ul. Narbutta 85

02-524 Warszawa

tel. 22 849 94 43, 22 234 84 32

fax. 22 849 97 98

e-mail: Sekretariat@wz.pw.edu.pl

http://www.wz.pw.edu.pl

ul. Narbutta 85

02-524 Warszawa

tel. 22 849 94 43, 22 234 84 32

fax. 22 849 97 98

e-mail: Sekretariat@wz.pw.edu.pl

http://www.wz.pw.edu.pl

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Zarządzanie
  Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu organizacji przedsiębiorstwa, zarządzania przedsiębiorstwem i finansami, ekonomii, marketingu, jak również z zakresu matematyki i informatyki. W programie studiów przewiduje się znaczną liczbę godzin zajęć z języka obcego. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zarządzania i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Absolwent studiów otrzymuje tytuł licencjata. 
  Absolwent potrafi:
  • racjonalizować działania menedżerskie w przedsiębiorstwach należących do wszystkich sektorów gospodarki i funkcjonujących w warunkach integracji z Unią Europejską
  • przygotować i ocenić projekty inwestycyjne, ubezpieczeniowe instrumenty zarządzania ryzykiem, raportować i analizować zawartości baz danych, zarządzać wiedzą i innowacjami oraz prowadzić analizy efektywności przedsięwzięć badawczo-rozwojowych
  • prowadzić działalność gospodarczą w zakresie eksploatacji systemów produkcyjnych, systemów informatycznych, systemów zapewniania jakości, ergonomii i bezpieczeństwa pracy
  • otwierać i prowadzić samodzielnie działalność spółek prawa handlowego
  Perspektywy zawodowe:
  • stanowiska niższego i średniego szczebla menedżerskiego, analitycy finansowi, pracownicy działów IT oraz badawczo-rozwojowych instytucji dowolnego profilu działania
  • w administracji państwowej i samorządowej w zakresie prowadzenia dowolnych form działalności gospodarczej
  • w formie samo zatrudnienia
  • możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia dowolnego kierunku z obszaru nauk społecznych takich, przykładowo, jak Zarządzanie, Ekonomia, Administracja, a także z obszaru nauk technicznych i pokrewnych takich jak Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Bezpieczeństwo Narodowe
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski, historia, język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu nauk organizacji i zarządzania, jak również w obszarze nauk technicznych, nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych. W programie studiów przewiduje się znaczną liczbę godzin zajęć z języka obcego. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu projektowania nowych oraz modernizacji istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, a także nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu, zarządzania kosztami, finansami, logistyki, zarządzania inwestycjami rzeczowymi – ze szczególnym uwzględnieniem formułowania i realizacji zadań z zakresu transferu technologii i innowacyjności. Absolwent studiów otrzymuje tytuł inżyniera.
  Absolwent potrafi:
  • umiejętność projektowania informatycznych systemów zarządzania, korzystania z narzędzi inżynierii oprogramowania
  • przygotowanie do pracy inżynieryjnej z wykorzystaniem sieci komputerowych
  • umiejętność projektowania systemów zarządzania jakością, systemów produkcyjnych, systemów ERP
  • zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem zawodowym
  • umiejętność prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie eksploatacji systemów produkcyjnych, systemów informatycznych, systemów zapewniania jakości, ergonomii i bezpieczeństwa pracy
  Perspektywy zawodowe:
  • stanowiska niższego i średniego szczebla menedżerskiego lub technicznego, pracownicy działów IT oraz badawczo-rozwojowych instytucji dowolnego profilu działania
  • przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się wybranym zakresem inżynierii produkcji, jednostkach projektowych i doradczych, a w szczególności z uwzględnieniem zaawansowanych systemów zarządzania jakością, zagadnień ergonomii, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego w działalności produkcyjnej
  • w administracji państwowej i samorządowej w zakresie prowadzenia dowolnych działalności gospodarczej lub technicznej w formie samozatrudnienia
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

opinie (2)

 • S
  ocena

  Wykładowcy są naprawdę wykształconymi ludźmi, ale same kwestie organizacyjne "leżą". Wszechobecna dezorganizacja wpływa na zaniżanie poziomu nauczania. Ponadto specjalizacje są rozpoczynane zbyt późno, a program nauczania skonstruowany nieodpowiednio.

 • Likili
  ocena

  Super atmosfera, fajne zajęcia, ciekawe wykłady, super wykładowcy. Jest trudno, ale nikt nie mówił ze będzie łatwo ;) jeśli kogoś interesują te klimaty to mogę polecić

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry