ul. Piotrowo 3

60-965 Poznań

Telefon:  61 6652352

Fax:  61 6652852

http://www.fct.put.poznan.pl/

ul. Piotrowo 3

60-965 Poznań

Telefon:  61 6652352

Fax:  61 6652852

http://www.fct.put.poznan.pl/

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa
  Predyspozycje kandydata:
  • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
  • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
  • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji
  Kariera po studiach:
  • projektowanie procesów technologicznych występujących w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, zielarskim itp.
  • szeroko pojęty przemysł rolno - spożywczy, farmaceutyczny, zielarski, kosmetyczny, papierniczy, energetyczny
  • analizy teoretyczno - doświadczalne procesów technologicznych
  • wdrażanie nowych materiało- i energooszczędnych technologii
  • nadzór nad uruchamianiem i eksploatacją aparatury przemysłowej
  • zatrudnienie w instytutach naukowo - badawczych, szkolnictwie, służbach ochrony środowiska, zakładach budowy aparatury procesowej
  • projektowanie nowych instalacji przemysłowych, unowocześnianie istniejących, wykonywanie dokumentacji techniczej
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Technologia chemiczna
  Predyspozycje kandydata:
  • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
  • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
  • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji
  • Bioinżynieria molekularna - kształcenie inżynierskie dla praktycznego zastosowania osiągnięć bioinżynierii molekularnej wymaga od kandydata umiejętności połączenia wiedzy inżynierskiej zgodnie z wymogami studiów zawodowych z podstawami bioinżynierii.
  Kariera po studiach:
  • projektowanie i realizacja procesów produkcyjnych
  • praca w zakładach przemysłu chemicznego
  • praca w zakładach przemysłowych o profilach pokrewnych
  • praca w biurach projektowych, uczelniach wyższych, instytutach naukowych, szkolnictwie (po zdobyciu uprawnień)
  • Bioinżynieria molekularna - wykorzystanie technik bioinżynierii molekularnej w praktyce przemysłowej
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Technologie ochrony środowiska
  Predyspozycje kandydata:
  • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
  • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
  • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji związanej z ochroną środowiska
  Kariera po studiach:
  • praca w zakresie kontroli stanu środowiska
  • praca służąca poprawie stanu otaczającej nas przyrody i zapobieganiu jej degradacji
  • zatrudnienie w zakładach przemysłowych, jednostkach administracji państwowej i regionalenj zajmujących się ochroną środowiska
  • zatrudnienie w szkolnictwie (po zdobyciu uprawnień)
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologie ochrony środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologie ochrony środowiska jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)