• FIZJOTERAPIA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Fizjoterapia
   Na kierunku Fizjoterapia studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych (m.in. biologii medycznej, biochemii, kinezjologii), społecznych (psychologii, pedagogiki, etyki) oraz umiejętności praktycznego zastosowania metod kinezyterapii, masażu, fizykoterapii i fizjoterapii klinicznej. Nauka na tym kierunku obejmuje również praktyczne zajęcia w szpitalach. Dzięki zdobywanym grantom i nowoczesnemu sprzętowi studenci poznają najnowsze techniki poprawy stanu zdrowia pacjentów.  Studia I stopnia trwają 3 lata w trybie stacjonarnym –po ich ukończeniu absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata w zakresie fizjoterapii. Po uzyskaniu dyplomu absolwent może pracować w przychodniach, szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych, odnowy biologicznej, sanatoriach i gabinetach SPA&Wellness. Może także prowadzić i rozwijać własną działalność gospodarczą.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizjoterapia brana jest pod uwagę kolejność złożonych dokumentów aż do wyczerpania limitu miejsc.

    

   Dowiedz się więcej

    


    

    

   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest posiadanie tytułu licencjata po kierunkach:
   • fizjoterapia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • SPORT REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Sport
   Studia na kierunku Sport to propozycja dla tych, którzy kochają sport i chcą z nim związać swoją drogę zawodową. Nauka na tym kierunku to wyzwanie dla ludzi młodych i pełnych energii, którzy kochają sport i docenią naukę, która uwzględnia indywidualne możliwości studenta, odpowiadając na jego oczekiwania zawodowe. Studia I stopnia trwają 3 lata i są prowadzone w trybie stacjonarnym. Nastawione są na zdobycie praktycznej wiedzy trenerskiej, a także z zakresu zarządzania kadrami, marketingu i psychologii w sporcie. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata w zakresie sportu, a także tytuł zawodowy trenera II klasy w dyscyplinie będącej przedmiotem specjalizacji w uczelni.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Sport brana jest pod uwagę kolejność złożonych dokumentów aż do wyczerpania limitu miejsc.

    

   Dowiedz się więcej

    


    

    

   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sport jest posiadanie tytułu licencjata po kierunkach:
   • wychowanie fizyczne,
   • sport.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • WYCHOWANIE FIZYCZNE REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Wychowanie fizyczne
   Kierunek Wychowanie Fizyczne obejmuje wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych i nauk o kulturze fizycznej. To kierunek stworzony z myślą o osobach, które lubią wysiłek fizyczny, doskonalenie własnych sprawności oraz pracę z młodzieżą. Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej, wychowawczej i menedżerskiej w zakresie wychowania fizycznego. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do programowania, planowania oraz realizowania obowiązkowego wychowania fizycznego w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych jako nauczyciel wychowania fizycznego oraz do prowadzenia wycieczek szkolnych. Może także pracować jako instruktor w zakresie wybranej specjalności.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne brana jest pod uwagę kolejność złożonych dokumentów aż do wyczerpania limitu miejsc.

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne jest posiadanie tytułu licencjata po kierunkach:
   • wychowanie fizyczne,
   • sport z dodatkowymi kwalifikacjami pedagogiczno-psychologicznymi oraz metodycznymi zgodnymi z efektami kształcenia obowiązującymi w tym zakresie na studiach pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne,
   • pedagogika - specjalność: edukacja elementarna i wychowanie fizyczne.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • DIETETYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Dietetyka
   Kierunek Dietetyka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Rosnąca świadomość społeczeństwa, potrzeba dbania o zdrowie i kondycję fizyczną, dają coraz większe szanse na zatrudnienie i rozwój specjalistów tej branży. W programie studiów uwzględniono wiedzę dotyczącą dietoprofilaktyki i dietoterapii, żywienia w sporcie, technologii ogólnej żywności, technologii przygotowywania potraw i posiłków, w tym wegetariańskich i dietetycznych. Absolwent, po ukończeniu studiów, otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest przygotowany do oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia, a także zapotrzebowania na makro- i mikroskładniki odżywcze wśród sportowców (i nie tylko); planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją; profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych; a także prowadzenia edukacji żywieniowej. Absolwent kierunku Dietetyka może podjąć pracę w:
   • poradniach żywieniowych,
   • szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych,
   • klubach i stowarzyszeniach sportowych,
   • innych instytucjach związanych z doradztwem w zakresie żywienia ludzi, oraz upowszechnianiem wiedzy o żywieniu człowieka.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brana jest pod uwagę kolejność złożonych dokumentów aż do wyczerpania limitu miejsc.

    

   Dowiedz się więcej

    

    

  • TANIEC W KULTURZE FIZYCZNEJ REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Taniec w kulturze fizycznej
   ierunek stworzony jest z myślą, o osobach z doświadczeniem tanecznym, zawodowych tancerzy, szczególnie dla absolwentów Szkół Baletowych lub Sztuki Tańca oraz z dyplomem eksternistycznym ZASP–u, do osób prowadzących zajęcia z tańca i chcących rozwijać się w tym kierunku. Studia oferują trzy tysiące godzin zajęć, w tym taniec współczesny, taniec klasyczny, techniki modern, techniki streetowe, uzupełniające, parkour oraz improwizacje, kontakt-improwizacje, partnerowanie, akrobatykę, tańce charakterystyczne, gimnastykę, body conditioning. W programie precyzyjnie dobrane do profilu specjalności przedmioty teoretyczne, tj.: anatomia, fizjologia wysiłku, kinezjologia, biomechanika tańca, sensomotoryka ruchu, sterowanie ruchem, wiedza i teoria tańca. Po otrzymaniu tytułu licencjata ze specjalnością „Nauczyciel tańca” - absolwent przygotowany będzie do prowadzenia lekcji tańca w przedszkolach, szkołach podstawowych i zajęć tanecznych w ośrodkach kultury. Po otrzymaniu tytułu licencjata ze specjalnością „Tancerz – terapeuta” – przygotowany będzie do prowadzenia zajęć z „Tańcem o charakterze terapeutycznym” w ośrodkach kultury, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej, klubach seniora i innych, gdzie odbywają się zajęcia z tańcem w formie „Terapii zajęciowej”.
    
