ul. Akademicka 19

20-033 Lublin

telefon: 81 537 52 16; 81 537 52 15

fax: 81 537 54 14

e-mail: biolbiot@umcs.pl

http://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm

ul. Akademicka 19

20-033 Lublin

telefon: 81 537 52 16; 81 537 52 15

fax: 81 537 54 14

e-mail: biolbiot@umcs.pl

http://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm

 • BIOLOGIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Biologia
  Celem studiów jest przygotowanie wykształconych kadr o uniwersyteckich kwalifikacjach zawodowych I stopnia osiąganych w ramach czterech specjalności: biochemia, biologia medyczna, biologia ogólna i eksperymentalna, mikrobiologia.
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent studiów biologicznych I stopnia wykazuje znajomość podstawowych dyscyplin biologicznych opartą o nauki ścisłe. Osiągnięte kierunkowe efekty kształcenia dają absolwentowi kwalifikacje potrzebne do pracy w placówkach naukowych, laboratoriach służby zdrowia, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, placówkach ochrony środowiska oraz w zakładach przemysłowych, w zakresie prowadzenia podstawowych prac badawczych i analitycznych z wykorzystaniem materiału biologicznego. Absolwent przygotowany jest do podjęcia biologicznych studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia I stopnia
   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka
  Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.
   

   
   
  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest średnia z ocen ze studiów biologii. 
   

   

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II III REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Biotechnologia
  Celem studiów jest przygotowanie wykształconych kadr o uniwersyteckich kwalifikacjach zawodowych I stopnia.
  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent studiów biotechnologicznych I stopnia wykazuje znajomość podstawowych dyscyplin biologicznych opartą o nauki ścisłe. Osiągnięte efekty kierunkowe i zdobyte umiejętności w zakresie biologii eksperymentalnej i technologii dają absolwentowi kwalifikacje potrzebne do pracy w przemyśle biotechnologicznym, placówkach naukowych i laboratoriach, w zakresie prowadzenia podstawowych prac badawczych i analitycznych z wykorzystaniem materiału biologicznego. Ukończenie studiów I stopnia przygotowuje absolwenta do podjęcia biotechnologicznych studiów drugiego stopnia. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

  Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest średnia z ocen ze studiów biotechnologii.
   

   

 • INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW Stopień: I REKRUTACJA

  Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu zawodowego inżyniera. Struktura programu kształcenia szczególny nacisk kładzie na potrzebę zdobycia umiejętności praktycznych, zgodnych ze specyfiką nauk inżynierskich, co znajduje odzwierciedlanie w zaprojektowanych efektach kształcenia. Główne cele studiów pierwszego stopnia na tym kierunku to przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu procedur preparacyjnych, różnych technik badania właściwości oraz wykorzystania nowych materiałów, przygotowanie absolwentów do podjęcia aktywności zawodowej oraz rozwijanie umiejętności rozwoju osobistego i uczenia się. Zajęcia dydaktyczne na tym kierunku, związane z realizacją treści programowych, będą prowadzone przez pracowników trzech Wydziałów UMCS: Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Chemii i Wydział Biologii i Biotechnologii. Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł inżyniera i mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia na UMCS lub wybranych kierunkach politechnicznych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria nowoczesnych materiałów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, fizyka, fizyka i astronomia

  Dowiedz się więcej

 • MONITORING I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Stopień: III REKRUTACJA

  Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych w obszarze kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i społecznych (magisterium, licencjat). Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z zasadami monitoringu, a także aktualnymi  przepisami prawa i najnowszymi osiągnięciami nauki i praktyki w zakresie ochrony przyrody i środowiska. Słuchacze zapoznają się z możliwościami wykorzystania dostępnych baz danych oraz geograficznych systemów informacyjnych w ochronie i zarządzaniu środowiskiem. Wiedza zdobyta podczas wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń terenowych będzie pomocna w ocenie stopnia zanieczyszczenia, w identyfikacji siedlisk przyrodniczych oraz w określeniu stopnia naturalności ekosystemów, a także umożliwi właściwe zarządzanie obszarami chronionymi. Słuchacze zapoznają się z zasadami tworzenia różnego typu dokumentacji przyrodniczej, planów ochrony rezerwatów, parków narodowych i innych obiektów chronionych, a także prognoz oddziaływania na środowisko.

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów przedmiotów i obecność na zajęciach. 

 • NAUCZANIE BIOLOGII Stopień: III REKRUTACJA

  Studia są przeznaczone dla osób posiadających uprawnienia pedagogiczne, absolwentów studiów wyższych na kierunkach przyrodniczych lub innych, w programie których występowały przedmioty przyrodnicze. Studia podyplomowe nadają uprawnienia do nauczania biologii w szkołach ponadpodstawowych (gimnazjum, liceum ogólnokształcące i liceum profilowane). Warunkiem ich ukończenia jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem Studiów przedmiotów i obecność na zajęciach.

  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Komisja Kwalifikacyjna.

Opinie (6)

milena Ocena

UMCS to jedna z najbardziej znanych i cenionych polskich uczelni, na której studiowało wiele ważnych i znaczących postaci. To bardzo przyjemne uczucie należeć do tego grona

ania Ocena

Jeśli patronem szkoły wyższej jest Maria Skłodowska- Curie, to znaczy, że jest to znacząca i prestiżowa uczelnia. Nazwisko patronki zobowiązuje, a także motywuje do nauki.

milena Ocena

Studia na UMCS to czas aktywnie spędzony. Tutaj nie ma miejsca na nudę. Zajęcia, uczestnictwo w kołach naukowych, których jest bardzo dużo, obozy naukowe, sympozja?można wymieniać bardzo, bardzo długo. I właśnie dlatego polecam tę uczelnię. Na UMCS wiesz, że studiujesz.

Anonim Ocena

Studiuje na 5roku więc w prawdzie juz koncze. Szczerze gdybym miała wybierać jeszcze raz - nie wybrała bym tej uczelni i takiego samego kierunku. Strata czasu, malo mozliwosci. Narzucanie zakładów przy pracy licencjackie a później magisterskiej. Jednakże panie w dziekanacie zawsze pomocne. Przedmioty wymyslane, przez cały tok studiów jedno i to samo. Odradzam biologię medyczna na pewno i stanowczo robienia magisterji

Xyz Ocena

Nie dajcie sie nabrać na biologię medyczną , potem nie ma perspektyw podjecia żadnej pracy, trzy lata w d***. Same przedmioty, które sa wymyślane na siłę , żeby wymiar godzinowy byl spełniony.

Studentka Ocena

Biologii nie polecam, marne perspektywy