• AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice – kierunek Automatyka i robotyka
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu przedmiotów związanych z informatyką, elektroniką, metodami sterowania procesami przemysłowymi oraz metodami projektowania komputerowych układów sterowania robotów i sztucznej inteligencji. Znajdują zatrudnienie we wszystkich gałęziach przemysłu. Są bardzo dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do podjęcia pracy zawodowej jako projektanci nowoczesnych systemów automatyzacji, projektanci układów sterowania robotów, systemów biomedycznych i biotechnologicznych, a także jako twórcy systemów pomiarowych i decyzyjnych. Mogą również pracować w zakładach oraz firmach wytwarzających i stosujących sprzęt automatyki, w biurach opracowujących projekty automatyzacji różnych dziedzin życia, w nowoczesnych przedsiębiorstwach, centrach komputerowych, jak również w ośrodkach badawczo-rozwojowych, zajmujących się wdrażaniem nowych technologii.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest ocena z przebiegu studiów I stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • AUTOMATYKA I ROBOTYKA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice – kierunek Automatyka i robotyka, Elektronika i telekomunikacja, Informatyka
   Studia prowadzone w języku angielskim. Absolwenci kierunku Automatic Control, Electronics and Computer Science posiadają wiedzę z zakresu nauk podstawowych, takich jak matematyka, fizyka czy teoria informatyki oraz nauk technicznych, m.in. elektrotechniki, teorii sterowania, systemów mikroprocesowych, baz danych, systemów komputerowych czy sztucznej inteligencji. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują dyplom w wybranej przez siebie specjalności: informatyka, automatyka i robotyka albo elektronika i telekomunikacja. Dyplom ten jest równoważny dyplomowi uzyskiwanemu przez absolwentów klasycznych studiów na powyższych kierunkach. Dzięki bardzo dobrej znajomości języka angielskiego absolwenci makrokierunku podejmują pracę zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej. Znajdują zatrudnienie jako informatycy, np. jako projektanci i użytkownicy systemów i układów automatyki, zrobotyzowanych technologii i elementów inteligencji maszynowej. Są również przygotowani do twórczej pracy inżynierskiej w dziedzinie konstrukcji elementów i układów elektronicznych, a także sprzętu i oprogramowania układowego oraz użytkowego dla aparatury elektronicznej, stosowanej w urządzeniach telekomunikacyjnych, pomiarowych, regulacyjnych i w technice medycznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka, Elektronika i telekomunikacja, Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka, Elektronika i telekomunikacja, Informatyka jest ocena z przebiegu studiów I stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice – kierunek Biotechnologia
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu mikrobiologii, genetyki, ekologii i nauk inżynierskich. Zostali zapoznani z różnymi kierunkami wykorzystania materiałów i procesów biologicznych, przede wszystkim przebiegających przy udziale drobnoustrojów, kultur tkankowych i biokatalizatorów. Są ekspertami z bioinformatyki, dzięki znajomości techniki data mining potrafią przetwarzać duże ilości niekonwencjonalnych informacji. Znają podstawy sterowania procesami biotechnologicznymi. Są przygotowani do operowania wiedzą na temat biologii molekularnej, genetyki, chemii, matematyki, dynamiki procesów i informatyki. Absolwenci kierunku biotechnologia znajdują zatrudnienie przy projektowaniu, uruchamianiu i obsłudze biologicznych oczyszczalni, fermentatorów i bioreaktorów, produkcji środków farmaceutycznych i projektowaniu nowych technik medycznych oraz w nowoczesnych klinikach i instytucjach badawczych przy analizie sygnałów w genetyce, genomice i proteomice. Dzięki opanowaniu wiedzy z zakresu bioinformatyki, bioinformatycznych baz danych, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego mogą również pracować w instytucjach zajmujących się badaniami genetycznymi, wykorzystaniem genetyki funkcjonalnej w diagnostyce medycznej i projektowaniu terapii, prowadzeniem procesów biosyntezy i biotransformacji, izolacją i oczyszczaniem bioproduktów, a także projektowaniem bioprocesów.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest ocena z przebiegu studiów I stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice – kierunek Elektronika i telekomunikacja
   Absolwenci kierunku elektronika i telekomunikacja dysponują niezbędną wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji i testowania układów, urządzeń, systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Mają również podstawową wiedzę z zakresu informatyki i automatyki oraz potrafią korzystać z profesjonalnego komputerowego oprogramowania inżynierskiego. Znajdują zatrudnienie w zakładach produkujących sprzęt elektroniczny i komputerowy, w ośrodkach wykorzystujących specjalistyczną aparaturę elektroniczną, w firmach wdrażających innowacyjne technologie, w placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie wszystkich szczebli. Mogą również pracować w zakładach służby zdrowia, instytutach naukowobadawczych zajmujących się problematyką biomedyczną oraz w ośrodkach badawczo-rozwojowych zakładów opracowujących i produkujących aparaturę medyczną. Absolwenci są także przygotowani do pracy w jednostkach gospodarczych, związanych z rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych środków techniki telekomunikacyjnej – u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja jest ocena z przebiegu studiów I stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice – kierunek Informatyka
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu rozwijanych systemów informatyki i ich zastosowań oraz najważniejszych zagadnień informatycznych, takich jak aplikacje internetowe, inżynieria oprogramowania czy komputerowe systemy sterowania. Posiadają również wiedzę w zakresie budowy modeli i systemów wspomagających podejmowanie decyzji i zarządzanie. Potrafią projektować systemy komputerowe o różnej konfiguracji i tworzyć rozwiązania oparte na sieciach lokalnych, rozległych i przemysłowych, w tym sieciach bezprzewodowych. Są także przygotowywani do administrowania takimi systemami. Absolwenci kierunku informatyka znajdują zatrudnienie w firmach tworzących systemy informatyczne lub zajmujących się informatyzacją procesów przemysłowych, w biurach projektów oraz w sekcjach serwisowych. Posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy w zawodzie analityka, projektanta i programisty systemowego, a także administratora systemów operacyjnych. Sprawdzają się również jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest ocena z przebiegu studiów I stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TELEINFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice – kierunek Teleinformatyka
   Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę w zakresie informatyki i telekomunikacji. Potrafią wykorzystać metody oraz narzędzia informatyczne w zastosowaniach telekomunikacyjnych i uwzględnić najnowsze osiągnięcia telekomunikacji w aplikacjach informatycznych. Posiadają szeroką wiedzę oraz umiejętności w zakresie projektowania, eksploatacji i testowania sieci komputerowych (przewodowych i bezprzewodowych), systemów komputerowych, oprogramowania systemów informatycznych, a także urządzeń i systemów telekomunikacyjnych. Ukończenie kierunku teleinformatyka pozwala na zatrudnienie w firmach zajmujących się rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych środków techniki telekomunikacyjnej, u operatorów sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, w firmach tworzących oprogramowanie dla tych operatorów, dostawców usług internetowych, w zakładach produkujących sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, a także w placówkach naukowo-badawczych. Absolwenci są przygotowani do pracy w jednostkach gospodarczych tworzących systemy teleinformatyczne, Posiadają niezbędne kwalifikacje do pracy administratora tych systemów i jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Teleinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Teleinformatyka jest ocena z przebiegu studiów I stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Profil ogólny
 • Technologie informacyjne w automatyce i robotyce
AUTOMATYKA I ROBOTYKA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, INFORMATYKA (PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM)
Specjalności:
 • Automatic control
 • Electronics and telecommunication
 • Informatics
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Bioinformatyka
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Bazy danych, sieci i systemy komputerowe
 • Grafika komputerowa i oprogramowanie
 • Przemysłowe systemy informatyczne
TELEINFORMATYKA
 
