• ORIENTALISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Orientalistyka
   To jedyne miejsce w Polsce oraz jedno z niewielu na świecie, gdzie można nauczyć się języka bengalskiego i tamilskiego. Orientaliści z UW zajmują się też Afryką, bo na wydziale prowadzone są też zajęcia z suahili czy języka amharskiego.
   Choć formalnie Instytut Orientalistyczny w wydział przekształcił się w 2005 roku, to początki orientalistyki na UW sięgają 1932 roku. Na orientalistyce zajęcia najczęściej prowadzone są w kameralnych grupach, liczących do 15 osób. Studia przyciągają co roku wielu chętnych. Kandydaci są szczególnie zainteresowani japonistyką i sinologią, które od lat znajdują się w czołówce najpopularniejszych kierunków pod względem rywalizacji o jedno miejsce.
   Na kierunku orientalistyka na studiach pierwszego stopnia do wyboru jest w tym roku osiem specjalizacji. W zależności od obszaru, którego dotyczą studia, słuchacze uczą się nie tylko języka, niezbędnego do poznania kultury danego regionu, zgłębiają również literaturę, historię, filozofię i poznają zagadnienia społeczno-kulturowe.
   Na Wydziale Orientalistycznym działa Studium Europy Wschodniej, które prowadzi studia dla osób zainteresowanych kulturą, historią i gospodarką krajów Europy Wschodniej, Środkowej, Rosji czy Bałkanów. Odbywają się też zajęcia z podstaw nauki o państwie i prawie, zagadnień socjologicznych, demograficznych czy politologicznych. Na studiach wschodnich można też nauczyć się praktycznego języka rosyjskiego. Studia można kontynuować na poziomie magisterskim, gdzie do wyboru jest sześć specjalizacji: Europa Wschodnia, Rosja, Azja Środkowa, Kaukaz Europa Środkowa oraz Bałkany.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Orientalistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy (do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski)
   • Język obcy (do wyboru z:  j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski)

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Orientalistyka jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia oraz ocena z dyplomu studiów I stopnia.

    

   Dowiedz się więcej

    

  • STUDIA WSCHODNIE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Studia Wschodnie
   STUDIA I STOPNIA:
   Absolwent studiów I stopnia kierunku studia wschodnie uzyskując tytuł zawodowy licencjata, będzie posiadał:
   • elementarną wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych i politycznych, prawa i ekonomii, ukierunkowaną na obszary i społeczeństwa w zakresie przedmiotowego obszaru studiów (Europa Wschodnia, Europa Środkowa, Bałkany, Rosja, Kaukaz, Azja Środkowa)
   • wiedzę o kulturze pozwalającą na interpretację współczesnych zjawisk i procesów społecznych, politycznych i kulturowych
   • podstawową wiedzę o historii literatury i sztuki w zakresie przedmiotowego obszaru studiów
   • wiedzę o społeczeństwach regionu, ich stratyfikacji i funkcjonowaniu
   • wiedzę na temat lokalnych stosunków politycznych i gospodarczych
   • wiedzę o specyfice narodowościowej i wyznaniowej regionu oraz wiedzę o genezie i istocie konfliktów narodowościowych i etnicznych
   • wiedzę o stosunkach Wschód – Zachód oraz o pozycji Polski w tych relacjach
   • wiedzę na temat kluczowych wydarzeń historycznych w regionie i historycznego kontekstu współczesnych zjawisk politycznych

   STUDIA II STOPNIA:

   Absolwent studiów II stopnia kierunku studia wschodnie uzyskując tytuł zawodowy magistra, będzie posiadał:

   • rozszerzoną, interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą regionu wybranej specjalizacji (Europa Wschodnia, Rosja, Europa Środkowa, Azja Środkowa, Bałkany i Kaukaz) zwłaszcza z zakresu problematyki zróżnicowania społecznego, gospodarczego, politycznego, kulturowego i etnicznego, na tle procesów globalnych i kontynentalnych
   • wiedzę o różnorodnych mechanizmach lokalnych stosunków politycznych oraz ich wpływie na bieżącą politykę państw obszaru studiów
   • pogłębioną wiedzę na temat dziejów regionu, zróżnicowań kulturowych i narodowych oraz ich wpływu na sytuację w regionie
   • poszerzoną wiedzę na temat aktualnych wydarzeń w regionie, rozeznanie w sytuacji politycznej i gospodarczej regionu
   • pogłębioną znajomość relacji politycznych i kulturalnych między Polską a krajami regionu
   • wiedzę na temat protokołu i praktyki dyplomatycznej, zna podstawowe elementy prawa konsularnego i dyplomatycznego
   • znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego i współpracy wojskowej poszczególnych państw regionu, znajomość polityki bezpieczeństwa NATO i UE, ma wiedzę na temat udziału Polski w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego i we współpracy wojskowej
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia wschodnie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   • Matematyka
   • Język obcy (do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański, j. włoski)
   • Jeden z przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, historia sztuki, j. białoruski, j. łemkowski, j. litewski, j. ukraiński

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Studia wschodnie jest rozmowa kwalifikacyjna.

   Dowiedz się więcej

    

opinie (3)

 • indologiczne
  ocena

  fakt, też jestem zawiedziona indologia. Nieciekawe i nieżyciowe przedmioty (mało), zero konkretów, nie ma normalnych materiałów do ćwiczeń jezykowych, nudno, perspektyw na przyszłość brak...

 • arabistyk
  ocena

  a ja studiuję arabistykę, polecam każdemu! coś niesamowitego! zajęcia prowadzone w sposób rzetelny, wykładowcy kompetentni!

 • indiolożka
  ocena

  studiuję indiologię, jestem zawiedziona poziomem.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ORIENTALISTYKA
Specjalności:
 • Afrykanistyka
 • Arabistyka
 • Hebraistyka
 • Indologia
 • Iranistyka
 • Japonistyka
 • Koreanistyka
 • Kultura wschodu starożytnego
STUDIA WSCHODNIE
 
Studia II stopnia:
ORIENTALISTYKA
Specjalności:
 • Afrykanistyka
 • Arabistyka
 • Indologia
 • Iranistyka
 • Japonistyka
 • Koreanistyka
STUDIA WSCHODNIE

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ORIENTALISTYKA
Specjalności:
 • Afrykanistyka
 • Arabistyka
 • Hebraistyka
 • Indologia
 • Iranistyka
 • Japonistyka
 • Koreanistyka
 • Kultura wschodu starożytnego
STUDIA WSCHODNIE
 
Studia II stopnia:
ORIENTALISTYKA
Specjalności:
 • Afrykanistyka
 • Arabistyka
 • Indologia
 • Iranistyka
 • Japonistyka
 • Koreanistyka
STUDIA WSCHODNIE

Podyplomowe

STUDIA WSCHODNIE
ISLAM W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM