opinie (1)

  • zainteresowany
    ocena

    Brak czytelnych list rankingowych,jakie są na innych uczelniach(dotyczy wszystkich wydziałów)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry