• DIETETYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Dietetyka
  Kierunek Dietetyka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Rosnąca świadomość społeczeństwa, potrzeba dbania o zdrowie i kondycję fizyczną, dają coraz większe szanse na zatrudnienie i rozwój specjalistów tej branży. W programie studiów uwzględniono wiedzę dotyczącą dietoprofilaktyki i dietoterapii, żywienia w sporcie, technologii ogólnej żywności, technologii przygotowywania potraw i posiłków, w tym wegetariańskich i dietetycznych. Absolwent, po ukończeniu studiów, otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest przygotowany do oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia, a także zapotrzebowania na makro- i mikroskładniki odżywcze wśród sportowców (i nie tylko); planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją; profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych; a także prowadzenia edukacji żywieniowej. Absolwent kierunku Dietetyka może podjąć pracę w:
  • poradniach żywieniowych,
  • szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych,
  • klubach i stowarzyszeniach sportowych,
  • innych instytucjach związanych z doradztwem w zakresie żywienia ludzi, oraz upowszechnianiem wiedzy o żywieniu człowieka.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka, chemia

  Dowiedz się więcej

   

   

   

   

 • FIZJOTERAPIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Fizjoterapia
  Na kierunku Fizjoterapia studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych (m.in. biologii medycznej, biochemii, kinezjologii), społecznych (psychologii, pedagogiki, etyki) oraz umiejętności praktycznego zastosowania metod kinezyterapii, masażu, fizykoterapii i fizjoterapii klinicznej. Nauka na tym kierunku obejmuje również praktyczne zajęcia w szpitalach. Dzięki zdobywanym grantom i nowoczesnemu sprzętowi studenci poznają najnowsze techniki poprawy stanu zdrowia pacjentów.  Studia I stopnia trwają 3 lata w trybie stacjonarnym –po ich ukończeniu absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata w zakresie fizjoterapii. Po uzyskaniu dyplomu absolwent może pracować w przychodniach, szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych, odnowy biologicznej, sanatoriach i gabinetach SPA&Wellness. Może także prowadzić i rozwijać własną działalność gospodarczą.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest egzamin testowy.
   

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZJOTERAPIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Na kierunku Fizjoterapia studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk medycznych, o zdrowiu i o kulturze fizycznej (m.in. biologii medycznej, biochemii, kinezjologii), społecznych (psychologii, pedagogiki, etyki) oraz umiejętności praktycznego zastosowania metod kinezyterapii, masażu, fizykoterapii i fizjoterapii klinicznej.

  Jeśli:

  • czujesz potrzebę pomagania ludziom
  • łatwo nawiązujesz kontakty
  • jesteś osobą odpowiedzialną, wrażliwą
  • umiesz okazać życzliwość, cierpliwość i delikatność
  • jesteś odporny emocjonalnie


  To kierunek dla Ciebie!

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie
   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka

  Przeprowadzany jest również egzamin z pływania.

 • NEUROBIOLOGIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Neurobiologia
  Interdyscyplinarne studia II stopnia na kierunku Neurobiologia prowadzone będą we współpracy trzech poznańskich uczelni – Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Przyrodniczego. Studia obejmą 4 semestry, a absolwenci wraz z tytułem magistra otrzymają dyplom ukończenia trzech uczelni. Po ukończeniu tego kierunku zdobyta wiedza, nabyte umiejętności i kompetencje umożliwią absolwentowi podjęcie pracy naukowo-badawczej i specjalistycznej, w jednostkach naukowych, naukowo-dydaktycznych, laboratoriach diagnostycznych i biomedycznych, placówkach weterynaryjnych, firmach o profilu biologicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym i innym, których działalność wiąże się z wykorzystaniem wiedzy o funkcjonowaniu układu nerwowego.
  Wymagania rekrutacyjne

   

   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neurobiologia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
   

  Dowiedz się więcej

 • SPORT Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Sport
  Studia na kierunku Sport to propozycja dla tych, którzy kochają sport i chcą z nim związać swoją drogę zawodową. Nauka na tym kierunku to wyzwanie dla ludzi młodych i pełnych energii, którzy kochają sport i docenią naukę, która uwzględnia indywidualne możliwości studenta, odpowiadając na jego oczekiwania zawodowe. Studia I stopnia trwają 3 lata i są prowadzone w trybie stacjonarnym. Nastawione są na zdobycie praktycznej wiedzy trenerskiej, a także z zakresu zarządzania kadrami, marketingu i psychologii w sporcie. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie sportu, a także tytuł zawodowy trenera II klasy w dyscyplinie będącej przedmiotem specjalizacji w uczelni.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Sport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie

