• AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Automatyka i robotyka
   Absolwenci posiadają umiejętności, które są niezbędne do twórczego działania w zakresie analizy, projektowania oraz konstrukcji układów i systemów automatyki, sterowania, a także oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej. Są oni przygotowani do rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki w przemyśle. Potrafią opracowywać własne, proste aplikacje programowania sterowników logicznych, sieci komputerowych i sieci przemysłowych oraz projektować układy automatyki i systemy sterowania. Absolwenci kierunku automatyka i robotyka są przygotowani do pracy w wielu dziedzinach, między innymi w przemyśle chemicznym, budowy maszyn, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, a także elektrotechnicznym i elektronicznym, spożywczym oraz ochrony środowiska. Znajdą zatrudnienie w małych i średnich przedsiębiorstwach jako inżynierowie z zakresu automatyki oraz technik decyzyjnych. Absolwenci posiadają odpowiednie kwalifikacje, aby kierować zespołami w jednostkach przemysłowych i projektowych oraz pracować w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • INFORMATYKA STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach
   Absolwenci posiadają zaawansowaną wiedze z zakresu informatyki oraz systemów informatycznych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer, a także technik multimedialnych i komputerowej nauki o materiałach. Posiadają również wiedzę z zakresu fizyki, chemii, mechaniki i budowy maszyn, inżynierii wytwarzania i materiałowej wraz z metodami kształtowania oraz badania struktury i własności materiałów, a także doboru materiałów inżynierskich do zastosowania w różnych produktach. Absolwenci są przygotowani do twórczej aktywności w zakresie programowania informatycznego i kierowania zespołami programistycznymi, opracowywania i obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego, współpracy w zespołach konstruujących maszyny i urządzenia oraz z wytwórcami i użytkownikami materiałów inżynierskich.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Inżynieria materiałowa
   Absolwenci są przygotowani do innowacyjnych działań związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i badaniem różnych grup materiałów metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych, w tym biomedycznych i stomatologicznych. Mogą znaleźć zatrudnienie w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach wielu gałęzi przemysłu, m.in. maszynowego, elektromaszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego oraz zaawanasowanych technologii i nanotechnologii. Znajdują również pracę w jednostkach gospodarczych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu technologii wytwarzania, obróbki i kształtowania powierzchni materiałów inżynierskich stosowanych w inżynierii stomatologicznej, a także wiedzę z zakresu technologii kształtowania struktury i własności materiałów metalowych i niemetalowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Mechanika i budowa maszyn
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu technologii nowoczesnych procesów kształtujących własności materiałów, metod ich badania i metod informatycznych wspomagających projektowanie, wytwarzanie i eksploatację maszyn. Znają zasady mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Posiadają również wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem. Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, a także związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych. Mogą również pracować w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz w wielu innych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • MECHATRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Mechatronika
   Absolwenci posiadają wiedzę inżynierską z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Posługują się również zaawanasowaną wiedzą z zakresu mechatroniki. Mogą pracować w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstruowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem mechatronicznym maszyn i urządzeń. Są także przygotowani do zarządzanie procesami technologicznymi, podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji oraz kierowania zespołami przemysłowymi i badawczymi. Absolwenci mogą również podjąć pracę w instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, w przemyśle elektromaszynowym (m.in. motoryzacyjnym, sprzętu medycznego, lotniczym obrabiarkowym), a także w stacjach serwisowych i diagnostycznych oraz w placówkach służby zdrowia przy eksploatacji urządzeń medycznych oraz aparatury diagnostycznej.
