ul. Piotrowo 3

60- 965 Poznań

Telefon:  61 6653420

Fax:  61 6653421

http://www.fc.put.poznan.pl

ul. Piotrowo 3

60- 965 Poznań

Telefon:  61 6653420

Fax:  61 6653421

http://www.fc.put.poznan.pl

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Automatyka i robotyka
  Predyspozycje kandydata:
  • zainteresowania związane z nowoczesnymi technologiami, automatyką, robotyką i informatyką
  • chęć do zdobycia wiedzy i umiejętności pozwalających na projektowanie i wdrażanie  zautomatyzowanych stanowisk i linii wytwórczych 
  • chęć poznania zasad działania i sterowania robotów i manipulatorów przemysłowych, zdobycia umiejętności projektowania i budowania robotów
  • chęć łączenia w przyszłej pracy wiedzy z mechaniki, elektroniki, automatyki, robotyki i informatyki
  • chęć rozwijania znajomości narzędzi inżynierskich stosowanych w automatyce i robotyce
  • chęć poznania podstaw teoretycznych wykorzystujących zaawansowane narzędzia matematyczne, na których opierają się najnowocześniejsze projekty z automatyki i robotyki
  Kariera po studiach:
  • projektowanie i budowa systemów automatyki przemysłowej
  • projektowanie, budowa i konfiguracja systemów automatyki budynków
  • projektowanie, budowa, sterowanie i eksploatacja robotów manipulacyjnych
  • integracja robotów manipulacyjnych z automatyką przemysłową
  • projektowanie, budowa, sterowanie i eksploatacja robotów mobilnych
  • wdrażanie robotów mobilnych do systemów transportowych, monitoringowych i eksploatacyjnych
  • projektowanie, budowa i sterowania robotami medycznymi (roboty wspomagające operacje chirurgiczne, roboty-systemy rehabilitacyjne)
  • realizacja prac naukowo-badawczych w dziedzinach automatyki i robotyki
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka z astronomią, biologia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOINFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Bioinformatyka
  Predyspozycje kandydata:
  • zainteresowanie bioinformatyką i dziedzinami pokrewnymi;
  • dobre oceny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
  Kariera po studiach:
  • w dynamicznie rozwijającym się przemyśle biotechnologicznym i bioinformatycznym
  • w laboratoriach i instytutach badawczych
  • w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji na stanowisku wymagającym wykształcenia biologicznego i/lub informatycznego
  • w firmach zajmujących się narzędziami i systemami informatycznymi
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bioinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka z astronomią, biologia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bioinformatyka jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Informatyka
  Predyspozycje kandydata:
  • zainteresowanie informatyką i dziedzinami pokrewnymi
  • zdolność logicznego myślenia i kreatywność
  • dobre oceny z nauk ścisłych
  Kariera po studiach:
  • możliwe miejsca zatrudnienia: krajowe i międzynarodowe firmy/koncerny informatyczne, instytucje i przedsiębiorstwa wykorzystujące technologie informatyczne (m.in., bankowość i finanse, urzędy administracji publicznej, służba zdrowia, energetyka, transport, ubezpieczenia), krajowe i międzynarodowe ośrodki badawczo-rozwojowe, krajowe i zagraniczne uczelnie wyższe
  • możliwe stanowiska pracy: menadżer projektów informatycznych, menadżer zespołów informatycznych, kierownik działu informatycznego, analityk systemowy, projektant i programista oprogramowania i sieci komputerowych, wdrożeniowiec i operator złożonych systemów informatycznych i sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych (bazy danych, systemy operacyjne, sieci komputerowe, oprogramowanie aplikacyjne), pracownik inżynieryjno-techniczny lub naukowy laboratorium badawczo-rozwojowego
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)