• INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
   Predyspozycje kandydata:
   • zainteresowania organizacją bezpiecznej pracy i tworzeniem dogodnych dla człowieka warunków realizacji procesów współdziałania
   • chęć podjęcia studiów inżynierskich
   • dobre oceny z przedmiotów ścisłych
   • umiejętność pracy w zespole
   • ciekawość rozwiązań organizacyjnych i technicznych orientowanych na potrzeby i możliwości człowieka
   • łatwość porozumiewania się
   • wysoka kultura osobista
   Kariera po studiach:
   • małe, średnie i duże podmioty gospodarcze, administracja państwowa, gospodarcza i oświatowa w zakresie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
   • ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w biurach projektowych i doradczych
   • szkolnictwo i firmy szkoleniowe
   • własna działaność gospodarcza
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Inżynieria zarządzania
   Predyspozycje kandydata:
   • zainteresowania organizatorskie i techniczne - chęć podjęcia studiów inżynierskich
   • dobre oceny z przedmiotów ścisłych. Umiejętność pracy w zespole
   • ciekawość rozwiązań technicznych i sposobów doskonalenia funkcjonowania firmy
   • łatwość porozumiewania się
   • wysoka kultura osobista
   Kariera po studiach:
   • w korporacjach międzynarodowych
   • w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych różnych branż przy pracach związanych z organizacją działaności, wprowadzaniem zmian, marketingiem, public relations
   • stanowiska kierownicze w podmiotach gospodarczych
   • prace łączące kompetencje techniczne i menedżerskiej
   • działania marketingowe i public relations
   • własna działaność gospodarcza
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria zarządzania brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria zarządzania jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

    

    

    

   Dowiedz się więcej

  • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Logistyka
   Predyspozycje kandydata:
   • zainteresowania organizacją procesów współdziałania - chęć podjęcia studiów inżynierskich
   • dobre oceny z przedmiotów ścisłych
   • umiejętność pracy w zespole
   • ciekawość rozwiązań technicznych i sposobów doskonalenia funkcjonowania procesów
   • łatwość porozumiewania się
   • wysoka kultura osobista
   Kariera po studiach:
   • w korporacjach międzynarodowych oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych różnych branż przy pracach związanych z oranizacją procesów, wprowadzaniem zmian, projektowaniem produktów i ich wytwarzaniem, transportem, spedycją, magazynowaniem, kompletacją, sprzedażą czy dustrybucją, na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych
   • analityk systemów logistycznych
   • projektant systemów logistycznych
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA
LOGISTYKA
 
Studia II stopnia:
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
Specjalności:
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA
Specjalności:
 • Systemy projakościowe i ergonomia
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie zasobami i marketingiem przedsiębiorstw
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Logistyka łańcuchów dostaw
 • Logistyka przedsiębiorstwa

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA
LOGISTYKA
 
Studia II stopnia:
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
Specjalności:
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA
Specjalności:
 • Zarządzanie komunikacją w organizacjach
 • Systemy projakościowe i ergonomia
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Zarządzanie zasobami i marketingiem przedsiębiorstwa
LOGISTYKA
Specjalności:
 • Logistyka łańcuchów dostaw
 • Logistyka przedsiębiorstwa