Studia II stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Automatyka
 • Komputerowe systemy sterowania
 • Przetwarzanie informacji i sterowanie w biotechnologii
 • Robotyka
 • Systemy pomiarowe
AUTOMATYKA I ROBOTYKA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, INFORMATYKA (PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM)
Specjalności:
 • Automatic control
 • Electronics and telecommunication
 • Informatics
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Bioinformatyka
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Specjalności:
 • Aparatura elektroniczna
 • Elektronika biomedyczna
 • Mikroelektronika z nanotechnologią
 • Radioelektronika
 • Telekomunikacja
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Bazy danych, sieci i systemy komputerowe
 • Grafika komputerowa i oprogramowanie
 • Przemysłowe systemy informatyczne
TELEINFORMATYKA
Specjalności:
 • Teleinformatyczne systemy mobilne
 • Technologie chmurowe

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Profil ogólny
 • Technologie informacyjne w automatyce i robotyce
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Bazy danych, sieci i systemy komputerowe
 • Grafika komputerowa i oprogramowanie
 • Przemysłowe systemy informatyczne
 
Studia II stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Automatyka
 • Komputerowe systemy sterowania
 • Przetwarzanie informacji i sterowanie w biotechnologii
 • Robotyka
 • Systemy pomiarowe
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Specjalności:
 • Aparatura elektroniczna
 • Elektronika biomedyczna
 • Mikroelektronika z nanotechnologią
 • Radioelektronika
 • Telekomunikacja
INFORMATYKA
Specjalności:
 • Bazy danych, sieci i systemy komputerowe
 • Grafika komputerowa i oprogramowanie
 • Przemysłowe systemy informatyczne