ul. Żwirki i Wigury 93,

02-089 Warszawa

tel. 22 822 58 84

fax. 22 55 40 001

e-mail: dziekanat.geol(at)uw.edu.pl

http://www.geo.uw.edu.pl

ul. Żwirki i Wigury 93,

02-089 Warszawa

tel. 22 822 58 84

fax. 22 55 40 001

e-mail: dziekanat.geol(at)uw.edu.pl

http://www.geo.uw.edu.pl

 • GEOLOGIA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Geologia
  Geologia przygotowuje specjalistów, którzy w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne są przygotowani do pracy w zakresie podstawowych i stosowanych dyscyplin geologicznych oraz ochrony środowiska. Studenci otrzymują wszechstronne wykształcenie z zakresu geologii oraz wiedzę ogólną z zakresu nauk o Ziemi i nauk przyrodniczych. Nabyta wiedza umożliwia podjęcie pracy na poziomie odtwórczym (zawodowym) przede wszystkim w różnych gałęziach przemysłu i usług związanych z budownictwem, ochroną środowiska, poszukiwaniem wody dla celów pitnych, leczniczych i przemysłowych i ochroną jej zasobów, poszukiwaniem surowców naturalnych. W ramach studiów licencjackich uzyskują certyfikat biegłości językowej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i uzyskują możliwość podjęcia studiów II-go stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geologia są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów lub wynik egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej.

   

  Dowiedz się więcej

 • GEOLOGIA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Geologia stosowana
  Geologia stosowana przygotowuje specjalistów, którzy w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne są przygotowani do pracy w zakresie podstawowych i stosowanych dyscyplin geologicznych oraz ochrony środowiska. Studenci otrzymują wszechstronne wykształcenie z zakresu geologii oraz wiedzę ogólną z zakresu nauk o Ziemi i nauk przyrodniczych, szczególny nacisk położony jest na przedmioty ścisłe oraz naukę wykonywania projektów geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych. Nabyta wiedza umożliwia podjęcie pracy na poziomie odtwórczym (zawodowym) przede wszystkim w różnych gałęziach przemysłu i usług związanych z budownictwem, ochroną środowiska, poszukiwaniem wody dla celów pitnych, leczniczych i przemysłowych i ochroną jej zasobów, poszukiwaniem surowców naturalnych. W ramach studiów inżynierskich uzyskują certyfikat biegłości językowej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i uzyskują możliwość podjęcia studiów II-go stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geologia stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geologia stosowana są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów lub wynik egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej.

   

  Dowiedz się więcej

 • NAUKI O ZIEMI W POSZUKIWANIU WĘGLOWODORÓW (APPLIED PETROLEUM GEOSCIENCES) Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Nauki o Ziemi w poszukiwaniu węglowodorów (Applied petroleum geosciences)
  Wykłady i zajęcia prowadzone będą w języku angielskim. Studia przeznaczone są dla studentów, którzy ukończyli studia I stopnia, głównie kierunków przyrodniczych. Absolwenci studiów APG mogą kierować swoją karierę zawodową w stronę rynku pracy specjalizującego się w poszukiwaniach i wydobyciu surowców energetycznych, głównie ropy i gazu, na całym świecie.
  Nowy kierunek oferuje wiedzę teoretyczną i praktyczną, zarówno z przedmiotów ogólnych z geologii i chemii, jak i ciekawych przedmiotów specjalistycznych i praktycznych. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych wykładowców akademickich oraz ekspertów z przemysłu. Główny nacisk na studiach położony jest na interdyscyplinarne podejście do zagadnień geologicznych, chemicznych, fizycznych, środowiskowych i ekonomicznych. Ma to na celu pokazanie całego spektrum zagadnień złóż surowców energetycznych na świecie. APG umożliwi studentom zapoznanie się ze specjalistycznym słownictwem używanym w języku angielskim i pomoże w przyszłości swobodnie poruszać się w środowisku zawodowym. Jak wynika z doświadczeń, ugruntowana wiedza geologiczna naszych Absolwentów jest bardzo ceniona w międzynarodowych firmach poszukiwawczych i wydobywczych, jak również konsultingowych. Nasi Absolwenci znajdują zatrudnienie w koncernach przemysłu wydobywczego i energetycznego, np. PGNiG, KGHM, Shell, Exxon, BP w kraju i na świecie, co przekłada się na możliwości kariery i wysokich zarobków.
  APG został przygotowany w ramach współpracy z partnerem niemieckim Technische Universität Bergakademie Freiberg korzystając z jego wieloletnich doświadczeń w realizacji tego typu studiów i współpracy z przemysłem.

Opinie (0)