• MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Mechanika i budowa maszyn
   Predyspozycje kandydata:
   • zainteresowanie twórczą pracą inżynierską
   • gotowość rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów technicznych i organizacyjnych
   • zainteresowanie techniką i jej wyzwaniami
   Kariera po studiach:
   • zatrudnienie w pracowniach konstrukcyjnych, biurach projektowych i ośrodkach badawczych
   • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach handlowych, a także w przedsiębiorstwach eksploatujących maszyny i urządzenia w różnych branżach przemysłu
   • prowadzenie własnej działalności w sferze projektowania, wytwarzania i usług serwisowych
   • praca na następujących stanowiskach: konstruktor, menadżer produktu, specjalista ds.eksploatacji, doradca techniczno-handlowy, doradca servisowy, rzeczoznawca, ekspert
   • praca w zakładach lotniczych
   • praca na lotniskach
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TRANSPORT Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Transport
   Predyspozycje kandydata:
   • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi
   • zdolności organizacyjne
   • zainteresowanie pracą twórczą w technice
   Kariera po studiach:
   • zatrudnienie w zakładach eksploatujących pojazdy różnego typu
   • zatrudnienie w bazach transportowych przedsiębiorstw realizujących zadania szeroko pojętej logistyki, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą i serwisem pojazdów oraz przewozem osób i towarów w różnych działach gospodarki
   • zatrudnienie w inspekcji transportu drogowego, w przedsiębiorstwach przewozu materiałów niebezpiecznych
   • zarządzanie przedsiębiorstwami wykorzystującymi środki transportu drogowego i szynowego
   • nadzór procesów eksploatacji instalacji niskociśnieniowych
   • projektowanie systemów transportowych
   • obsługa naziemna portów lotniczych
   • obsługa zaplecza lotniczego
   • infrastruktura transportu lotniczego
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Lotnictwo i kosmonautyka
   Predyspozycje kandydata:
   • zainteresowanie twórczą pracą inżynierską
   • zainteresowanie techniką lotniczą i jej wyzwaniami
   • zainteresowanie lotnictwem i kosmonautyką
   Kariera po studiach:
   • zatrudnienie w lotnictwie cywilnym i wojskowym
   • zatrudnienie w służbach naziemnych eksploatujących sprzęt lotniczy
   • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego
   • zatrudnienie w transporcie lotniczym
   • obsługa naziemna portów lotniczych
   • infrastruktura transportu lotniczego
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (3)

 • Ola
  ocena

  Zdecydowanie polecam, atmosfera zawsze przyjazna, większość wykładowców z pasją i zawsze służyli mi pomocą, kiedy to było potrzebne.

 • Absolwent
  ocena

  W ogóle się nie zgadzam z poprzednim komentarzem. Polecam wszystkim z czystym sumieniem

 • J.Pakulnis
  ocena

  Nie polecam

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Inżynieria wirtualna projektowania
 • Maszyny spożywcze i chłodnictwo
 • Maszyny robocze
 • Mechatronika przemysłowa
 • Pojazdy transportu masowego
 • Samochody i ciągniki
 • Silniki spalinowe
 • Technika cieplna
 • Silniki lotnicze
TRANSPORT
Specjalności:
 • Ekologia transportu
 • Logistyka transportu
 • Transport drogowy
 • Inżynieria transportu rurociągowego
 • Transport szynowy
 • Transport żywności
 • Transport lotniczy
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA
Specjalności:
 • Pilotaż statków powietrznych
 • Transport lotniczy
 • Silniki lotnicze i płatowce
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie lotnictwem
 
Studia II stopnia:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Inżynieria wirtualna projektowania
 • Maszyny spożywcze i chłodnictwo
 • Maszyny robocze
 • Mechanika przemysłowa
 • Pojazdy szynowe
 • Samochody i ciągniki
 • Silniki lotnicze
 • Silniki spalinowe
 • Technika cieplna
 • Technologie gazowe
TRANSPORT
Specjalności:
 • Ekologia transportu
 • Logistyka transportu
 • Transport drogowy
 • Inżynieria transportu rurociągowego
 • Transport lotniczy
 • Transport szynowy
 • Transport chłodniczy

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Maszyny spożywcze i chłodnictwo
 • Maszyny robocze
 • Pojazdy transportu masowego
 • Samochody i ciągniki
 • Silniki spalinowe
 • Technika cieplna
TRANSPORT
Specjalności:
 • Ekologia transportu
 • Transport drogowy
 • Transport szynowy
 
Studia II stopnia:
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Maszyny spożywcze i chłodnictwo
 • Maszyny robocze
 • Pojazdy transportu masowego
 • Samochody i ciągniki
 • Silniki spalinowe
 • Technika cieplna
TRANSPORT
Specjalności:
 • Ekologia transportu
 • Transport drogowy
 • Transport szynowy