elektroenergetyczne
 • Technika świetlna
 • Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach
 • Urządzenia i instalacje elektryczne
ENERGETYKA
Specjalności:
 • Cieplna energetyka przemysłowa
 • Ekologiczne źródła energii elektrycznej
 • Elektroenergetyka
 • Energetyka jądrowa
 • Zrównoważony rozwój energetyki
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Technologie informatyczne
MATEMATYKA
Specjalności:
 • Modelowanie matematyczne
 
Studia II stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Automatyka
 • Robotyka
 • Komputerowe systemy sterowania
ELEKTROTECHNIKA
Specjalności:
 • Elektryczne układy mechatroniki
 • Inżynieria wysokich napięć
 • Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice
 • Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej
 • Sieci i automatyka elektroenergetyczna
 • Systemy elektroenergetyczne
 • Technika świetlna
 • Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach
 • Urządzenia i instalacje elektryczne
ENERGETYKA
Specjalności:
 • Cieplna energetyka przemysłowa
 • Ekologiczne źródła energii elektrycznej
 • Elektroenergetyka
 • Energetyka jądrowa
 • Zrównoważony rozwój energetyki
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Technologie informatyczne
MATEMATYKA
Specjalności:
 • Modelowanie matematyczne

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Automatyka
 • Komputerowe systemy sterowania
 • Automatyka i elektronika przemysłowa
 • Sterowanie układów elektromechanicznych
ELEKTROTECHNIKA
Specjalności:
 • Elektryczne układy mechatroniki
 • Inżynieria wysokich napięć
 • Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice
 • Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej
 • Sieci i automatyka elektroenergetyczna
 • Systemy elektroenergetyczne
 • Technika świetlna
 • Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach
 • Urządzenia i instalacje elektryczne
ENERGETYKA
Specjalności:
 • Cieplna energetyka przemysłowa
 • Ekologiczne źródła energii elektrycznej
 • Elektroenergetyka
 • Energetyka jądrowa
 • Zrównoważony rozwój energetyki
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Technologie informatyczne
 
Studia II stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Automatyka
 • Komputerowe systemy sterowania
 • Automatyka i elektronika przemysłowa
 • Sterowanie układów elektromechanicznych
ELEKTROTECHNIKA
Specjalności:
 • Elektryczne układy mechatroniki
 • Inżynieria wysokich napięć
 • Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice
 • Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej
 • Sieci i automatyka elektroenergetyczna
 • Systemy elektroenergetyczne
 • Technika świetlna
 • Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach
 • Urządzenia i instalacje elektryczne
ENERGETYKA
Specjalności:
 • Cieplna energetyka przemysłowa
 • Ekologiczne źródła energii elektrycznej
 • Elektroenergetyka
 • Energetyka jądrowa
 • Zrównoważony rozwój energetyki
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Technologie informatyczne