• TRANSPORT Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - kierunek Transport
  Studia na Wydziale Transportu są prowadzone na jednym kierunku – transport.
  W ramach tego kierunku studenci mają do wyboru następujące specjalności:
  • eksploatacja pojazdów samochodowych
  • technika i zarządzanie w transporcie samochodowym
  • transport przemysłowy
  • logistyka transportu
  • sterowanie ruchem kolejowym
  • eksploatacja pojazdów szynowych
  • inżynieria ruchu
  • nawigacja powietrzna (na studiach stacjonarnych)
  • mechanika i eksploatacja lotnicza (na studiach stacjonarnych)
  • systemy informatyczne transportu (na studiach II stopnia).
  Do otwarcia studiów na danej specjalności jest konieczne skompletowanie grupy o wielkości zarządzonej przez rektora. Na studiach I stopnia podział na specjalności następuje po 4. semestrze. Decyzję o przyjęciu na specjalność podejmuje dziekan.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom rozszerzony)
  • Jeden przedmiot do wyboru: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport jest złożenie wymaganych dokumentów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - studia doktoranckie na kierunku Budowa i Eksploatacja Maszyn

  Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych

  Wymagania rekrutacyjne

   

  W trakcie rekrutacji na studia doktoranckie, brane są pod uwagę:

  • ocena z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00
  • rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy w zakresie dyscypliny studiów

 • TRANSPORT - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Katowice - studia doktoranckie na kierunku Transport

  Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych

  Wymagania rekrutacyjne

   

  W trakcie rekrutacji na studia doktoranckie, brane są pod uwagę:

  • ocena z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich co najmniej 4,00
  • rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy w zakresie dyscypliny studiów

 • TRANSPORT KOLEJOWY Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie funkcjonowania nowoczesnego transportu kolejowego, w tym budowy i eksploatacji pojazdów szynowych, ze szczególnym uwzględnieniem komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM, diagnostyki, materiałów i technologii wytwarzania. Nabywają także wiedzę z zakresu inżynierii bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, przede wszystkim ze sterowania ruchem kolejowym, z interoperacyjności kolei europejskich, logistyki, zintegrowanych systemów zarządzania oraz systemów bezpieczeństwa. Uzyskują również kwalifikacje w zakresie projektowania i utrzymania infrastruktury transportu kolejowego ze szczególnym uwzględnieniem projektowania kolei dużych prędkości oraz modernizacji, diagnostyki i remontów istniejących dróg szynowych. Absolwenci są przygotowani do samodzielnego stosowania techniki cyfrowej, narzędzi komputerowych oraz posiadają umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim. Posiadają znajomość prawa i norm w zakresie transportu szynowego, budownictwa i ochrony środowiska. Uzyskują umiejętności inżynierskie podczas semestralnej praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach związanych z transportem kolejowym oraz podczas przygotowania projektu inżynierskiego na podstawie tematów zleconych z przedsiębiorstw branży kolejowej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport kolejowy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka (poziom podstawowy)
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka (poziom rozszerzony), fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)