• MUZYKOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  •  pracy w zawodzie: muzykologa-badacza kultury muzycznej, dziennikarza muzycznego, eksperta w dziedzinie budowy instrumentów muzycznych, bibliotekarza muzycznego, edytora wydawnictw muzycznych i muzykologicznych, pedagoga muzycznego, muzyka kościelnego, tj. dyrygenta chórów, kantora, organisty, animatora życia muzycznego

  Możliwość zdobycia następujących specjalizacji:

  – krytyka i dziennikarstwo muzyczne

  – muzyka liturgiczna

  Studenci mogą także realizować specjalizację nauczycielską.

  Zgodnie z Normami ogólnymi dotyczącymi muzyków kościelnych posługujących w diecezjach Kościoła Katolickiego w Polsce zatwierdzonymi przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski 11 V 2009 roku, absolwent muzykologii z ukończoną specjalizacją muzyka kościelna uzyskuje po ukończeniu studiów licencjackich kwalifikacje muzyka kościelnego II kategorii.

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie muzykologii uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku muzykologia)
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzykologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Historia, historia sztuki lub matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Muzykologia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • NAUKI O RODZINIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • pracy w zawodzie asystenta rodziny i kuratora społecznego oraz nauczyciela przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie we wszystkich typach szkół

  Absolwenci uzyskują kompetencje do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, pogotowia opiekuńczego lub pracy jako zawodowa rodzina zastępcza.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nauki o rodzinie jest konkurs ocen na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • PRACA SOCJALNA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • pracy w zawodzie: m.in. pracownika socjalnego, asystenta rodziny, koordynatora pieczy zastępczej, wychowawca w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  • pracy w: m.in. Regionalnych Ośrodkach Polityki Społecznej, Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Pomocy Społecznej i innych instytucjach działających na rzecz osób, grup i społeczności lokalnych zagrożonych marginalizacją lub wykluczeniem społecznym
  • pracy w organizacjach pożytku publicznego, działających w sektorze pomocy społecznej

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie pracy socjalnej uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunki praca socjalna lub nauki o rodzinie),
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata

  Dowiedz się więcej

 • TEOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • wykonywania zawodu nauczyciela religii we wszystkich typach szkół
  • pracy w redakcjach portali, czasopism, rozgłośni i telewizji katolickich
  • pracy w organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach katolickich, działania w organizacjach społecznych respektujących wartości chrześcijańskie
  • bycia liderem ruchów i stowarzyszeń katolickich

  Absolwenci posiadają pogłębioną wiedzę humanistyczno-społeczną, znajomość chrześcijaństwa, zwłaszcza wiary katolickiej, od strony historycznej, biblijnej, dogmatycznej, moralnej, duchowej, liturgicznej, prawno-kanonicznej i pastoralnej.

  Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia (studia doktoranckie),
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo brany jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (1)

Jan Ocena

Świetnie studia ! Polecam