• EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent kierunku edukacja techniczno-informatyczna (studia I stopnia) ma podstawową wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz informatyki, w szczególności z nauki o materiałach, inżynierii wytwarzania, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, konstrukcji i eksploatacji maszyn, informatyki i systemów informatycznych, programowania i programów użytkowych, komputerowego wspomagania w technice i nowoczesnych technik informatycznych, elektrotechniki i elektroniki. Posiada umiejętności pozwalające na rozwiązywanie prostych problemów inżynierskich z wyżej wymienionych dziedzin. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Ponadto jest przedsiębiorczy i kreatywny, rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych, jest przygotowany do pracy w zespole, szybko przystosowuje się do zmieniającego się rynku pracy. Uwzględnia aspekty ekologiczne i ochrony środowiska naturalnego w podejmowanych działaniach technicznych, działa w sposób profesjonalny i przestrzega zasad etyki zawodowej. Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna jest średnia wyników egzaminu maturalnego.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZYKA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku fizyka jest przygotowanie absolwentów do podjęcia studiów drugiego stopnia a także przygotowanie do podjęcia pracy na stanowiskach, na których niezbędna jest wiedza z fizyki i jej zastosowań, podstawowa wiedza z matematyki, informatyki i technologii informacyjnych. Studia z zakresu fizyki realizowane są z wykorzystaniem koncepcji umożliwiających osiągnięcie przez absolwenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zarówno o charakterze ogólnym jak i specyficznym, związanym z możliwością wyboru różnych specjalności kształcenia. Uzyskane wykształcenie daje absolwentom szansę dostosowania się do szybko zmieniającego się rynku pracy i mobilności zawodowej poprzez wykształcenie umiejętności ustawicznego uczenia się i ciągłego uzupełniania wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych i osobistych a także podnoszenia kwalifikacji na kolejnych etapach edukacji.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa dowolne przedmioty wybrane przez kandydata spośród: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, chemia 
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizyka jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


   


  Studia III stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Fizyka jest pozytywny wynik z każdej części z postępowania kwalifikacyjnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

 • MATEMATYKA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia kierunku matematyka jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach, na których niezbędna jest wiedza z zakresu matematyki teoretycznej i jej zastosowań. Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze zarówno ogólnym, jak i specyficznym. Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie, w zależności od wybranej specjalności, do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły podstawowej w przypadku wyboru specjalności nauczycielskiej i do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu, w przypadku wyboru specjalności matematyka stosowana. Studia na kierunku matematyka dostarczają szerokiej wiedzy matematycznej i kształtują umiejętności umożliwiające absolwentowi studiów pierwszego stopnia doskonalenie się w zakresie matematyki wyższej, a także podnoszenie kwalifikacji na kolejnych szczeblach edukacji.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia III stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Matematyka jest posiadanie dyplomu magistra oraz pozytywny wynik testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)