Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

ul. Żeligowskiego 7/9 90-452 Łódź

http://wnbikp.umed.lodz.pl/

INFORMACJA: DZIAŁ REKRUTACJI

e-mail: rekrutacja@umed.lodz.pl

tel.: (42) 272 51 78, 272 51 79

Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Żeligowskiego 7/9 90-452 Łódź

http://wnbikp.umed.lodz.pl/

INFORMACJA: DZIAŁ REKRUTACJI

e-mail: rekrutacja@umed.lodz.pl

tel.: (42) 272 51 78, 272 51 79

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek studiów biotechnologia medyczna

  Kształcenie w zakresie biotechnologii medycznej obejmuje zakres wiedzy i umiejętności niezbędny do sprawnego poruszania się na styku medycyny molekularnej, współczesnych metod biologii eksperymentalnej i technologii oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym w ramach współpracy ze specjalistami z pokrewnych dziedzin.

  Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych zajmujących się zaawansowanymi metodami z pogranicza medycyny i biologii eksperymentalnej, w laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych biorących udział w tworzeniu i produkcji nowych leków i testów diagnostycznych, w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym oraz spożywczym.

  Stała współpraca z wiodącymi krajowymi firmami sektora biotechnologicznego, farmaceutycznego oraz bogata oferta uzupełniająca tok studiowania (staże, programy podnoszące kompetencje) gwarantuje zdobycie dodatkowych kwalifikacji jeszcze w trakcie studiów.

   

  Studia II stopnia prowadzone są w języku angielskim, dzięki czemu student w trakcie nauki nabywa praktycznych umiejętności językowych, które są niezbędne dla efektywnego rozwoju kariery zawodowej w firmach sektora biotechnologicznego i farmaceutycznego o zasięgu międzynarodowym. 

  wymagania rekrutacyjne

   

   

  Zasady rekrutacji:

   

  suma liczby punktów z egzaminu maturalnego (wszystkie zdawane przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) obliczona wg zasad podanych w tabeli poniżej

   

  przedmiot

  wynik egzaminu maturalnego

  (liczba punktów za każdy procent)

  poziom podstawowy

  poziom rozszerzony

  brak oceny lub wynik poniżej 30%

  30% - 100%

  brak oceny lub wynik poniżej 30%

  30% - 100%

  matematyka

  0

  1

  0

  3

  biologia, chemia, fizyka (minimum 1 przedmiot)

  0

  2

  0

  4

  inne przedmioty

  0

  1

  0

  1

   

  * warunkiem koniecznym jest znajomość języka angielskiego potwierdzona oceną
  z matury na poziomie co najmniej podstawowym lub innym certyfikatem znajomości języka na poziomie przynajmniej B1, nie podlega jednak ona punktacji

   

  Wymagania rekrutacyjne na studia II stopnia:

   

  • konkurs średniej ocen uzyskanych w całym okresie studiów
  • dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich w zakresie: biotechnologii, biologii, nauk medycznych, elektroradiologii, farmacji, analityki medycznej, inżynierii biomedycznej, elektroniki, fizyki, fizyki medycznej i innych pokrewnych
  • rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim dot. prezentacji pracy dyplomowej oraz tematów biomedycyny

   

  * studia w j. angielskim!

 • ELEKTRORADIOLOGIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek studiów elektroradiologia

  Elektroradiolog to specjalista w zakresie obsługi diagnostycznej aparatury obrazowania i diagnostyki elektromedycznej. Na absolwentów czeka praca w zakładach diagnostyki obrazowej (m.in. aparaty RTG, tomografy komputerowe, rezonans magnetyczny), w pracowniach medycyny nuklearnej (gamma kamery, SPECT, PET) oraz w zakładach radioterapii czy gabinetach stomatologicznych. Studia poprzez liczne zajęcia praktyczne pozwalają poznać najnowsze osiągnięcia techniki w medycynie, ale także zapewniają stały kontakt z najciekawszym obiektem badań, jakim jest człowiek. 

  wymagania rekrutacyjne

   

  Zasady rekrutacji:

   

  suma liczby punktów z egzaminu maturalnego (wszystkie zdawane przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym) obliczona wg zasad podanych w tabeli poniżej

   

  przedmiot

  wynik egzaminu maturalnego

  (liczba punktów za każdy procent)

  poziom podstawowy

  poziom rozszerzony

  brak oceny lub wynik poniżej 30%

  30% - 100%

  brak oceny lub wynik poniżej 30%

  30% - 100%

  matematyka

  0

  1

  0

  3

  biologia, chemia, fizyka (minimum 1 przedmiot)

  0

  2

  0

  4

  inne przedmioty

  0

  1

  0

  1

   

  * warunkiem koniecznym jest znajomość języka angielskiego potwierdzona oceną
  z matury na poziomie co najmniej podstawowym lub innym certyfikatem znajomości języka na poziomie przynajmniej B1, nie podlega jednak ona punktacji

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: