• FIZYKA Stopień: I II III REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Fizyka
   Studia na kierunku fizyka wprowadzają w podstawowe arkana wiedzy o budowie otaczającego nas świata materii i promieniowania. Zarówno w profilu ogólnoakademickim jak i w praktycznym, kształtują umiejętności przydatne na szybko zmieniającym się, nowoczesnym rynku pracy. Dostarczają solidnej podbudowy matematycznej, a także umiejętności stosowania różnorodnych metod komputerowych. Wprowadzają w zasady pracy laboratoryjnej. Rozwijają umiejętność analizy i badania konkretnych problemów na podstawie wiedzy o prawach przyrody. Pozwalają specjalizować się w dziedzinach, które potrzebują wykwalifikowanych pracowników – w szkolnictwie, fizyce medycznej, nanotechnologii. Kompetencje naszych absolwentów cenione są przez pracodawców, nawet w dziedzinach tak z pozoru odległych od obszaru zainteresowań fizyki, jak konsulting. Po ukończeniu studiów magisterskich z fizyki znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia nie jest trudne.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, informatyka, chemia, biologia
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka i astronomia, matematyka, informatyka, chemia, biologia, geografia

    

   Dowiedz się więcej   Studia II stopnia

    

   Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku zbyt dużej liczby kandydatów będzie brana pod uwagę ocena na dyplomie.

   Dowiedz się więcej

  • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Informatyka
   Studia oparte są na starannie dobranej wiedzy matematyczno-fizycznej, przekazują niezbędne umiejętności i wiedzę w stosowaniu i rozwijaniu wymagających aplikacji i systemów informatycznych. Oprócz kanonu wiedzy informatycznej (programowanie, sieci komputerowe, bazy danych, inżynieria oprogramowania, grafika komputerowa), kierunek wzbogacony jest o przygotowanie z dziedziny elektroniki i miernictwa. Dodatkowo studenci nabywają kwalifikacje twórców oprogramowania, twórców aplikacji internetowych oraz aplikacji dla systemów mobilnych, administratorów i serwisantów średnich systemów bazodanowych oraz sieci i systemów komputerowych ze znajomością elektroniki cyfrowej, systemów wbudowanych i sterowania komputerowego.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: informatyka, matematyka, fizyka i astronomia, chemia
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: informatyka, matematyka, fizyka i astronomia, chemia

    

   Dowiedz się więcej   Studia II stopnia

    

   Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku zbyt dużej liczby kandydatów będzie brana pod uwagę ocena na dyplomie.
    

  • NANOTECHNOLOGY Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Nanotechnology
   Nanotechnology combines the knowledge from physics, chemistry, materials science and biology into a highly interdisciplinary, cutting-edge science with immensely high potential of applications. The alumni of the course Nanotechnology are desired by rapidly developing industry implementing nanotechnology-based solutions. Their profound knowledge of chemistry and physics also allows them to undertake experimental/laboratory work within these fields, while computer science skills make them attractive employees for IT branch. They can also continue their education at MSc studies level.
   The highlight of the course Nanotechnology offered by University of Lodz (in English as the only study language) is the optimal balance of practical approach to nanomaterials and solid theoretical background allowing to understand and shape the nanoworld. It provides a wide outlook on various aspects of nanoworld, covering the range from fundamental physics and chemistry to economic aspects of nanotechnology. The course schedule includes numerous laboratory courses where the students are guided step by step how to create their own nanomaterials. Moreover, they develop mastery of characterizing the nanostructures with various modern experimental techniques, gaining the experience in laboratory work under the supervision of experts. The inclusion of intensive programming course as well as other computer science-related courses opens the way to using the advanced computational tools for design and modeling of nanostructures.
   Opis studiów w języku polskim: Informatory rekrutacyjne UŁ - Nanotechnology 
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nanotechnology brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia, geografia
    

    

  • POPULARYZACJA I NAUCZANIE FIZYKI Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Popularyzacja i nauczanie fizyki
   Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne z takich dziedzin, jak fizyka, matematyka i informatyka oraz dydaktyka, psychologia i pedagogika, a wszystko to w ciekawych i praktycznych kontekstach. Studia uczą myślenia przyczynowo-skutkowego, rozwiązywania złożonych problemów, prowadzenia badań i analizowania ich wyników tak w zakresie badania zjawisk fizycznych jak i badania przebiegów i efektów działań popularyzacyjnych oraz edukacyjnych. Ponadto kształtują umiejętności w zakresie wystąpień publicznych i prezentowania zagadnień nauki w sposób przystępny i zrozumiały. Duża część zajęć realizowanych w formie projektów popularyzatorskich i edukacyjnych oraz praktyk ukształtuje w studentach wartościowe i uniwersalne umiejętności. Pozwoli także absolwentom legitymować się udokumentowanym doświadczeniem zawodowym w popularyzowaniu i nauczaniu fizyki zdobytym już w czasie trwania studiów.
   Warunki rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    
   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: informatyka, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: informatyka, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, geografia

