• GRAFIKA WARSZTATOWA REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Grafika warsztatowa
   Katedra Grafiki na Wydziale Artystycznym w oparciu o bogate tradycje kształci w zakresie wszystkich klasycznych technik graficznych - wypukłodruk, wklęsłodruk, litografia, sitodruk, czy druk cyfrowy, stale poszerzając swoją ofertę o wykorzystujące nowoczesne technologie pracownie multimedialne, intermedialne i interdyscyplinarne. Stwarza również możliwość realizacji m.in. w ramach pracowni grafiki książki, grafiki projektowej i fotografii. Rzetelne przygotowanie w ramach szerokiego spektrum przedmiotów ogólnoplastycznych takich jak rysunek, malarstwo, rzeźba czy kompozycja, stanowi gwarancję kształcenia na najwyższym poziomie, czego wynikiem jest czołowa, w skali światowej, pozycja katowickiej grafiki artystycznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Grafika warsztatowa brany jest pod uwagę wynik egzaminu praktycznego. Część pierwsza składa się z rysunku, malarstwa i kompozycji. Ocenie podlega każdy z przedmiotów egzaminu praktycznego, za którą kandydat może otrzymać maksymalnie 120 punktów. Kandydat musi otrzymać z każdego przedmiotu praktycznego ocenę pozytywną. Uzyskanie zera punktów z któregokolwiek przedmiotu, lub nieprzystąpienie do egzaminu z któregokolwiek przedmiotu I części egzaminu skutkuje nieklasyfikowaniem kandydata, oznaczającym niezdanie egzaminu.

    

   Dowiedz się więcej

    

    

    

  • MALARSTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Malarstwo
   Studia na Kierunku Malarstwo zapewniają niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie malarstwa, rysunku, rzeźby i dyscyplin pokrewnych, pozwalającą absolwentowi na swobodne posługiwanie się technologiami klasycznymi i współczesnymi środkami przekazu artystycznego. Osią kierunku jest trzynaście autorskich pracowni dyplomujących: malarstwa, rysunku, działań interdyscyplinarnych, rzeźby i scenografii (dyplom dodatkowy). Programy pracowni tworzone w oparciu o tradycję i najistotniejsze zjawiska sztuki współczesnej, mają charakter autorski i realizowane są pod okiem pedagogów, będących aktywnymi twórcami. Istotnym dopełnieniem są zajęcia w ramach pracowni technologii, kompozycji, grafiki, fotografii i mediów elektronicznych. Poprzez możliwość wyboru pracowni, również spośród pracowni (przedmiotów) innych kierunków, student malarstwa ma realny wpływ na własny program studiów, a realizacja dyplomu dodatkowego poszerza jego kompetencje w późniejszej pracy zawodowej.

opinie (2)

 • Artur
  ocena

  Najlepsza uczelnia w całych Katowicach! Bardzo dużo zajęć praktycznych, jest to coś co mnie interesuje!

 • sobek
  ocena

  uczelnia ostatnio ma fajny budynek, ale po studiach na grafice spodziewałem się znacznie więcej.

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
GRAFIKA WARSZTATOWA
MALARSTWO
 

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
GRAFIKA WARSZTATOWA