ul. Akademicka 19

20-033 Lublin

telefon: 81 537 52 16; 81 537 52 15

fax: 81 537 54 14

e-mail: biolbiot@umcs.pl

http://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm

ul. Akademicka 19

20-033 Lublin

telefon: 81 537 52 16; 81 537 52 15

fax: 81 537 54 14

e-mail: biolbiot@umcs.pl

http://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm

 • BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Biologia
  Celem studiów jest przygotowanie wykształconych kadr o uniwersyteckich kwalifikacjach zawodowych I stopnia osiąganych w ramach czterech specjalności: biochemia, biologia medyczna, biologia ogólna i eksperymentalna, mikrobiologia.
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent studiów biologicznych I stopnia wykazuje znajomość podstawowych dyscyplin biologicznych opartą o nauki ścisłe. Osiągnięte kierunkowe efekty kształcenia dają absolwentowi kwalifikacje potrzebne do pracy w placówkach naukowych, laboratoriach służby zdrowia, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, placówkach ochrony środowiska oraz w zakładach przemysłowych, w zakresie prowadzenia podstawowych prac badawczych i analitycznych z wykorzystaniem materiału biologicznego. Absolwent przygotowany jest do podjęcia biologicznych studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka
  Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.
   

   
   
  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest średnia z ocen ze studiów biologii lub biotechnologii – dla absolwentów biologii lub biotechnologii; średniej z ocen ze studiów oraz wyników testu kompetencyjnego z biologii z zakresu studiów pierwszego stopnia – dla absolwentów studiów wyższych, którzy nie osiągnęli efektów kształcenia dla biologii lub biotechnologii WBiB; złożonego kompletu dokumentów w przypadku mniejszej liczby kandydatów niż limit miejsc. Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.
   

   

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Biotechnologia
  Celem studiów jest przygotowanie wykształconych kadr o uniwersyteckich kwalifikacjach zawodowych I stopnia.
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent studiów biotechnologicznych I stopnia wykazuje znajomość podstawowych dyscyplin biologicznych opartą o nauki ścisłe. Osiągnięte efekty kierunkowe i zdobyte umiejętności w zakresie biologii eksperymentalnej i technologii dają absolwentowi kwalifikacje potrzebne do pracy w przemyśle biotechnologicznym, placówkach naukowych i laboratoriach, w zakresie prowadzenia podstawowych prac badawczych i analitycznych z wykorzystaniem materiału biologicznego. Ukończenie studiów I stopnia przygotowuje absolwenta do podjęcia biotechnologicznych studiów drugiego stopnia. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest średnia z ocen ze studiów biologii lub biotechnologii – dla absolwentów biologii lub biotechnologii; średniej z ocen ze studiów oraz wyników testu kompetencyjnego z biologii z zakresu studiów pierwszego stopnia – dla absolwentów studiów wyższych, którzy nie osiągnęli efektów kształcenia dla biologii lub biotechnologii WBiB; złożonego kompletu dokumentów w przypadku mniejszej liczby kandydatów niż limit miejsc. Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.
   

   

Opinie (2)

Xyz Ocena

Nie dajcie sie nabrać na biologię medyczną , potem nie ma perspektyw podjecia żadnej pracy, trzy lata w d***. Same przedmioty, które sa wymyślane na siłę , żeby wymiar godzinowy byl spełniony.

Studentka Ocena

Biologii nie polecam, marne perspektywy


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: