• FILOZOFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • kształcą umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia, uczą orientacji w różnych dziedzinach życia społecznego
  • działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych oraz do pełnienia różnych ról społecznych
  • pracy w instytucjach naukowych, oświatowych, kulturalnych i administracyjnych, w wydawnictwach i redakcjach

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie filozofii uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na filozofię, kognitywistykę lub kulturoznawstwo)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny do wyboru
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filozofia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • KOGNITYWISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia umożliwiają:

  • szereg umiejętności praktycznych, takich jak: techniki szybkiego zapamiętywania, metody uczenia się języków obcych, techniki operowania systemami informatycznymi, posługiwanie się językami logiki oraz analizy danych, techniki komunikacyjno-retoryczne
  • zdobycie wielu kompetencji atrakcyjnych dla pracodawców: trener metod kognitywnych (twórczego myślenia, metod nauczania języków obcych, metod stosowanych w e-learningu), architekt baz danych i analityk informacji (gromadzenie i analiza danych jakościowych i ilościowych), architekt informacji w branży reklamowej

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie kognitywistyki uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kognitywistykę, filozofię lub kulturoznawstwo)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kogniwistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny do wyboru
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kogniwistyka jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • RETORYKA STOSOWANA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • pracy w wielu zawodach: m.in. jako trener komunikacji interpersonalnej, specjalista do spraw kształtowania wizerunku, negocjator, mediator, rzecznik prasowy, copywriter, specjalista do spraw kampanii marketingowych i politycznych, logograf, konferansjer, analityk perswazji słownej i wizualnej komunikacji, m.in.: przemówienia, prezentacje, promocje, prowadzenie konferencji i widowisk publicznych, przemówienia, reklama, public relations

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie retoryki stosowanej uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku kulturoznawstwo)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Retoryka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny do wyboru
  • Jeden przedmiot do wyboru przez kandydata

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)