• BIOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Biologia
   Celem studiów jest przygotowanie wykształconych kadr o uniwersyteckich kwalifikacjach zawodowych I stopnia osiąganych w ramach czterech specjalności: biochemia, biologia medyczna, biologia ogólna i eksperymentalna, mikrobiologia.
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwent studiów biologicznych I stopnia wykazuje znajomość podstawowych dyscyplin biologicznych opartą o nauki ścisłe. Osiągnięte kierunkowe efekty kształcenia dają absolwentowi kwalifikacje potrzebne do pracy w placówkach naukowych, laboratoriach służby zdrowia, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, placówkach ochrony środowiska oraz w zakładach przemysłowych, w zakresie prowadzenia podstawowych prac badawczych i analitycznych z wykorzystaniem materiału biologicznego. Absolwent przygotowany jest do podjęcia biologicznych studiów drugiego stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia I stopnia
    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka
   Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.
    

    
    
   Studia II stopnia
    
   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest średnia z ocen ze studiów biologii lub biotechnologii – dla absolwentów biologii lub biotechnologii; średniej z ocen ze studiów oraz wyników testu kompetencyjnego z biologii z zakresu studiów pierwszego stopnia – dla absolwentów studiów wyższych, którzy nie osiągnęli efektów kształcenia dla biologii lub biotechnologii WBiB; złożonego kompletu dokumentów w przypadku mniejszej liczby kandydatów niż limit miejsc. Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.
    

    

  • BIOTECHNOLOGIA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Biotechnologia
   Celem studiów jest przygotowanie wykształconych kadr o uniwersyteckich kwalifikacjach zawodowych I stopnia.
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwent studiów biotechnologicznych I stopnia wykazuje znajomość podstawowych dyscyplin biologicznych opartą o nauki ścisłe. Osiągnięte efekty kierunkowe i zdobyte umiejętności w zakresie biologii eksperymentalnej i technologii dają absolwentowi kwalifikacje potrzebne do pracy w przemyśle biotechnologicznym, placówkach naukowych i laboratoriach, w zakresie prowadzenia podstawowych prac badawczych i analitycznych z wykorzystaniem materiału biologicznego. Ukończenie studiów I stopnia przygotowuje absolwenta do podjęcia biotechnologicznych studiów drugiego stopnia. 
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

   Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest średnia z ocen ze studiów biologii lub biotechnologii – dla absolwentów biologii lub biotechnologii; średniej z ocen ze studiów oraz wyników testu kompetencyjnego z biologii z zakresu studiów pierwszego stopnia – dla absolwentów studiów wyższych, którzy nie osiągnęli efektów kształcenia dla biologii lub biotechnologii WBiB; złożonego kompletu dokumentów w przypadku mniejszej liczby kandydatów niż limit miejsc. Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy.
    

    

opinie (1)

 • Studentka
  ocena

  Biologii nie polecam, marne perspektywy

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Bioanalityka
 • Biochemia
 • Biologia eksperymentalna
 • Biologia medyczna
 • Mikrobiologia
BIOTECHNOLOGIA
 
Studia II stopnia:
BIOLOGIA
Specjalności:
 • Biochemia
 • Biologia eksperymentalna
 • Mikrobiologia
 • Fakultatywny blok dydaktyczny (uprawniający do nauczania)
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Biotechnologia medyczna
 • Biotechnologia ogólna