• INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa
   Predyspozycje kandydata:
   • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
   • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
   • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji
   Kariera po studiach:
   • projektowanie procesów technologicznych występujących w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, zielarskim itp.
   • szeroko pojęty przemysł rolno - spożywczy, farmaceutyczny, zielarski, kosmetyczny, papierniczy, energetyczny
   • analizy teoretyczno - doświadczalne procesów technologicznych
   • wdrażanie nowych materiało- i energooszczędnych technologii
   • nadzór nad uruchamianiem i eksploatacją aparatury przemysłowej
   • zatrudnienie w instytutach naukowo - badawczych, szkolnictwie, służbach ochrony środowiska, zakładach budowy aparatury procesowej
   • projektowanie nowych instalacji przemysłowych, unowocześnianie istniejących, wykonywanie dokumentacji techniczej
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TECHNOLOGIA CHEMICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Technologia chemiczna
   Predyspozycje kandydata:
   • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
   • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
   • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji
   • Bioinżynieria molekularna - kształcenie inżynierskie dla praktycznego zastosowania osiągnięć bioinżynierii molekularnej wymaga od kandydata umiejętności połączenia wiedzy inżynierskiej zgodnie z wymogami studiów zawodowych z podstawami bioinżynierii.
   Kariera po studiach:
   • projektowanie i realizacja procesów produkcyjnych
   • praca w zakładach przemysłu chemicznego
   • praca w zakładach przemysłowych o profilach pokrewnych
   • praca w biurach projektowych, uczelniach wyższych, instytutach naukowych, szkolnictwie (po zdobyciu uprawnień)
   • Bioinżynieria molekularna - wykorzystanie technik bioinżynierii molekularnej w praktyce przemysłowej
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Technologie ochrony środowiska
   Predyspozycje kandydata:
   • zdolności i zainteresowania przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi
   • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
   • chęć rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji związanej z ochroną środowiska
   Kariera po studiach:
   • praca w zakresie kontroli stanu środowiska
   • praca służąca poprawie stanu otaczającej nas przyrody i zapobieganiu jej degradacji
   • zatrudnienie w zakładach przemysłowych, jednostkach administracji państwowej i regionalenj zajmujących się ochroną środowiska
   • zatrudnienie w szkolnictwie (po zdobyciu uprawnień)
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologie ochrony środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka z astronomią, geografia, informatyka

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologie ochrony środowiska jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA
 
Studia II stopnia:
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
Specjalności:
 • Inżynieria chemiczna
 • Inżynieria bioprocesów i biomateriałów
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalności:
 • Technologia organiczna
 • Technologia polimerów
 • Elektrochemia techniczna
 • Composites and Nanomaterials
TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Ekotechnologia
 • Monitoring

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 
Studia II stopnia:
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalności:
 • Technologia chemiczna ogólna