    
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • NANOTECHNOLOGIA I TECHNOLOGIE PROCESÓW MATERIAŁOWYCH Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych
   Absolwenci uzyskują zaawansowaną wiedzę obejmującą inżynierię materiałową, mechanikę, budowę i eksploatację maszyn w synergii z informatyka oraz elektroniką. Jest ona niezbędna do pracy w zespołach w zakresie projektowania maszyn, urządzeń oraz systemów nanostrukturalnych. Posiadają również wiedzę z zakresu gromadzenia danych i przetwarzania informacji, statystycznych metod planowania eksperymentów, technologii procesów materiałowych, metod badania własności materiałów i badań strukturalnych z wykorzystaniem najnowszych technik analizy i obserwacji mikroskopowych, a także rentgenografii i spektroskopii oraz dostępnych systemów komputerowego wspomagania projektowania i badań. Absolwenci wykazują umiejętności projektowania, modelowania i stosowania materiałów nanostrukturalnych, zarządzania zasobami ludzkimi oraz pracy na stanowisku technologa.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Gliwice - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
   Absolwenci łączą wiedzę z zakresu marketingu i zarządzania: przedsiębiorstwem, produkcją, kadrami, środowiskiem i jakością z przygotowaniem z obszaru inżynierii mechanicznej i materiałowej oraz wiedzą dotyczącą komputerowego wspomagania prac inżynierskich, procesów zarządzania i systemów ekonomicznych. Są przygotowani realizacji zadań dotyczących zarządzania małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, kierowania systemami produkcyjnymi, a także do realizacji zadań z zakresu utrzymania ruchu i bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem maszyn i urządzeń. Absolwenci posiadają wiedze dotyczącą zasad projektowania procesów technologicznych dla różnych technik wytwarzania i zarządzania nimi oraz inżynierii produkcji, ukierunkowaną na nowoczesne technologie informacyjne. Korzystają również ze wspomagania komputerowego w zakresie dotyczącym zagadnień projektowania i wytwarzania, a także ekonomicznych i zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP/ERP. Są również przygotowani do podejmowania decyzji na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym w zakresie technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji oraz sterowania produkcją.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka (poziom podstawowy)
   • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest ocena z przebiegu studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
INFORMATYKA STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH
Specjalności:
 • Komputerowe wspomaganie procesów materiałowych
 • Projektowanie materiałowe
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Specjalności:
 • Inżynieria stomatologiczna
 • Inżynieria powierzchni
 • Automatyzacja i robotyzacja
 • Inżynieria zarządzania
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
MECHATRONIKA
NANOTECHNOLOGIA I TECHNOLOGIE PROCESÓW MATERIAŁOWYCH
Specjalności:
 • Nanotechnologia
 • Badania materiałoznawcze
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 
Studia II stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Biomechanika i sprzęt medyczny
 • Modelowanie komputerowe układów i procesów
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów przetwórstwa metali
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów odlewniczych
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych
 • Zaawansowane układy sterowania maszyn i procesów
AUTOMATYKA I ROBOTYKA (PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM)
Specjalności:
 • Integrated manufacturing systems
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Specjalności:
 • Inżynieria stomatologiczna i implanty szczękowo-twarzowe
 • Materiały i technologie w protetyce stomatologicznej
 • Badania materiałoznawcze
 • Inżynieria powierzchni i obróbka cieplna
 • Fotowoltaika
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów materiałowych
 • Przetwórstwo materiałów polimerowych i kompozytowych
 • Zarządzanie wiedzą i badaniami materiałoznawczymi
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA (PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM)
Specjalności:
 • Automation and robotisation of technological processes
 • Materials science examinators
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Biomechanika i inżynieria produkcji sprzętu rehabilitacyjnego
 • Komputerowe wspomaganie projektowania i eksploatacji maszyn
 • Maszyny robocze
 • Mechanika komputerowa
 • Obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn
 • Projektowanie, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych
 • Komputerowe wspomaganie projektowania układów elektromechanicznych
 • Wirtualne modele w budowie i eksploatacji maszyn
 • Projektowanie systemów wytwórczych
 • Inżynieria materiałów metalowych
 • Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałów metalowych
 • Kontrola i zapewnienie jakości w spawalnictwie
 • Przetwórstwo metali i tworzyw sztucznych
 • Technologie spawalnicze
 • Zarządzanie jakością i komputerowe wspomaganie procesów przetwórstwa materiałów
 • Odlewnictwo precyzyjne i artystyczne
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM)
Specjalności:
 • Lightweight structures
MECHATRONIKA
Specjalności:
 • Projektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych
 • Mechatroniczne układy jezdne i napędowe
 • Modelowanie i symulacja systemów mechatronicznych
 • Budowa i eksploatacja systemów i układów inteligentnych
 • Mechatroniczne systemy wytwórcze
 • Mechatroniczne systemy odlewnicze
MECHATRONIKA (PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM)
Specjalności:
 • Mechatronics systems engineering
NANOTECHNOLOGIA I TECHNOLOGIE PROCESÓW MATERIAŁOWYCH
Specjalności:
 • Badania materiałów nanostrukturalnych
 • Inżynieria stomatologiczna
 • Inżynieria warstw i powłok nanostrukturalnych
 • Inżynieria materiałów nanostrukturalnych
 • Technologie procesów materiałowych
 • Inżynieria materiałów fotowoltaicznych
 • Nanostrukturalne materiały polimerowe
 • Nanostrukturalne materiały kompozytowe
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Systemy zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie i marketing
 • Zarządzanie kadrami
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym
 • Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej
 • Materiały inżynierskie
 • Spawalnictwo
 • Technologie odlewnicze
 • Technologie procesów materiałowych
 • Maszyny i urządzenia technologiczne
 • Techniki informatyczne w inżynierii produkcji
 • Mechanika stosowana
 • Projektowanie i eksploatacja maszyn
 • Technologia maszyn

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
INFORMATYKA STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH
Specjalności:
 • Komputerowe wspomaganie procesów materiałowych
 • Projektowanie materiałowe
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Specjalności:
 • Inżynieria stomatologiczna
 • Inżynieria powierzchni
 • Automatyzacja i robotyzacja
 • Inżynieria zarządzania
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
MECHATRONIKA
NANOTECHNOLOGIA I TECHNOLOGIE PROCESÓW MATERIAŁOWYCH
Specjalności:
 • Nanotechnologia
 • Badania materiałoznawcze
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 
Studia II stopnia:
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
Specjalności:
 • Biomechanika i sprzęt medyczny
 • Modelowanie komputerowe układów i procesów
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów przetwórstwa metali
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów odlewniczych
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Specjalności:
 • Inżynieria stomatologiczna i implanty szczękowo-twarzowe
 • Materiały i technologie w protetyce stomatologicznej
 • Badania materiałoznawcze
 • Inżynieria powierzchni i obróbka cieplna
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności:
 • Biomechanika i inżynieria produkcji sprzętu rehabilitacyjnego
 • Komputerowe wspomaganie projektowania i eksploatacji maszyn
 • Maszyny robocze
 • Mechanika komputerowa
 • Obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn
 • Projektowanie, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych
 • Komputerowe wspomaganie projektowania układów elektromechanicznych
 • Wirtualne modele w budowie i eksploatacji maszyn
 • Projektowanie systemów wytwórczych
 • Inżynieria materiałów metalowych
 • Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałów metalowych
 • Kontrola i zapewnienie jakości w spawalnictwie
 • Przetwórstwo metali i tworzyw sztucznych
 • Technologie spawalnicze
 • Zarządzanie jakością i komputerowe wspomaganie procesów przetwórstwa materiałów
 • Odlewnictwo precyzyjne i artystyczne
MECHATRONIKA
Specjalności:
 • Projektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych
 • Mechatroniczne układy jezdne i napędowe
 • Modelowanie i symulacja systemów mechatronicznych
 • Budowa i eksploatacja systemów i układów inteligentnych
 • Mechatroniczne systemy wytwórcze
 • Mechatroniczne systemy odlewnicze
NANOTECHNOLOGIA I TECHNOLOGIE PROCESÓW MATERIAŁOWYCH
Specjalności:
 • Badania materiałów nanostrukturalnych
 • Inżynieria stomatologiczna
 • Inżynieria warstw i powłok nanostrukturalnych
 • Inżynieria materiałów nanostrukturalnych
 • Technologie procesów materiałowych
 • Inżynieria materiałów fotowoltaicznych
 • Nanostrukturalne materiały polimerowe
 • Nanostrukturalne materiały kompozytowe
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Systemy zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym