• GRAFIKA WARSZTATOWA REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Grafika warsztatowa
   Katedra Grafiki na Wydziale Artystycznym w oparciu o bogate tradycje kształci w zakresie wszystkich klasycznych technik graficznych - wypukłodruk, wklęsłodruk, litografia, sitodruk, czy druk cyfrowy, stale poszerzając swoją ofertę o wykorzystujące nowoczesne technologie pracownie multimedialne, intermedialne i interdyscyplinarne. Stwarza również możliwość realizacji m.in. w ramach pracowni grafiki książki, grafiki projektowej i fotografii. Rzetelne przygotowanie w ramach szerokiego spektrum przedmiotów ogólnoplastycznych takich jak rysunek, malarstwo, rzeźba czy kompozycja, stanowi gwarancję kształcenia na najwyższym poziomie, czego wynikiem jest czołowa, w skali światowej, pozycja katowickiej grafiki artystycznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Grafika warsztatowa brany jest pod uwagę wynik egzaminu praktycznego. Część pierwsza składa się z rysunku, malarstwa i kompozycji. Ocenie podlega każdy z przedmiotów egzaminu praktycznego, za którą kandydat może otrzymać maksymalnie 120 punktów. Kandydat musi otrzymać z każdego przedmiotu praktycznego ocenę pozytywną. Uzyskanie zera punktów z któregokolwiek przedmiotu, lub nieprzystąpienie do egzaminu z któregokolwiek przedmiotu I części egzaminu skutkuje nieklasyfikowaniem kandydata, oznaczającym niezdanie egzaminu.

    

   Dowiedz się więcej

    

    

    

  • MALARSTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Katowice - kierunek Malarstwo
   Studia na Kierunku Malarstwo zapewniają niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie malarstwa, rysunku, rzeźby i dyscyplin pokrewnych, pozwalającą absolwentowi na swobodne posługiwanie się technologiami klasycznymi i współczesnymi środkami przekazu artystycznego. Osią kierunku jest trzynaście autorskich pracowni dyplomujących: malarstwa, rysunku, działań interdyscyplinarnych, rzeźby i scenografii (dyplom dodatkowy). Programy pracowni tworzone w oparciu o tradycję i najistotniejsze zjawiska sztuki współczesnej, mają charakter autorski i realizowane są pod okiem pedagogów, będących aktywnymi twórcami. Istotnym dopełnieniem są zajęcia w ramach pracowni technologii, kompozycji, grafiki, fotografii i mediów elektronicznych. Poprzez możliwość wyboru pracowni, również spośród pracowni (przedmiotów) innych kierunków, student malarstwa ma realny wpływ na własny program studiów, a realizacja dyplomu dodatkowego poszerza jego kompetencje w późniejszej pracy zawodowej.

opinie (2)

 • Artur
  ocena

  Najlepsza uczelnia w całych Katowicach! Bardzo dużo zajęć praktycznych, jest to coś co mnie interesuje!

 • sobek
  ocena

  uczelnia ostatnio ma fajny budynek, ale po studiach na grafice spodziewałem się znacznie więcej.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
GRAFIKA WARSZTATOWA
MALARSTWO
 

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
GRAFIKA WARSZTATOWA