• PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Psychologia
   Kształcenie akademickie na kierunku Psychologia, realizowane jest zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Trwa ono 5 lat - są to jednolite studia magisterskie. Zasadnicze cele kształcenia na tym kierunku to:
   • przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii obejmującej: osobowość, różnice indywidualne, procesy poznawcze, emocjonalno-motywacyjne, rozwój i funkcjonowanie społeczne człowieka oraz z zakresu zastosowań psychologii w obszarach: wychowania i rodziny, zdrowia i jego zaburzeń. doradztwa zawodowego, marketingu i reklamy, organizacji i zarządzania, resocjalizacji;
   • wykształcenie umiejętności pracy z osobami w różnych okresach rozwoju w zakresie diagnozowania i pomocy psychologicznej;
   • wykształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu teorii i metodologii badań w praktyce psychologicznej;
   • wykształcenie umiejętności planowania i przeprowadzania badań empirycznych, konstruowania narzędzi psychologicznych, analizowania wyników badań;
   • kształtowanie postawy etycznej niezbędnej w profesjonalnej działalności psychologa.
   Absolwenci tego kierunku posiadają zarówno wiedzę, jak i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym oraz aplikacyjnym w dziedzinie psychologii. Wykazują gruntowną znajomość metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej. Są przygotowani teoretycznie oraz praktycznie do prowadzenia działań badawczych i diagnostycznych. Potrafią korzystać oraz konstruować samodzielnie narzędzia diagnostyczne, a także rozwiązywać problemy dotyczące jednostki i grup społecznych. Znają teorie opisujące i wyjaśniające zachowanie człowieka. Ponadto dysponują gruntowną wiedzą z zakresu wybranej specjalności, co stanowi podstawę do odnalezienia się w przestrzeni życia społecznego i realizacji własnej aktywności zawodowej.
   Na kierunku Psychologia proponujemy następujące specjalności:
   • Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji
   • Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowanie człowieka
   • Psychologia zdrowia i kliniczna
   • Specjalności na kierunku psychologia, wybierane są przez studentów po III roku studiów.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia jednolite magisterskie
    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski, biologia, matematyka
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, informatyka, fizyka, chemia                                              Dowiedz się więcej
    

  • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Pedagogika
   Pedagogika to kierunek studiów należący do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Przedmiot badań pedagogiki jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, powinności, cele), jak i praktyk społecznych. Pedagogika jako nauka o wychowaniu i kształceniu łączy dwie perspektywy: humanistyczną, koncentrującą się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się oraz społeczną - dotyczącą środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych i opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka. Pedagogika zajmuje się rozumieniem tego, jak ludzie rozwijają się, uczą w ciągu całego życia oraz podemuje krytyczną analizą istoty wiedzy i rozumienia w wymiarze ich jednostkowych i społecznych konsekwencji. Pedagogika obejmuje analizy procesów edukacyjnych, systemów i podejść oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów.
   Na studiach I stopnia (3-letnich studiach licencjackich), realizowanych w formie stacjonarnej, proponujemy następujące specjalności:
   • Edukacja przez sztukę
   • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
   • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
   • Pedagogika resocjalizacyjna
   • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
   • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
   • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
   Na studiach I stopnia (3-letnich studiach licencjackich), realizowanych w formie niestacjonarnej, proponujemy następujące specjalności:
   • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
   • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
   • Pedagogika resocjalizacyjna
   • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
   • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
   • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
   Studia I stopnia trwają 6 semestrów.
   Kolejny etap edukacji, realizowanej na poziomie szkoły wyższej, to studia II stopnia, w ramach których, w trybie stacjonarnym, proponujemy następujące specjalności:
   • Edukacja przez sztukę
   • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
   • Pedagogika resocjalizacyjna
   • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
   • Pedagogika wieku dziecięcego
   • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
   • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
   • Natomiast, w formie niestacjonarnej (zaocznej) studiów II stopnia, można studiować na następujących specjalnościach:
   • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
   • Pedagogika resocjalizacyjna
   • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
   • Pedagogika wieku dziecięcego
   • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
   • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
   Studia II stopnia trwają cztery semestry.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Język obcy
   • Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia
    
    

    

   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia.
    

opinie (2)

 • Tomek
  ocena

  Oligofrenopedagogika do polecenia zwłaszcza praktyki. Jedyne co może drażnić to, że kilka zajęć się powtarza z tym co jest na licencjatach .

 • kk
  ocena

  Miła atmosfera, wykładowcy zaangażowani i otwarci. Niestety na psychologii brakuje wyboru specjalności i zajęć praktycznych.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PSYCHOLOGIA;
Specjalności:
 • Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowanie człowieka
 • Psychologia zdrowia i kliniczna
 • Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji
 
Studia I stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Pedagogika Resocjalizacyjna 
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem 
 • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej 
 • Edukacja przez sztukę
 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 
Studia II stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Pedagogika wieku dziecięcego
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
 • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
 • Edukacja przez sztukę
 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
PSYCHOLOGIA
Specjalności:
 • Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowanie człowieka
 • Psychologia zdrowia i kliniczna
 • Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji
 
Studia I stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Pedagogika Resocjalizacyjna 
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem 
 • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej 
 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 
Studia II stopnia:
PEDAGOGIKA
Specjalności:
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
 • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
 • Pedagogika wieku dziecięcego
 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej

Podyplomowe

ANIMATOR PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH W PROCESIE REWITALIZACJI
LOGOPEDIA Z EMISJĄ GŁOSU
NOWE MEDIA W ANIMACJI KULTURY
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
ORGANIZATOR PROCESÓW REWITALIZACJI
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
PORADNICTWO ZAWODOWE I DORADZTWO KARIERY
PSYCHOLOGA W OŚWIACIE
PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU