• DIETETYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek studiów dietetyka

   Absolwenci dietetyki są specjalistami posiadającymi zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego, profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych, technologii przygotowywania potraw, a także poradnictwa żywieniowego. Dietetyk łączy kompetencje technologa żywienia i lekarza, co daje różnorodne możliwości podjęcia pracy.<

   Wymagania rekrutacyjne

    

   • Matematyka (dowolny poziom)
   • Język polski (dowolny poziom)
   • Język obcy (dowolny poziom)
   • Biologia lub chemia (dowolny poziom)

  • PIELĘGNIARSTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek studiów pielęgniarstwo

   Rola społeczno-zawodowa współczesnej pielęgniarki wymaga wielokierunkowego wykształcenia na wyższym poziomie w związku z powyższym absolwent UM w Łodzi jest profesjonalnie przygotowany zarówno z dziedziny nauk podstawowych, które dają obraz ogólnej wiedzy z obszaru nauk medycznych, jak i z zakresu nauk kierunkowych, które przygotowują do samodzielnego pełnienia roli zawodowej pielęgniarki.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   • Biologia, chemia lub fizyka (dowolny poziom)
   • Język polski (dowolny poziom)

  • POŁOŻNICTWO REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek studiów położnictwo

   Położna to zawód szczególnego zaufania społecznego, zawód gdzie obok wiedzy, umiejętności i wykształcenia, niezbędna jest pasja i powołanie. Program studiów zawiera grupę przedmiotów podstawowych m.in. takich jak anatomia, fizjologia, oraz przedmioty kierunkowe - techniki położnicze i prowadzenie porodu, ginekologię i opiekę ginekologiczną, neonatologię rehabilitację w położnictwie, ginekologii i neonatologii.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   • Biologia, chemia lub fizyka (dowolny poziom)
   • Język polski (dowolny poziom)

  • RATOWNICTWO MEDYCZNE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek studiów ratownictwo medyczne

   Program studiów, integrujący wiedzę z różnych dziedzin, pozwala  poznać zagrożenia zdrowia i życia społeczeństwa w wielu aspektach, zrozumieć zadania polityki zdrowotnej w nowoczesnym świecie i posiąść umiejętność wykonywania medycznych czynności ratunkowych w stanie zagrożenia zdrowia i życia niezależnie od przyczyny.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   • Matematyka (dowolny poziom)
   • Język polski (dowolny poziom)
   • Język obcy (dowolny poziom)
   • Dodatkowy, dowolny przedmiot (dowolny poziom)

  • ZDROWIE PUBLICZNE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek studiów zdrowie publiczne

   Zdrowie publiczne wymaga interdyscyplinarnego podejścia w poszukiwaniu nowych rozwiązań medycznych i społecznych mających na celu poprawę stanu zdrowia populacji oraz zwiększenia efektywności działań ekonomicznych, prawnych i administracyjnych dotyczących profilaktyki, edukacji zdrowotnej oraz poprawy jakości usług medycznych.

   Oferujemy studia z zakresu zdrowia publicznego w ramach pięciu specjalności: promocja zdrowia; ubezpieczenia zdrowotne i pielęgnacyjne; organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia; epidemiologia, statystyka i informatyka medyczna oraz unikatową w skali kraju propozycję dla absolwentów ratownictwa medycznego - medycyna ratunkowa i zarządzanie kryzysowe.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   • Matematyka (dowolny poziom)
   • Język polski (dowolny poziom)
   • Język obcy (dowolny poziom)
   • Dodatkowy, dowolny przedmiot (dowolny poziom)

opinie (1)

 • Adrian
  ocena

  Bardzo dobry wydział, świetni nauczyciele i miła atmosfera! Dużo zajęć klinicznych!

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
DIETETYKA
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWA
RATOWNICTWO MEDYCZNE
ZDROWIE PUBLICZNE
 
Studia II stopnia:
DIETETYKA
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO
ZDROWIE PUBLICZNE

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
RATOWNICTWO MEDYCZNE
 
Studia II stopnia:
PIELĘGNIARSTWO
POŁOŻNICTWO
ZDROWIE PUBLICZNE

Podyplomowe

MENEDŻER OPIEKI SENIORALNEJ
ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA LUDZI ZDROWYCH I CHORYCH
CUKRZYCA I ZWIĄZANE Z NIĄ CHOROBY PRZEWLEKŁE U DZIECI I MŁODZIEŻY