• FIZYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Fizyka
   Studia na kierunku fizyka wprowadzają w podstawowe arkana wiedzy o budowie otaczającego nas świata materii i promieniowania. Zarówno w profilu ogólnoakademickim jak i w praktycznym, kształtują umiejętności przydatne na szybko zmieniającym się nowoczesnym rynku pracy. Dostarczają solidnej podbudowy matematycznej, a także umiejętności stosowania różnorodnych metod komputerowych. Wprowadzają w zasady pracy laboratoryjnej. Rozwijają umiejętność analizy i badania konkretnych problemów na podstawie wiedzy o prawach przyrody. Pozwalają specjalizować się w dziedzinach, które potrzebują wykwalifikowanych pracowników – w szkolnictwie, fizyce medycznej, nanotechnologii. Kompetencje naszych absolwentów cenione są przez pracodawców, nawet w dziedzinach tak z pozoru odległych od obszaru zainteresowań fizyki, jak konsulting. Po ukończeniu studiów magisterskich z fizyki znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia nie jest trudne.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, informatyka, chemia, biologia
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, informatyka, chemia, biologia, geografia

    

   Dowiedz się więcej

    

  • INFORMATYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Informatyka
   Współczesne rynki pracy charakteryzują się stałym wzrostem zapotrzebowania na specjalistów posiadających nie tylko ogólną wiedzę informatyczną, ale również zdolność do kreowania nowoczesnych rozwiązań dotyczących zastosowań technologii komputerowych w rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym. Takim właśnie potrzebom odpowiada absolwent specjalności informatyka stosowana na studiach INŻYNIERSKICH, wykształcony w zakresie informatyki rozumianej od strony jej praktycznych zastosowań. Posiadanie kwalifikacji inżynierskich jest dodatkowym atutem osoby poszukującej pracy!
   Absolwenci studiów inżynierskich specjalności informatyka stosowana znajdują zatrudnienie we wszelkich jednostkach wykorzystujących technologie informatyczne na średnim poziomie. w szczególności mogą pracować jako programiści i testerzy oprogramowania, twórcy grafiki, twórcy aplikacji internetowych oraz aplikacji dla systemów mobilnych; jako twórcy, administratorzy i serwisanci średnich systemów bazodanowych oraz sieci i systemów komputerowych – ze znajomością elektroniki cyfrowej, systemów wbudowanych i sterowania komputerowego. Jedną z dróg do zdobycia wyższych kwalifikacji są 1,5-roczne studia magisterskie, prowadzone również na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: informatyka, matematyka, fizyka i astronomia, chemia
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: informatyka, matematyka, fizyka i astronomia, chemia

    

   Dowiedz się więcej

    

  • NANOTECHNOLOGY REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Nanotechnology
   Nanotechnology combines the knowledge from physics, chemistry, materials science and biology into a highly interdisciplinary, cutting-edge science with immensely high potential of applications. The alumni of the course Nanotechnology are desired by rapidly developing industry implementing nanotechnology-based solutions. Their profound knowledge of chemistry and physics also allows them to undertake experimental/laboratory work within these fields, while computer science skills make them attractive employees for IT branch. They can also continue their education at MSc studies level.
   The highlight of the course Nanotechnology offered by University of Lodz (in English as the only study language) is the optimal balance of practical approach to nanomaterials and solid theoretical background allowing to understand and shape the nanoworld. It provides a wide outlook on various aspects of nanoworld, covering the range from fundamental physics and chemistry to economic aspects of nanotechnology. The course schedule includes numerous laboratory courses where the students are guided step by step how to create their own nanomaterials. Moreover, they develop mastery of characterizing the nanostructures with various modern experimental techniques, gaining the experience in laboratory work under the supervision of experts. The inclusion of intensive programming course as well as other computer science-related courses opens the way to using the advanced computational tools for design and modeling of nanostructures.
   Opis studiów w języku polskim: Informator rekrutacyjny UŁ
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nanotechnology brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia, geografia
    

    

