• AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Automatyka i robotyka
   Predyspozycje kandydata:
   • zainteresowania związane z nowoczesnymi technologiami, automatyką, robotyką i informatyką
   • chęć do zdobycia wiedzy i umiejętności pozwalających na projektowanie i wdrażanie  zautomatyzowanych stanowisk i linii wytwórczych 
   • chęć poznania zasad działania i sterowania robotów i manipulatorów przemysłowych, zdobycia umiejętności projektowania i budowania robotów
   • chęć łączenia w przyszłej pracy wiedzy z mechaniki, elektroniki, automatyki, robotyki i informatyki
   • chęć rozwijania znajomości narzędzi inżynierskich stosowanych w automatyce i robotyce
   • chęć poznania podstaw teoretycznych wykorzystujących zaawansowane narzędzia matematyczne, na których opierają się najnowocześniejsze projekty z automatyki i robotyki
   Kariera po studiach:
   • projektowanie i budowa systemów automatyki przemysłowej
   • projektowanie, budowa i konfiguracja systemów automatyki budynków
   • projektowanie, budowa, sterowanie i eksploatacja robotów manipulacyjnych
   • integracja robotów manipulacyjnych z automatyką przemysłową
   • projektowanie, budowa, sterowanie i eksploatacja robotów mobilnych
   • wdrażanie robotów mobilnych do systemów transportowych, monitoringowych i eksploatacyjnych
   • projektowanie, budowa i sterowania robotami medycznymi (roboty wspomagające operacje chirurgiczne, roboty-systemy rehabilitacyjne)
   • realizacja prac naukowo-badawczych w dziedzinach automatyki i robotyki
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka z astronomią, biologia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • BIOINFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Bioinformatyka
   Predyspozycje kandydata:
   • zainteresowanie bioinformatyką i dziedzinami pokrewnymi;
   • dobre oceny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
   Kariera po studiach:
   • w dynamicznie rozwijającym się przemyśle biotechnologicznym i bioinformatycznym
   • w laboratoriach i instytutach badawczych
   • w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji na stanowisku wymagającym wykształcenia biologicznego i/lub informatycznego
   • w firmach zajmujących się narzędziami i systemami informatycznymi
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bioinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka/fizyka z astronomią, biologia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bioinformatyka jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Informatyka
   Predyspozycje kandydata:
   • zainteresowanie informatyką i dziedzinami pokrewnymi
   • zdolność logicznego myślenia i kreatywność
   • dobre oceny z nauk ścisłych
   Kariera po studiach:
   • możliwe miejsca zatrudnienia: krajowe i międzynarodowe firmy/koncerny informatyczne, instytucje i przedsiębiorstwa wykorzystujące technologie informatyczne (m.in., bankowość i finanse, urzędy administracji publicznej, służba zdrowia, energetyka, transport, ubezpieczenia), krajowe i międzynarodowe ośrodki badawczo-rozwojowe, krajowe i zagraniczne uczelnie wyższe
   • możliwe stanowiska pracy: menadżer projektów informatycznych, menadżer zespołów informatycznych, kierownik działu informatycznego, analityk systemowy, projektant i programista oprogramowania i sieci komputerowych, wdrożeniowiec i operator złożonych systemów informatycznych i sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych (bazy danych, systemy operacyjne, sieci komputerowe, oprogramowanie aplikacyjne), pracownik inżynieryjno-techniczny lub naukowy laboratorium badawczo-rozwojowego
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BIOINFORMATYKA
INFORMATYKA
 
Studia II stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Automatyka
 • Mikrokomputerowe systemy sterowania
 • Reprogramowalne systemy sterowania
 • Smart Aerospace and Autonomous Systems
 • Systemy wizyjne
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Internet Przedmiotów   
 • Gry i technologie internetowe
 • Inteligentne systemy wspomagania decyzji      
 • Mikrosystemy informatyczne
 • Systemy rozproszone
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu
 • Technologie przetwarzania danych  
 • Technologie wytwarzania oprogramowania

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
INFORMATYKA
 
Studia II stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Systemy automatyki i robotyki
 • Wbudowane systemy sterowania
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Aplikacje mobilne i wbudowane dla Internetu Przedmiotów
 • Informatyka w procesach biznesowych
 • Sieci komputerowe
 • Technologie przetwarzania danych  
 • Technologie wytwarzania oprogramowania  
 • Zaawansowane technologie internetowe