• ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Zarządzanie
   Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu organizacji przedsiębiorstwa, zarządzania przedsiębiorstwem i finansami, ekonomii, marketingu, jak również z zakresu matematyki i informatyki. W programie studiów przewiduje się znaczną liczbę godzin zajęć z języka obcego. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zarządzania i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Absolwent studiów otrzymuje tytuł licencjata. 
   Absolwent potrafi:
   • racjonalizować działania menedżerskie w przedsiębiorstwach należących do wszystkich sektorów gospodarki i funkcjonujących w warunkach integracji z Unią Europejską
   • przygotować i ocenić projekty inwestycyjne, ubezpieczeniowe instrumenty zarządzania ryzykiem, raportować i analizować zawartości baz danych, zarządzać wiedzą i innowacjami oraz prowadzić analizy efektywności przedsięwzięć badawczo-rozwojowych
   • prowadzić działalność gospodarczą w zakresie eksploatacji systemów produkcyjnych, systemów informatycznych, systemów zapewniania jakości, ergonomii i bezpieczeństwa pracy
   • otwierać i prowadzić samodzielnie działalność spółek prawa handlowego
   Perspektywy zawodowe:
   • stanowiska niższego i średniego szczebla menedżerskiego, analitycy finansowi, pracownicy działów IT oraz badawczo-rozwojowych instytucji dowolnego profilu działania
   • w administracji państwowej i samorządowej w zakresie prowadzenia dowolnych form działalności gospodarczej
   • w formie samo zatrudnienia
   • możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia dowolnego kierunku z obszaru nauk społecznych takich, przykładowo, jak Zarządzanie, Ekonomia, Administracja, a także z obszaru nauk technicznych i pokrewnych takich jak Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Bezpieczeństwo Narodowe
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski, historia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
   Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu nauk organizacji i zarządzania, jak również w obszarze nauk technicznych, nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych. W programie studiów przewiduje się znaczną liczbę godzin zajęć z języka obcego. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu projektowania nowych oraz modernizacji istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, a także nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu, zarządzania kosztami, finansami, logistyki, zarządzania inwestycjami rzeczowymi – ze szczególnym uwzględnieniem formułowania i realizacji zadań z zakresu transferu technologii i innowacyjności. Absolwent studiów otrzymuje tytuł inżyniera.
   Absolwent potrafi:
   • umiejętność projektowania informatycznych systemów zarządzania, korzystania z narzędzi inżynierii oprogramowania
   • przygotowanie do pracy inżynieryjnej z wykorzystaniem sieci komputerowych
   • umiejętność projektowania systemów zarządzania jakością, systemów produkcyjnych, systemów ERP
   • zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem zawodowym
   • umiejętność prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie eksploatacji systemów produkcyjnych, systemów informatycznych, systemów zapewniania jakości, ergonomii i bezpieczeństwa pracy
   Perspektywy zawodowe:
   • stanowiska niższego i średniego szczebla menedżerskiego lub technicznego, pracownicy działów IT oraz badawczo-rozwojowych instytucji dowolnego profilu działania
   • przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji, jednostkach projektowych i doradczych, a w szczególności z uwzględnieniem zaawansowanych systemów zarządzania jakością, zagadnień ergonomii, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego w działalności produkcyjnej
   • w administracji państwowej i samorządowej w zakresie prowadzenia dowolnych działalności gospodarczej lub technicznej w formie samozatrudnienia
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (2)

 • S
  ocena

  Wykładowcy są naprawdę wykształconymi ludźmi, ale same kwestie organizacyjne "leżą". Wszechobecna dezorganizacja wpływa na zaniżanie poziomu nauczania. Ponadto specjalizacje są rozpoczynane zbyt późno, a program nauczania skonstruowany nieodpowiednio.

 • Likili
  ocena

  Super atmosfera, fajne zajęcia, ciekawe wykłady, super wykładowcy. Jest trudno, ale nikt nie mówił ze będzie łatwo ;) jeśli kogoś interesują te klimaty to mogę polecić

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie Innowacjami 
 • Zarządzanie Produkcją 
 • Informatyka Gospodarcza 
 • Finanse i Zarządzanie Ryzykiem
 • Kwalitologia i Inżynieria Jakości 
 • Ergonomia i Środowisko Pracy 
 • Zarządzanie Strategiczne 
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Zarządzanie Innowacjami 
 • Zarządzanie Produkcją 
 • Informatyka Gospodarcza 
 • Finanse i Zarządzanie Ryzykiem 
 • Kwalitologia i Inżynieria Jakości 
 • Ergonomia i Środowisko Pracy 
 • Zarządzanie Strategiczne 
 • Uruchomione zostaną tylko te profile technologi
 
Studia II stopnia:
ZARZĄDZANIE
 • Specjalności:
 • Transfer Wiedzy i Technologii 
 • Systemy Produkcyjne i Logistyczne 
 • Gospodarka Cyfrowa
 • Rynki i Instytucje Finansowe 
 • Projakościowe Systemy Zarządzania 
 • Ergonomia i Bezpieczeństwo Pracy 
 • Przedsiębiorstwo na Rynkach Międzynarodowych
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Transfer Wiedzy i Technologii 
 • Systemy Produkcyjne i Logistyczne 
 • Gospodarka Cyfrowa 
 • Rynki i Instytucje Finansowe 
 • Projakościowe Systemy Zarządzania 
 • Ergonomia i Bezpieczeństwo Pracy 
 • Przedsiębiorstwo na Rynkach Międzynarodowych 
MANAGEMENT OF SUSTAINABLE ENTERPRISE

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie Innowacjami 
 • Zarządzanie Produkcją 
 • Informatyka Gospodarcza 
 • Finanse i Zarządzanie Ryzykiem
 • Kwalitologia i Inżynieria Jakości 
 • Ergonomia i Środowisko Pracy 
 • Zarządzanie Strategiczne 
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Zarządzanie Innowacjami 
 • Zarządzanie Produkcją 
 • Informatyka Gospodarcza 
 • Finanse i Zarządzanie Ryzykiem 
 • Kwalitologia i Inżynieria Jakości 
 • Ergonomia i Środowisko Pracy 
 • Zarządzanie Strategiczne 
 • Uruchomione zostaną tylko te profile technologi
 
Studia II stopnia:
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Transfer Wiedzy i Technologii 
 • Systemy Produkcyjne i Logistyczne 
 • Gospodarka Cyfrowa
 • Rynki i Instytucje Finansowe 
 • Projakościowe Systemy Zarządzania 
 • Ergonomia i Bezpieczeństwo Pracy 
 • Przedsiębiorstwo na Rynkach Międzynarodowych
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Transfer Wiedzy i Technologii 
 • Systemy Produkcyjne i Logistyczne 
 • Gospodarka Cyfrowa 
 • Rynki i Instytucje Finansowe 
 • Projakościowe Systemy Zarządzania 
 • Ergonomia i Bezpieczeństwo Pracy 
 • Przedsiębiorstwo na Rynkach Międzynarodowych 
MANAGEMENT OF SUSTAINABLE ENTERPRISE

Podyplomowe

AKADEMIA ZARZĄDZANIA IT W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
PUBLICZNE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Z ELEMENTAMI LOGISTYKI SPOŁECZNEJ
STRATEGICZNE PRZYWÓDZTWO NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ZARZĄDZANIA