• PROJEKTOWANIE GRAFICZNE Stopień: I II Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Projektowanie graficzne
   Katedra Projektowania Graficznego na Wydziale Projektowym kształci studentów we wszystkich dziedzinach niezbędnych w pracy współczesnego grafika projektanta: typografii, liternictwie, fotografii, grafice edytorskiej, projektowaniu plakatu, ilustracji, książki, stron internetowych, nowych mediów i multimediów. Zajęcia oparte są z jednej strony na badaniach, analizie i szerokiej podbudowie teoretycznej, ale także na rozwoju indywidualnych umiejętności w zakresie kompozycji, rysunku, malarstwa i grafiki. Kształcenie oparte na najnowocześniejszych technologiach pozwala studentom na realizację najbardziej zaawansowanych technicznie ruchomych obrazów cyfrowych. 

    

    

  • WZORNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Wzornictwo
   Katedra Projektowania Form Przemysłowych podejmuje problematykę, związaną z projektowaniem nowego produktu, rozumianego jako wyrażanie wartości designu w kontekście potrzeb społecznych kulturowych, użytkowych, oraz związanych z nimi zagadnień plastycznych i technicznych. Katedra Projektowania Komunikacji Wizualnej zajmuje się zagadnieniami, związanymi z projektowaniem systemów informacji, znaków, tożsamości wizualnej oraz danych statystycznych. Zakład Badań Wizualnych i Interakcji prowadzi badania eksperymentalne oraz działalność dydaktyczną w zakresie percepcji oraz zachowań człowieka. Proces dydaktyczny ukierunkowany jest na opanowanie umiejętności analizowania, krytycznej oceny, wnioskowania, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności i kontekstu społeczno-kulturowego.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wzornictwo brany jest pod uwagę wynik egzaminu wstępnego. Etap pierwszy składa się z prezentacji dorobku plastycznego (samodzielnie wykonane prace malarskie, rysunkowe, szkice, fotografie, prace multimedialne i projektowe) oraz rozmowy kwalifikacyjnej (dotyczy zagadnień związanych z zainteresowaniami i wiedzą kandydatów, dotyczącą kierunku studiów oraz zagadnieńzwiązanych z kulturą i sztuką). Etap drugi to egzamin praktyczny składający się z rysunku oraz zadaniem kierunkowym (zestaw ćwiczeń, któruch celem jest sprawdzenie predyspozycji projektowych kandydata: zdolności logicznego myślenia, zdolności abstrakcyjnego myślenia, wyobraźni przestrzennej, zdolności konstrukcyjnych, zdolności manualnych oraz kreatywności i umiejętności wizualizacji pojęć i procesów).

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wzornictwo jest wynik egzaminu wstępnego. Etap I - przegląd dorobku projektowego. Portfolio powinno mieć formę prezentacji elektronicznego na 20 stronach oraz zawierać pracę dyplomową licencjacką. Etap II - rozmowa kwalifikacyjna oraz przedstawienie zagadnień projektowych, będących obszarem studiów.
    

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
WZORNICTWO
 
Studia II stopnia:
PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
WZORNICTWO

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
WZORNICTWO