• GEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Geologia
   Geologia przygotowuje specjalistów, którzy w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne są przygotowani do pracy w zakresie podstawowych i stosowanych dyscyplin geologicznych oraz ochrony środowiska. Studenci otrzymują wszechstronne wykształcenie z zakresu geologii oraz wiedzę ogólną z zakresu nauk o Ziemi i nauk przyrodniczych. Nabyta wiedza umożliwia podjęcie pracy na poziomie odtwórczym (zawodowym) przede wszystkim w różnych gałęziach przemysłu i usług związanych z budownictwem, ochroną środowiska, poszukiwaniem wody dla celów pitnych, leczniczych i przemysłowych i ochroną jej zasobów, poszukiwaniem surowców naturalnych. W ramach studiów licencjackich uzyskują certyfikat biegłości językowej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i uzyskują możliwość podjęcia studiów II-go stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geologia są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów lub wynik egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej.

    

   Dowiedz się więcej

  • GEOLOGIA STOSOWANA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Geologia stosowana
   Geologia stosowana przygotowuje specjalistów, którzy w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne są przygotowani do pracy w zakresie podstawowych i stosowanych dyscyplin geologicznych oraz ochrony środowiska. Studenci otrzymują wszechstronne wykształcenie z zakresu geologii oraz wiedzę ogólną z zakresu nauk o Ziemi i nauk przyrodniczych, szczególny nacisk położony jest na przedmioty ścisłe oraz naukę wykonywania projektów geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych. Nabyta wiedza umożliwia podjęcie pracy na poziomie odtwórczym (zawodowym) przede wszystkim w różnych gałęziach przemysłu i usług związanych z budownictwem, ochroną środowiska, poszukiwaniem wody dla celów pitnych, leczniczych i przemysłowych i ochroną jej zasobów, poszukiwaniem surowców naturalnych. W ramach studiów inżynierskich uzyskują certyfikat biegłości językowej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i uzyskują możliwość podjęcia studiów II-go stopnia.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geologia stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, matematyka

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geologia stosowana są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów lub wynik egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej.

    

   Dowiedz się więcej

  • NAUKI O ZIEMI W POSZUKIWANIU WĘGLOWODORÓW (APPLIED PETROLEUM GEOSCIENCES) Stopień: II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Nauki o Ziemi w poszukiwaniu węglowodorów (Applied petroleum geosciences)
   Wykłady i zajęcia prowadzone będą w języku angielskim. Studia przeznaczone są dla studentów, którzy ukończyli studia I stopnia, głównie kierunków przyrodniczych. Absolwenci studiów APG mogą kierować swoją karierę zawodową w stronę rynku pracy specjalizującego się w poszukiwaniach i wydobyciu surowców energetycznych, głównie ropy i gazu, na całym świecie.
   Nowy kierunek oferuje wiedzę teoretyczną i praktyczną, zarówno z przedmiotów ogólnych z geologii i chemii, jak i ciekawych przedmiotów specjalistycznych i praktycznych. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych wykładowców akademickich oraz ekspertów z przemysłu. Główny nacisk na studiach położony jest na interdyscyplinarne podejście do zagadnień geologicznych, chemicznych, fizycznych, środowiskowych i ekonomicznych. Ma to na celu pokazanie całego spektrum zagadnień złóż surowców energetycznych na świecie. APG umożliwi studentom zapoznanie się ze specjalistycznym słownictwem używanym w języku angielskim i pomoże w przyszłości swobodnie poruszać się w środowisku zawodowym. Jak wynika z doświadczeń, ugruntowana wiedza geologiczna naszych Absolwentów jest bardzo ceniona w międzynarodowych firmach poszukiwawczych i wydobywczych, jak również konsultingowych. Nasi Absolwenci znajdują zatrudnienie w koncernach przemysłu wydobywczego i energetycznego, np. PGNiG, KGHM, Shell, Exxon, BP w kraju i na świecie, co przekłada się na możliwości kariery i wysokich zarobków.
   APG został przygotowany w ramach współpracy z partnerem niemieckim Technische Universität Bergakademie Freiberg korzystając z jego wieloletnich doświadczeń w realizacji tego typu studiów i współpracy z przemysłem.

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
GEOLOGIA
GEOLOGIA STOSOWANA
Specjalności:
 • Geoinżynieria
 • Geodynamika i kartografia geologiczna
 • Inżynieria surowców mineralnych
 
Studia II stopnia:
GEOLOGIA
Specjalności:
 • Geochemia, mineralogia i petrologia
 • Geologia inżynierska
 • Geologia klimatyczna
 • Geologia stratygraficzna i sedymentologia
 • Geologia złożowa i gospodarcza
 • Hydrogeologia
 • Ochrona środowiska
 • Paleontologia
 • Tektonika i kartografia geologiczna 
GEOLOGIA STOSOWANA
Specjalności:
 • Geologia inżynierska
 • Hydrogeologia
 • Geologia środowiska
 • Tektonika i kartografia geologiczna
 • Gospodarka surowcami mineralnymi
APPLIED PETROLEUM GEOSCIENCES