• KIERUNEK LEKARSKI REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek lekarski

   Studia „cywilne”:

   Program studiów obejmuje takie same przedmioty i praktyki jak na Wydziale Lekarskim, wiedza ściśle medyczna jest jednak uzupełniona o pojedyncze przedmioty wojskowo-medyczne, np. medycynę morską i tropikalną czy bioterroryzm, które pozwalają poszerzyć standardowy zakres wiedzy absolwenta medycyny.

   Studia w ramach limitu MON:

   Prowadzimy również nabór na studia stacjonarne na kierunku lekarskim w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego jako jedyna uczelnia w Polsce. Prowadzone jest dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, gdzie sprawdzany jest stan zdrowia oraz kondycja fizyczna kandydatów (osobna rejestracja elektroniczna na stronie www.wso.wroc.pl).

   Po ukończeniu 6-letnich studiów absolwenci zdają Lekarski Egzamin Końcowy. Wynik tego egzaminu jest podstawą wyboru specjalizacji (np. okulistyka, chirurgia, kardiologia), której ukończenie trwa kilka lat, w zależności od wybranej dyscypliny.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   • Biologia (poziom rozszerzony)
   • Chemia (poziom rozszerzony)

  • FIZJOTERAPIA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek studiów fizjoterapia

   Fizjoterapia należy do specjalistycznych zawodów medycznych i stanowi główny dział rehabilitacji medycznej. Współcześnie zawód fizjoterapeuty stał się bardzo popularny oraz powszechnie potrzebny, na co z pewnością mają wpływ globalne zmiany społeczne: rosnąca długość życia i średnia wiekowa, spadek przyrostu naturalnego, zainteresowanie zdrowym stylem życia.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   • Biologia lub chemia (dowolny poziom)
   • Fizyka lub matematyka (dowolny poziom)

   Kandydatów na dany kierunek obowiązuje umiejętność pływania

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
LEKARSKI
 
Studia I stopnia:
FIZJOTERAPIA
 
Studia II stopnia:
FIZJOTERAPIA

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
LEKARSKI
 
Studia II stopnia:
FIZJOTERAPIA