pl. gen. J. Hallera 1B, 90-647 Łódź

informacja: Dział Rekrutacji i Kształcenia

pl. gen. J. Hallera 1B, 90-647 Łódź

e-mail: rekrutacja@umed.lodz.pl

tel.: (42) 272 51 77, 272 51 78

www.wojskowy.umed.pl

pl. gen. J. Hallera 1B, 90-647 Łódź

informacja: Dział Rekrutacji i Kształcenia

pl. gen. J. Hallera 1B, 90-647 Łódź

e-mail: rekrutacja@umed.lodz.pl

tel.: (42) 272 51 77, 272 51 78

www.wojskowy.umed.pl

 • FIZJOTERAPIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek studiów fizjoterapia

  Fizjoterapeuta – zawód, który stał się bardzo popularny oraz powszechnie potrzebny, na co z pewnością mają wpływ globalne zmiany społeczne: zarówno dynamiczne starzenie się społeczeństw, jak i zainteresowanie zdrowym stylem życia. Fizjoterapeuci to dziś nie tylko rehabilitanci pracujący w szpitalach i klinkach, lecz szeroko wykwalifikowani specjaliści zajmujący się leczeniem oraz profilaktyką.

  Wymagania rekrutacyjne

   

   

  Aby móc kandydować na kierunek fizjoterapia (studia II stopnia) wymagane są:

  • dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia
  • egzamin testowy z fizjoterapii

  * kandydatów obowiązuje umiejętność pływania

   

 • KIERUNEK LEKARSKI Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek lekarski

   

  studia „cywilne”

  Program studiów obejmuje takie same przedmioty i praktyki jak na Wydziale Lekarskim. W toku pierwszych lat prowadzone są głównie przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowego, a na latach dalszych - przedmioty kliniczne. Po 6 latach wszystkich czeka Lekarski Egzamin Końcowy.

   

  studia w ramach limitu MON

  Jako jedyna uczelnia w Polsce kształcimy przyszłych lekarzy wojskowych w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej. Obecny program nauczania został stworzony na podstawie uaktualnionych programów nauczania dawnej Wojskowej Akademii Medycznej. Oprócz tradycyjnych przedmiotów wymienianych w standardach nauczania dla kierunku lekarskiego zawiera on przedmioty tzw. wojskowo-medyczne i wojskowe. Duży nacisk kładzie się na zajęcia sportowe i rekreacyjne.

  Obecnie wojskowa służba zdrowia przeżywa dość duże kłopoty kadrowe – brakuje ponad kilkuset lekarzy w jednostkach wojskowych i instytucjach centralnych MON. Wykwalifikowani medycy poszukiwani są również do pracy na wojskowych misjach zagranicznych.

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Aby móc kandydować na kierunek lekarski wymagane są wyniki dwóch przedmiotów maturalnych z podanych:

  • biologia (poziom rozszerzony)
  • chemia (poziom rozszerzony)
  • matematyka (poziom rozszerzony)
  • fizyka (poziom rozszerzony) 

  * wymagany j. polski – poziom co najmniej podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej

   

  UWAGA! Na studia w ramach limitu MON dwuetapowa rekrutacja. Dodatkowo obowiązują testy sprawnościowe i badania lekarskie.

  Konieczność rejestracji w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi - wiosna 2018!

Opinie (0)


STACJONARNE


Jednolite:


NIESTACJONARNE


Jednolite: