• FIZJOTERAPIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Fizjoterapia
  Studia pierwszego stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata, równoznacznym z uzyskaniem pełnego przygotowania zawodowego w zakresie fizjoterapii. Uprawnia to do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, jak również z osobami zdrowymi w zakresie profilaktyki i przygotowania sportowego. Studia fizjoterapii są ściśle związane z praktyką, w której osoba wykorzystuje wiedzę z zakresu podstawowych, zawodowych i klinicznych przedmiotów realizowanych w ramach procesu dydaktycznego na potrzeby tworzenia, wykonywania oraz weryfikacji i modyfikacji programu rehabilitacji/fizjoterapii osób z różnymi dysfunkcjami – stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego, a także wieku i płci. Istotnym obszarem działań fizjoterapeutycznych jest profilaktyka zdrowotna oraz przygotowanie sportowe zawodnika. Wymaga to w dużej mierze wiedzy z zakresu nauk kierunkowych, dotyczących teorii, metodyki i praktyki fizjoterapii oraz diagnostyki funkcjonalnej, a także umiejętności wykonywania zabiegów z fizykoterapii, kinezyterapii, terapii manualnej i masażu oraz umiejętności stosowania środków, zabiegów i metod specjalnych z zakresu fizjoterapii. Znajomość badań i testów funkcjonalnych jest niezbędna celem właściwego dobierania środków fizjoterapii i metod terapeutycznych oraz celem kontroli uzyskiwanych efektów fizjoterapii, co pozwala na weryfikację oraz modyfikację prowadzonego programu postępowania terapeutycznego. Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu i dyscyplinach pokrewnych, wyposażenia absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu fizjoterapii, pozwalającą na rozumienie i zastosowanie nowoczesnych metod usprawniania, kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej oraz rozwoju osobistego, uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie. Zdobyte kwalifikacje i umiejętności pozwalają na podejmowanie pracy na różnych stanowiskach w zawodzie fizjoterapeuty w instytucjach medycznych, sportowych, opiekuńczych i oświatowych, świadczących usługi z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji, profilaktyki i przygotowania sportowego. Program studiów jest zgodny z rekomendacją Forum Europejskiego Regionu Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT – The World Confederation for Physical Therapy) oraz Europejskiej Sieci Wyższych Szkół Fizjoterapii (ENPHE – European Network of Physiotherapy in Higher Education) dla studiów I stopnia kierunku fizjoterapia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia II opnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest  posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Fizjoterapia.
   

   

Opinie (0)