  • AKADEMIA TECHNOLOGII SIECIOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Akademia Technologii Sieciowych
   Absolwentom uczelni wyższych proponujemy studia podyplomowe: Akademia Technologii Sieciowych, w ramach której mamy do zaoferowania cztery specjalności:
   1. Programowanie sieciowe StartUp – Dzięki tym studiom możesz otrzymać wsparcie inwestycyjne na realizację konkretnego projektu w wysokości do 200 tys. Euro, w którym Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego – będzie inwestorem działając jako fundusz typu venture capital. Celem tej specjalności jest uzyskanie umiejętności tworzenia aplikacji internetowych i mobilnych z wykorzystaniem najnowszych technologii i trendów. Uczestnicy uzyskają wiedzę, jak pracować nad projektem informatycznym, jako przedsięwzięciem biznesowym tzw. StartUp. Ponadto będziecie mieli możliwość nauczyć się: kierowania projektem informatycznym, HTML 4 i 5 – CSS + JS, JQuery, Java, PHP MySQL/Postgres – Zend + AJAX, aplikacje mobilne dla Android OS, Photoshop, Aplikacje dla Facebook.
   2. Cisco CCNP – Celem specjalności jest uzyskanie umiejętności planowania, wdrażania, weryfikacji oraz rozwiązywania problemów w lokalnych i rozległych sieciach korporacyjnych. Specjalizacja stawia na umiejętności z zakresu: implementacja zaawansowanego routingu w sieciach IP (ROUTE) – m.in. EIGRP, OSPF, BGP; projektowanie i implementacja sieci kampusowych (SWITCH)1, projektowania i implementacja sieci kampusowych (SWITCH)2, diagnostyka problemów i utrzymanie sieci korporacyjnych (TSHOOT). Słuchacze po pozytywnym ukończeniu specjalizacji uzyskują certyfikaty Cisco. Jeżeli zdadzą egzaminy końcowe uzyskując powyżej 75% punktów otrzymują dodatkowo voucher na egzamin w zewnętrznym ośrodku certyfikującym.
   3. Cisco CCNA Security PLUS – W ramach tej specjalności uzyskasz umiejętności i wiedzę z zakresu implementacji podstaw bezpieczeństwa sieci komputerowych – CCNA Security, a ponadto zaawansowanych elementów bezpieczeństwa sieci komputerowych. Słuchacze po pozytywnym ukończeniu specjalizacji uzyskują certyfikat Cisco.
   4. Cisco CCNA Exploration – Dzięki tym studiom poznasz od strony praktycznej projektowanie lokalnych sieci komputerowych, protokoły i koncepcje routingu, przełączanie w sieciach lokalnych i bezprzewodowych oraz zarządzanie sieciami rozległymi.
   5. Akademia Cisco – W ramach Akademii Cisco przy Uniwersytecie Łódzkim prowadzone są kursy i szkolenia Cisco: CCNA Exploration, CCNA Security, CCNP.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Akademia Technologii Sieciowych wymagane są ukończone studia wyższe. Dla specjalności CCNA Security PLUS i CNNP dodatkowo należy wykazać się umiejętnościami z zakresu podstawowego materiału Cisco CCNA.

  • GRAFIKA KOMPUTEROWA ADOBE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Grafika komputerowa Adobe
   Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z narzędziami wspomagającymi obróbkę rastrową grafiki, w szczególności obróbkę zdjęć oraz elementy i podstawy grafiki wektorowej.
   Wyposażenie słuchaczy w umiejętności praktycznego wykorzystania popularnych narzędzi informatycznych wspomagających prace graficzne: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash, Adobe Lightroom. Po ukończeniu studiów absolwent potrafi:
   • zaprojektować grafikę rastrową lub wektorową w wybranym programie Adobe;
   • tworzyć i przetwarzać zaawansowane grafiki;
   • przygotować do druku materiały poligraficzne;
   • przygotować grafiki do druku i do publikacji w postaci cyfrowej;
   • dokonać obróbki cyfrowej zdjęć;
   • wykonać grafikę interaktywną we Flash.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Grafika komputerowa Adobe wymagane są ukończone studia wyższe. 

  • NAUCZANIE FIZYKI I MATEMATYKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Nauczanie fizyki i matematyki
   Dla nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania fizyki i matematyki. Zakres tematyczny obejmuje: podstawy fizyki i astronomii (mechanika klasyczna, termodynamika, astronomia z elementami astrofizyki, elektrodynamika klasyczna, elementy szczególnej teorii względności i mechaniki kwantowej, fizyka ciała stałego i fazy skondensowanej, fizyka jądrowa niskich i wysokich energii, fizyka atomowa i cząstek elementarnych, laboratorium fizyczne) oraz podstawy matematyki (analiza matematyczna, algebra z geometrią, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, elementy matematyki współczesnej, zastosowania matematyki), dydaktykę fizyki, pracownię dydaktyki fizyki, technologię informacyjną i komunikacyjną (ITC) w nauczaniu fizyki, dydaktykę matematyki, metody nauczania matematyki, psychologiczne podstawy nauczania fizyki i matematyki oraz wprowadzenie do badań nauczycielskich.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Nauczanie fizyki i matematyki wymagane są ukończone studia wyższe oraz wiedza z zakresu podstaw fizyki i matematyki.

