• PROJEKTOWANIE GRAFICZNE Stopień: I II Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Projektowanie graficzne
  Katedra Projektowania Graficznego na Wydziale Projektowym kształci studentów we wszystkich dziedzinach niezbędnych w pracy współczesnego grafika projektanta: typografii, liternictwie, fotografii, grafice edytorskiej, projektowaniu plakatu, ilustracji, książki, stron internetowych, nowych mediów i multimediów. Zajęcia oparte są z jednej strony na badaniach, analizie i szerokiej podbudowie teoretycznej, ale także na rozwoju indywidualnych umiejętności w zakresie kompozycji, rysunku, malarstwa i grafiki. Kształcenie oparte na najnowocześniejszych technologiach pozwala studentom na realizację najbardziej zaawansowanych technicznie ruchomych obrazów cyfrowych. 

   

   

 • WZORNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Wzornictwo
  Katedra Projektowania Form Przemysłowych podejmuje problematykę, związaną z projektowaniem nowego produktu, rozumianego jako wyrażanie wartości designu w kontekście potrzeb społecznych kulturowych, użytkowych, oraz związanych z nimi zagadnień plastycznych i technicznych. Katedra Projektowania Komunikacji Wizualnej zajmuje się zagadnieniami, związanymi z projektowaniem systemów informacji, znaków, tożsamości wizualnej oraz danych statystycznych. Zakład Badań Wizualnych i Interakcji prowadzi badania eksperymentalne oraz działalność dydaktyczną w zakresie percepcji oraz zachowań człowieka. Proces dydaktyczny ukierunkowany jest na opanowanie umiejętności analizowania, krytycznej oceny, wnioskowania, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności i kontekstu społeczno-kulturowego.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wzornictwo brany jest pod uwagę wynik egzaminu wstępnego. Etap pierwszy składa się z prezentacji dorobku plastycznego (samodzielnie wykonane prace malarskie, rysunkowe, szkice, fotografie, prace multimedialne i projektowe) oraz rozmowy kwalifikacyjnej (dotyczy zagadnień związanych z zainteresowaniami i wiedzą kandydatów, dotyczącą kierunku studiów oraz zagadnieńzwiązanych z kulturą i sztuką). Etap drugi to egzamin praktyczny składający się z rysunku oraz zadaniem kierunkowym (zestaw ćwiczeń, któruch celem jest sprawdzenie predyspozycji projektowych kandydata: zdolności logicznego myślenia, zdolności abstrakcyjnego myślenia, wyobraźni przestrzennej, zdolności konstrukcyjnych, zdolności manualnych oraz kreatywności i umiejętności wizualizacji pojęć i procesów).

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wzornictwo jest wynik egzaminu wstępnego. Etap I - przegląd dorobku projektowego. Portfolio powinno mieć formę prezentacji elektronicznego na 20 stronach oraz zawierać pracę dyplomową licencjacką. Etap II - rozmowa kwalifikacyjna oraz przedstawienie zagadnień projektowych, będących obszarem studiów.
   

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: