• PSYCHOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Psychologia
   Absolwent Psychologii posiada zarówno wiedzę, jak i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym,teoretycznym oraz aplikacyjnym w dziedzinie psychologii. Studia umożliwiają zdobycie gruntownej wiedzy metodologicznej na temat podstaw diagnostyki psychologicznej.Absolwent jest przygotowany teoretycznie oraz praktycznie do prowadzenia działań badawczych i diagnostycznych. Potrafi korzystać oraz konstruować samodzielnie narzędzia diagnostyczne, rozwiązywać problemy dotyczące jednostki i grup społecznych. Zna teorie opisujące i wyjaśniające zachowanie człowieka. Ponadto absolwent dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu wybranej specjalności.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie
    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia
    

  • PEDAGOGIKA REKRUTACJA

   Po ukończeniu studiów pedagogicznych i stopnia zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, absolwent posiada ogólną wiedzę pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, która jest niezbędna do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej.  Ponadto absolwent potrafi posługiwać się warsztatem diagnostycznym, ma umiejętności komunikacji społecznej, dysponuje gruntowną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi zorientowanymi na konkretną specjalność.

   Po ukończeniu studiów pedagogicznych II stopnia zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych, absolwent dysponuje  rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretną specjalność pedagogiczną. Posiada umiejętności prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywaniaproblemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalności. Jest przygotowany do działalności prospołecznej,  samodoskonalenia oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktorskich).

   Absolwent jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych, do planowania indywidualnej praktyki pedagogicznej oraz objęcia stanowiska kierowniczego w placówkach oświatowych.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia
    
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
    

opinie (2)

 • Tomek
  ocena

  Oligofrenopedagogika do polecenia zwłaszcza praktyki. Jedyne co może drażnić to, że kilka zajęć się powtarza z tym co jest na licencjatach .

 • kk
  ocena

  Miła atmosfera, wykładowcy zaangażowani i otwarci. Niestety na psychologii brakuje wyboru specjalności i zajęć praktycznych.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PSYCHOLOGIA;
Specjalności:
 • Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowanie człowieka
 • Psychologia zdrowia i kliniczna
 • Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji
 
Studia I stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Pedagogika Resocjalizacyjna 
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem 
 • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej 
 • Edukacja przez sztukę
 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 
Studia II stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Pedagogika wieku dziecięcego
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
 • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
 • Edukacja przez sztukę
 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PSYCHOLOGIA
Specjalności:
 • Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowanie człowieka
 • Psychologia zdrowia i kliniczna
 • Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji
 
Studia I stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Pedagogika Resocjalizacyjna 
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem 
 • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej 
 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 
Studia II stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
 • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
 • Pedagogika wieku dziecięcego
 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej

Podyplomowe

ANIMATOR PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH W PROCESIE REWITALIZACJI
LOGOPEDIA Z EMISJĄ GŁOSU
NOWE MEDIA W ANIMACJI KULTURY
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
ORGANIZATOR PROCESÓW REWITALIZACJI
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
PORADNICTWO ZAWODOWE I DORADZTWO KARIERY
PSYCHOLOGA W OŚWIACIE
PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU