al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

00-910 Warszawa

tel. +48 (22) 6 814 110

e-mail:  sekretariat.wbn@aon.edu.pl

wbn.aon.edu.pl/

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

00-910 Warszawa

tel. +48 (22) 6 814 110

e-mail:  sekretariat.wbn@aon.edu.pl

wbn.aon.edu.pl/

 • BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE Stopień: I REKRUTACJA

  Cele kształcenia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe można określić jako kreowanie podstaw myślenia w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego. To także odpowiedź na uzupełnienie kompetencji w polskim dyskursie naukowym z zakresu prognostyki i analityki w szczególności zagrożeń, nowych zjawisk społecznych, politycznych i technologicznych oraz ich reperkusji na bezpieczeństwo narodowe i pozycję międzynarodową Polski. W tym wymiarze kierunek ten ma również budować i utrwalać tożsamość i postawy patriotyczne.

  Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe będą kształcić przyszłych specjalistów w charakterze bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem zdolności analitycznych i prognostycznych. Kierunek pozwoli na zdobycie wiedzy i zdolności w konkretyzowaniu działań wymagających samodzielnego, kompetentnego i kreatywnego rozwiązywania problemów, zarządzania sytuacją kryzysową, analizowania źródła problemu, prognozowania rozwiązań i podejmowania samodzielnych czynności w celu ich realizacji.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

   

   

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Cele kształcenia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe można określić jako kreowanie podstaw myślenia w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego. To także odpowiedź na uzupełnienie kompetencji w polskim dyskursie naukowym z zakresu prognostyki i analityki w szczególności zagrożeń, nowych zjawisk społecznych, politycznych i technologicznych oraz ich reperkusji na bezpieczeństwo narodowe i pozycję międzynarodową Polski. W tym wymiarze kierunek ten ma również budować i utrwalać tożsamość i postawy patriotyczne.Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe będą kształcić przyszłych specjalistów w charakterze bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem zdolności analitycznych i prognostycznych. Kierunek pozwoli na zdobycie wiedzy i zdolności w konkretyzowaniu działań wymagających samodzielnego, kompetentnego i kreatywnego rozwiązywania problemów, zarządzania sytuacją kryzysową, analizowania źródła problemu, prognozowania rozwiązań i podejmowania samodzielnych czynności w celu ich realizacji.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka, j. polski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe jest ukończenie studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia pierwszego stopnia bezpieczeństwo wewnętrzne adresowane są do absolwentów szkół średnich, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), podmiotach gospodarczych oraz w Straży Granicznej, Policji, straży miejskiej, służbach ratowniczych i komercyjnych firmach ochrony osób i mienia. Pierwsze trzy semestry obejmują realizację przedmiotów ogólnoakademickich i kierunkowych. Od czwartego semestru grupy dydaktyczne podzielone są wg specjalności, określanych na podstawie preferencji (zainteresowań) studentów. W semestrze czwartym również studenci wybierają przyszłych promotorów i wspólnie z nimi określają tematy prac dyplomowych. Po czwartym semestrze studenci odbywają praktyki zawodowe. Zazwyczaj miejsce praktyki związane jest ściśle z tematem pracy dyplomowej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Przedmioty do wyboru: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest ukończenie studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

Stary dobry Absolwent WBN Ocena

Na uczelni istnieje totalny bałagan, kadra akademicka została zwolniona w połowie 2016 r. , a obecnie działa nowa grupa pseudo wykładowców, kadra złożona z ludzi bez doświadczenia , maturzyści, wstrzymajcie się z wyborem tej właśnie uczelni .przeczytajcie wiadomości z 26 marca2017 na onecie . Zwolniono ponad 100 wykładowców z czego część była w służbie czynnej(stałej) w różnych formacjach mundurowych podległych m.in. MON jak i MSWiA , dla tego , że byli niepoprawni politycznie jest to po prostu skandal !!! Za to zatrudnili nie wiadomo skąd magisterskie bez doświadczenia dydaktycznego z wiedzą , która nie ma absolutnie żadnego zastosowania w praktyce. To już nie ta uczelnia co kiedyś ! Stracony czas i pieniądze (przede wszystkim w przypadku studentów zaocznych) niestety nie mamy na to wpływu miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości struktura uczelni zmieni się na lepsze ...

Cicha Ocena

Poziom naprawdę wysoki, minimalna zdawalnosc w pierwszym terminie u wiekszości. Niektórzy wykładowcy i ćwiczeniowcy pracują tutaj, aby oblać jak najwięcej osób. Wymagają znania książki na pamięć, mówią jedno a robią drugie. Trochę za szybko chcą zrobić coś elitarnego i mogą nie mieć chętnych w kolejnych latach. Jednak są wykładowcy którzy i nauczą i są mili. Widać że chcą nauczyć czegoś konkretnego, interesuje ich to jak dana osoba rozumie zagadnienie. Tłumaczą nawet na przykładach z życia co ułatwia zapamiętywanie zagadnień. Rozumieją stres i starają się, aby egzamin był jak najmniej stresujący.

Od środka Ocena

Po dawnym AON ie nie ma śladu. Poziom strasznie wysoki. Zdawalność w pierwszym terminie, bez poprawek.. minimalna. Ludzie bardzo sympatyczni. Uczelnia przyjmuje wszystkich, ale na pierwszym semestrze mało komu udaje się utrzymać.