  Przeprowadzany jest również konkurs świadectw z oceny uzyskanej z wychowania fizycznego oraz egzamin z pływania.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sport jest konkurs dyplomów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • TANIEC W KULTURZE FIZYCZNEJ Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Taniec w kulturze fizycznej
  ierunek stworzony jest z myślą, o osobach z doświadczeniem tanecznym, zawodowych tancerzy, szczególnie dla absolwentów Szkół Baletowych lub Sztuki Tańca oraz z dyplomem eksternistycznym ZASP–u, do osób prowadzących zajęcia z tańca i chcących rozwijać się w tym kierunku. Studia oferują trzy tysiące godzin zajęć, w tym taniec współczesny, taniec klasyczny, techniki modern, techniki streetowe, uzupełniające, parkour oraz improwizacje, kontakt-improwizacje, partnerowanie, akrobatykę, tańce charakterystyczne, gimnastykę, body conditioning. W programie precyzyjnie dobrane do profilu specjalności przedmioty teoretyczne, tj.: anatomia, fizjologia wysiłku, kinezjologia, biomechanika tańca, sensomotoryka ruchu, sterowanie ruchem, wiedza i teoria tańca. Po otrzymaniu tytułu licencjata ze specjalnością „Nauczyciel tańca” - absolwent przygotowany będzie do prowadzenia lekcji tańca w przedszkolach, szkołach podstawowych i zajęć tanecznych w ośrodkach kultury. Po otrzymaniu tytułu licencjata ze specjalnością „Tancerz – terapeuta” – przygotowany będzie do prowadzenia zajęć z „Tańcem o charakterze terapeutycznym” w ośrodkach kultury, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, klubach seniora i innych, gdzie odbywają się zajęcia z tańcem w formie „Terapii zajęciowej”.
   
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Taniec w kulturze fizycznej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny

  Przeprowadzany jest również egzamin z wybranych technik tanecznych.

  Dowiedz się więcej

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Poznań - kierunek Wychowanie fizyczne
  Kierunek Wychowanie Fizyczne obejmuje wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych i nauk o kulturze fizycznej. To kierunek stworzony z myślą o osobach, które lubią wysiłek fizyczny, doskonalenie własnych sprawności oraz pracę z młodzieżą. Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej, wychowawczej i menedżerskiej w zakresie wychowania fizycznego. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do programowania, planowania oraz realizowania obowiązkowego wychowania fizycznego w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych jako nauczyciel wychowania fizycznego oraz do prowadzenia wycieczek szkolnych. Może także pracować jako instruktor w zakresie wybranej specjalności.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społczeństwie

  Przeprwadzany jest również konkurs świadectw z ocen z wychowania fizycznego oraz egzamin z pływania

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne jest ocena na dyplomie studiów pierwszego stopnia. 

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

~L. Ocena

Studiuję 1 rok WF i mogę powiedzieć tyle, że nie polecam, chyba że ktoś na prawdę chce to robić to przeżyje. Mamy XXI wiek, a na stronie uczelni nie funkcjonuje jakiekolwiek forum, które informowałoby studentów o nieobecności wykładowcy. W efekcie robi się wycieczki na uczelnię i całuje się klamkę. Najciężej było na początku roku, gdy zajęcia są w różnych budynkach, a zero informacji gdzie te budynki się znajdują. Nie mogę przeżyć zajęć z anatomii, gdy nakazane nam jest uczyć się z podręczników projektowanych przez wykładowców AWFu, a ryciny(!) np. mięśni są niesamowicie ubogie, a następnie wymagane jest od nas aby te mięśnie pokazać na modelu, który swoją drogą ma chyba tyle lat co ta uczelnia ;) Słyszałam od starszych roczników, że najwięcej zajęć praktycznych ma się na 1 roku, a potem jest sama sucha teoria. Słyszałam również od studentów, że ich kierunek- Taniec w kulturze fizycznej ma 4 godziny zajęć praktycznych na sali w tygodniu! Natomiast fizjoterapia na 1 roku ma przedmioty typu pedagogika lub zarządzanie. Jeśli ktoś wybiera się na kierunek, który dostępny jest na innych uczelniach to polecam na nie iść, a AWF zostawić w spokoju. W dziekanacie również panuje chaos. Wiem, że naklejkę na legitymację na drugi semestr otrzymał student, który zaprzestał swoją naukę w połowie pierwszego semestru.