  • TECHNOLOGIE MICROSOFT BI DEVELOPER - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Technologie Microsoft BI Developer
   Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z technologiami Microsoft BI Developer oraz wyposażenie go w umiejętności w zakresie najnowszych technologii i produktów firmy Microsoft.
   Absolwent będzie przygotowany w sposób praktyczny odpowiadający obecnym trendom rynkowym w oparciu o rzeczywiste przykłady. Studia podyplomowe Microsoft BI Developer mają charakter wąsko specjalizujący w obrębie produktów i w wybranym zakresie narzędzi firmy wytwarzającej oprogramowanie – Microsoft. Absolwent powinien:
   • rozumieć istotę informacji w procesie biznesowym przedsiębiorstwa;
   • umieć zamodelować informację w wymiarze technicznym na wymiar biznesowy;
   • umieć zaprojektować podstawową hurtownię danych;
   • umieć wykorzystać podstawowe narzędzia Office do zobrazowania informacji;
   • wykorzystać serwisy analityczne w MS SQL Server;
   • zintegrować dane w oparciu o MS SQL Server;
   • uruchomić i wdrożyć system raportowania MS SQL Server;
   • umieć zamodelować podstawowe procesy biznesowe w przedsiębiorstwie;
   • umieć pracować w zespole wykorzystując narzędzia współpracy grupowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Technologie Microsoft BI Developer wymagane są:
   • dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia (bez względu na kierunek ukończonych studiów),
   • podstawowa znajomość języka angielskiego (wystarczająca do czytania dokumentacji technicznej),
   • podstawowa wiedza z zakresu programowania w językach zorientowanych obiektowo,
   • podstawowa wiedza z zakresu relacyjnych baz danych,
   • podstawowa wiedza z zakresu systemów operacyjnych,
   • rozszerzona wiedza z zakresu SQL i baz danych.

  • TECHNOLOGIE MICROSOFT DB ADMINISTRATOR - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Technologie Microsoft DB Administrator
   Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchacza z technologiami Microsoft DB Administrator oraz wyposażenie go w umiejętności z zakresu najnowszych technologii i produktów firmy Microsoft.
   Absolwent posiądzie wiedzę praktyczną dostosowaną do obecnych trendów rynkowych. Studia dotyczą produktów i w wybranym zakresie narzędzi firmy wytwarzającej oprogramowanie Microsoft. Absolwenci powinni:
   • rozumieć potrzeby biznesowe Klienta w celu zastosowania adekwatnej infrastruktury serwerów baz danych;
   • zaplanować infrastrukturę serwerów typu Windows SQL Serwer w przedsiębiorstwie;
   • dokonać analizy potrzeb przedsiębiorstwie i dobrać odpowiednie technologie rzeczywiste lub wirtualne dla Windows SQL Serwer;
   • prowadzić analizę wykorzystania zasobów, jak i rozwiązywać błędy występujące w trakcie pracy serwerów;
   • zaprojektować i przeprowadzić testy serwerów;
   • nadzorować pracę serwerów;
   • opracować proces backupu zasobów z baz danych;
   • rozumieć rolę IT w kreowaniu procesów biznesowych;
   • tworzyć skrypty wykorzystywane w administracji Windows SQL Serwer.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Technologie Microsoft DB Administrator wymagane są:
   • dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia (bez względu na kierunek ukończonych studiów),
   • podstawowa znajomość języka angielskiego (wystarczająca do czytania dokumentacji technicznej),
   • podstawowa wiedza z zakresu programowania w językach zorientowanych obiektowo,
   • podstawowa wiedza z zakresu relacyjnych baz danych,
   • podstawowa wiedza z zakresu systemów operacyjnych,
   • rozszerzona wiedza z zakresu SQL i baz danych.

  • TECHNOLOGIE MICROSOFT DB DEVELOPER - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Technologie Microsoft DB Developer
   Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchacza z technologiami Microsoft DB Developer
   oraz wyposażenie go w umiejętności posługiwania się najnowszymi technologiami i produktami firmy Microsoft. Po ukończeniu studiów absolwent powinien:
   • rozumieć potrzebę biznesową Klienta oraz umieć sporządzić szkic struktur danych odpowiednich dla potrzeb Klienta;
   • uzgodnić strukturę bazy danych z pozostałymi członkami zespołu projektowego (programistami);
   • zidentyfikować i zaplanować główne kroki zarządzania danymi w projekcie;
   • zaprojektować bazę danych dla potrzeb projektu, dokonać optymalizacji i wdrożenia zaproponowanej struktury danych;
   • zaprojektować i zarządzać uprawnieniami do baz danych;
   • zmienić strukturę bazy wraz ze zmianami w projekcie;
   • zaprojektować niezbędne zapytania i funkcje przechowywane na serwerze baz danych;
   • zaprojektować i zaimplementować mechanizmy kontrolujące spójność danych w bazie;
   • umieć pracować w zespole wykorzystując narzędzia współpracy grupowej.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Technologie Microsoft DB Developer wymagane są:
   • dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia (bez względu na kierunek ukończonych studiów),
   • podstawowa znajomość języka angielskiego (wystarczająca do czytania dokumentacji technicznej),
   • podstawowa wiedza z zakresu programowania w językach zorientowanych obiektowo,
   • podstawowa wiedza z zakresu relacyjnych baz danych,
   • podstawowa wiedza z zakresu systemów operacyjnych,
   • rozszerzona wiedza z zakresu SQL i baz danych.

  • TECHNOLOGIE MICROSOFT WEB DEVELOPER - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Technologie Microsoft Web Developer
   Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchacza z technologiami Microsoft Web Developer. Absolwent powinien:
   • rozumieć potrzebę biznesową Klienta oraz umieć sporządzić szkic jego wymagań – zarówno funkcjonalnych jak i niefunkcjonalnych;
   • zaplanować i podzielić pracę w zakresie podstawowych kroków projektowych;
   • zidentyfikować i zaplanować główne kroki zarządcze w projekcie;
   • zaprojektować i wdrożyć bazę danych dla potrzeb projektu;
   • zarządzić zmiana w projekcie;
   • zmienić strukturę bazy wraz ze zmianami w projekcie;
   • zaprojektować architekturę w aplikacji WWW w oparciu o wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne klienta;
   • stworzyć aplikację WWW w oparciu o serwer SQL oraz przy użyciu narzędzia Visual Studio;
   • stworzyć, umieścić i wykorzystać repozytorium kodu oraz projektu dla efektywnej pracy nad zadaniem;
   • zarządzać projektem w Visual Studio oraz Team Foundation Server.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Technologie Microsoft Web Developer wymagane są:
   • dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia (bez względu na kierunek ukończonych studiów),
   • podstawowa znajomość języka angielskiego (wystarczająca do czytania dokumentacji technicznej),
   • podstawowa wiedza z zakresu programowania w językach zorientowanych obiektowo,
   • podstawowa wiedza z zakresu relacyjnych baz danych,
   • podstawowa wiedza z zakresu systemów operacyjnych,
   • rozszerzona wiedza z zakresu technologii WWW.

opinie (1)

 • Gałson
  ocena

  Polecam, na kierunku informatyka czasami jest sporo roboty ale i wykładowcy i studenci tworzą fajną atmosferę ;)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia licencjackie:
FIZYKA
Specjalności:
 • Fizyka
 • Fizyka medyczna
 • Nanotechnologia
 • Nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i popularyzacja nauki
NANOTECHNOLOGY (studia w języku angielskim, wspólnie z Wydziałem Chemii UŁ)
 
Studia I stopnia inżynierskie:
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Informatyka stosowana, specjalizacje (wybór po trzecim semestrze):
  • Systemy i aplikacje mobilne
  • Algorytmy i programowanie
  • Bazy danych i aplikacje internetowe
  • Administracja sieciami i systemami informatycznymi
  • Grafika użytkowa
 
Studia II stopnia (czas trwania 2 lata):
FIZYKA
Specjalności:
 • Fizyka
 • Fizyka medyczna
 • Nauczanie fizyki i matematyki oraz popularyzacja nauki
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Informatyka stosowana
 • Superkomputery i symulacje (wspólnie z ATOS Polska S.A. i z Narodowym Centrum Badań Jądrowych)
 
Studia II stopnia (czas trwania 1,5 roku):
INFORMATYKA (od semestru zimowego)
Specjalności:
 • Informatyka stosowana
INFORMATYKA (od semestru letniego)
Specjalności:
 • Superkomputery i symulacje (wspólnie z ATOS Polska S.A. i z Narodowym Centrum Badań Jądrowych)

Niestacjonarne

Studia I stopnia inżynierskie:
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Informatyka stosowana, specjalizacje (wybór po trzecim semestrze):
  • Systemy i aplikacje mobilne
  • Algorytmy i programowanie
  • Bazy danych i aplikacje internetowe
  • Administracja sieciami i systemami informatycznymi
  • Grafika użytkowa
Studia II stopnia (czas trwania 2 lata):
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Informatyka stosowana
 
Studia II stopnia (czas trwania 1,5 roku):
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Informatyka stosowana

Podyplomowe

AKADEMIA TECHNOLOGII SIECIOWYCH
GRAFIKA KOMPUTEROWA ADOBE
NAUCZANIE FIZYKI I MATEMATYKI
TECHNOLOGIE MICROSOFT BI DEVELOPER
TECHNOLOGIE MICROSOFT DB ADMINISTRATOR
TECHNOLOGIE MICROSOFT DB DEVELOPER
TECHNOLOGIE MICROSOFT WEB DEVELOPER

Doktoranckie

FIZYKA