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Taniec w kulturze fizycznej brana jest pod uwagę kolejność złożonych dokumentów aż do wyczerpania limitu miejsc.

    

   Dowiedz się więcej

    

    

  • NEUROBIOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Neurobiologia
   Interdyscyplinarne studia II stopnia na kierunku Neurobiologia prowadzone będą we współpracy trzech poznańskich uczelni – Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Przyrodniczego. Studia obejmą 4 semestry, a absolwenci wraz z tytułem magistra otrzymają dyplom ukończenia trzech uczelni. Po ukończeniu tego kierunku zdobyta wiedza, nabyte umiejętności i kompetencje umożliwią absolwentowi podjęcie pracy naukowo-badawczej i specjalistycznej, w jednostkach naukowych, naukowo-dydaktycznych, laboratoriach diagnostycznych i biomedycznych, placówkach weterynaryjnych, firmach o profilu biologicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym i innym, których działalność wiąże się z wykorzystaniem wiedzy o funkcjonowaniu układu nerwowego.
   Wymagania rekrutacyjne

    

    

   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Neurobiologia jest posiadanie tytułu licencjata (m.in. biologii, biotechnologii i bioinformatyki, farmacji, fizjoterapii, psychologii, kognitywistyki i inne).

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • ~L.
  ocena

  Studiuję 1 rok WF i mogę powiedzieć tyle, że nie polecam, chyba że ktoś na prawdę chce to robić to przeżyje. Mamy XXI wiek, a na stronie uczelni nie funkcjonuje jakiekolwiek forum, które informowałoby studentów o nieobecności wykładowcy. W efekcie robi się wycieczki na uczelnię i całuje się klamkę. Najciężej było na początku roku, gdy zajęcia są w różnych budynkach, a zero informacji gdzie te budynki się znajdują. Nie mogę przeżyć zajęć z anatomii, gdy nakazane nam jest uczyć się z podręczników projektowanych przez wykładowców AWFu, a ryciny(!) np. mięśni są niesamowicie ubogie, a następnie wymagane jest od nas aby te mięśnie pokazać na modelu, który swoją drogą ma chyba tyle lat co ta uczelnia ;) Słyszałam od starszych roczników, że najwięcej zajęć praktycznych ma się na 1 roku, a potem jest sama sucha teoria. Słyszałam również od studentów, że ich kierunek- Taniec w kulturze fizycznej ma 4 godziny zajęć praktycznych na sali w tygodniu! Natomiast fizjoterapia na 1 roku ma przedmioty typu pedagogika lub zarządzanie. Jeśli ktoś wybiera się na kierunek, który dostępny jest na innych uczelniach to polecam na nie iść, a AWF zostawić w spokoju. W dziekanacie również panuje chaos. Wiem, że naklejkę na legitymację na drugi semestr otrzymał student, który zaprzestał swoją naukę w połowie pierwszego semestru.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Specjalności:
 • Instruktor sportu
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • Wychowanie fizyczne w grupach dyspozycyjnych  
SPORT
FIZJOTERAPIA
DIETETYKA
Specjalności:
 • Dietetyka sportowa
 • Dietoprofilaktyka i dietoterapia
TANIEC W KULTURZE FIZYCZNEJ
Specjalności:
 • Tancerz-terapeuta
 • Nauczyciel tańca
 
Studia II stopnia:
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Specjalności:
 • Trenerska
 • Dostosowana aktywność ruchowa
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • Wychowanie fizyczne w grupach dyspozycyjnych
SPORT
Specjalności:
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Trener osobisty
 • Trener przygotowania fizycznego
 • Analiza treningu i walki sportowej
 • Sport osób niepełnosprawnych
FIZJOTERAPIA
Specjalności:
 • Fizjoterapia w sporcie
 • Fizjoterapia w geriatrii
 • Fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych
 • Fizjoterapia uzdrowiskowa
NEUROBIOLOGIA

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Specjalności:
 • Instruktor sportu
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • Wychowanie fizyczne w grupach dyspozycyjnych
SPORT
FIZJOTERAPIA
DIETETYKA
Specjalności:
 • Dietetyka sportowa
 • Dietoprofilaktyka i dietoterapia
TANIEC W KULTURZE FIZYCZNEJ
Specjalności:
 • Tancerz-terapeuta
 • Nauczyciel tańca

 

Studia II stopnia:
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Specjalności:
 • Trenerska
 • Dostosowana aktywność ruchowa
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • Wychowanie fizyczne w grupach dyspozycyjnych  
SPORT
Specjalności:
 • Organizacja i zarządzanie sportem
 • Trener osobisty
 • Trener przygotowania fizycznego
 • Analiza treningu i walki sportowej
 • Sport osób niepełnosprawnych
FIZJOTERAPIA
Specjalności:
 • Fizjoterapia w sporcie
 • Fizjoterapia w geriatrii
 • Fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych
 • Fizjoterapia uzdrowiskowa
NEUROBIOLOGIA