   Dowiedz się więcej

  • MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Międzyobszarowe indywidualne studia matematyczo - przyrodnicze 
   Międzyobszarowe indywidualne studia matematyczno - przyrodnicze (MISM-P) są studiami dwustopniowymi. Zajęcia są prowadzone na pięciu wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki oraz Nauk Geograficznych. Studenci MISM-P od początku trwania studiów kształcą się w trybie indywidualnym: każdy student ma własny program nauczania, w którego opracowaniu uczestniczy. Kierunek wiodący student MISM-P wybiera spośród następujących: Biologia, Biomonitoring, Biotechnologia, Mikrobiologia, Ochrona Środowiska, Chemia, Fizyka, Informatyka, Matematyka, Analiza Danych, Informatyka, Geografia, Geomonitoring. 
   Warunki rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   Nabór na Miedzyobszarowe indywidualne studia matematyczno - przyrodnicze odbywa się według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki/specjalności studiów wchodzących w skład MISM-P. Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek/specjalność studiów oraz zaznacza, iż w ramach tego kierunku/specjalności ubiega się o przyjęcie na MISM-P. Na studia w ramach MISM-P będą przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów, które zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach MISM-P. Pozostałe osoby, które nie dostaną się na studia w ramach MISM-P, będą rekrutowane na zasadach ogólnych na kierunki/specjalności, na które ubiegają się o przyjęcie.

    


   Studia II stopnia

    

   Nabór na Miedzyobszarowe indywidualne studia matematyczno - przyrodnicze odbywa się według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki/specjalności studiów wchodzących w skład MISM-P. Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek/specjalność studiów oraz zaznacza, iż w ramach tego kierunku/specjalności ubiega się o przyjęcie na MISM-P. Na studia w ramach MISM-P będą przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów, które zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach MISM-P. Pozostałe osoby, które nie dostaną się na studia w ramach MISM-P, będą rekrutowane na zasadach ogólnych na kierunki/specjalności, na które ubiegają się o przyjęcie.
    

opinie (1)

 • Gałson
  ocena

  Polecam, na kierunku informatyka czasami jest sporo roboty ale i wykładowcy i studenci tworzą fajną atmosferę ;)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia licencjackie:
FIZYKA
Specjalności:
 • Fizyka
 • Fizyka medyczna
 • Nanotechnologia
 • Nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i popularyzacja nauki
NANOTECHNOLOGY (studia w języku angielskim, wspólnie z Wydziałem Chemii UŁ)
 
POPULARYZACJA I NAUCZANIE FIZYKI
 
MIEDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE 
 
Studia I stopnia inżynierskie:
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Informatyka stosowana, specjalizacje (wybór po trzecim semestrze):
  • Systemy i aplikacje mobilne
  • Algorytmy i programowanie
  • Bazy danych i aplikacje internetowe
  • Administracja sieciami i systemami informatycznymi
  • Grafika użytkowa
MIEDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE 
 
Studia II stopnia (czas trwania 2 lata):
FIZYKA
Specjalności:
 • Fizyka
 • Fizyka medyczna
 • Nauczanie fizyki i matematyki oraz popularyzacja nauki
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Informatyka stosowana
 • Superkomputery i symulacje (wspólnie z ATOS Polska S.A. i z Narodowym Centrum Badań Jądrowych)
MIEDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE 
 
Studia II stopnia (czas trwania 1,5 roku):
INFORMATYKA (od semestru zimowego)
Specjalności:
 • Informatyka stosowana
INFORMATYKA (od semestru letniego)
Specjalności:
 • Superkomputery i symulacje (wspólnie z ATOS Polska S.A. i z Narodowym Centrum Badań Jądrowych)

 

Niestacjonarne

Studia I stopnia inżynierskie:
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Informatyka stosowana, specjalizacje (wybór po trzecim semestrze):
  • Systemy i aplikacje mobilne
  • Algorytmy i programowanie
  • Bazy danych i aplikacje internetowe
  • Administracja sieciami i systemami informatycznymi
  • Grafika użytkowa
Studia II stopnia (czas trwania 2 lata):
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Informatyka stosowana
 
Studia II stopnia (czas trwania 1,5 roku):
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Informatyka stosowana

Podyplomowe

AKADEMIA TECHNOLOGII SIECIOWYCH
GRAFIKA KOMPUTEROWA ADOBE
NAUCZANIE FIZYKI I MATEMATYKI
TECHNOLOGIE MICROSOFT BI DEVELOPER
TECHNOLOGIE MICROSOFT DB ADMINISTRATOR
TECHNOLOGIE MICROSOFT DB DEVELOPER
TECHNOLOGIE MICROSOFT WEB DEVELOPER

Doktoranckie

FIZYKA