al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

00-910 Warszawa

tel. +48 (22) 6 813 397

fax. +48 (22) 6 813 060

e-mail: j.wolejszo@aon.edu.pl

http://w-zid.aon.edu.pl/

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

00-910 Warszawa

tel. +48 (22) 6 813 397

fax. +48 (22) 6 813 060

e-mail: j.wolejszo@aon.edu.pl

http://w-zid.aon.edu.pl/

 • EKONOMIKA OBRONNOŚCI Stopień: I REKRUTACJA

  Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej prowadzi studia dla osób cywilnych na kierunku ekonomika obronności (studia I stopnia).

  Kierunek studiów ekonomika obronności należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych i w swoim programie między innymi zawiera:

  • bogaty zestaw przedmiotów z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, polityki gospodarczo – obronnej i obronności,
  • przedmioty i przedsięwzięcia przygotowujące do podejmowania na różnych szczeblach decyzji ekonomicznych mających wpływ na kształtowanie  odpowiedniego poziomu gospodarki obronnej  państwa,
  • problematykę uwzględniającą istotę, rolę i funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP oraz ich  zależność od poziomu gospodarki narodowej, w tym przemysłu obronnego. 
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomika obronności brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Przedmioty do wyboru: geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

 • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej prowadzi studia dla osób cywilnych na kierunku logistyka.

  Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych, humanistycznych, technicznych  i ścisłych oraz zajmuje się:

  • efektywnym stosowaniem nowoczesnych koncepcji i technologii logistycznych zarówno w skali mikroekonomicznej, jak i w wymiarze makroekonomicznym na rynkach globalnych, 
  • przepływami fizycznymi i informacyjnymi oraz świadczeniem usług wspomagających te przepływy w obszarze logistyki cywilnej, wojskowej w czasie pokoju oraz sytuacjach kryzysowych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Przedmioty do wyboru: geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest ukończenie studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • LOTNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej prowadzi studia dla osób cywilnych na kierunku lotnictwo (studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe).

  Kierunek studiów lotnictwo należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych i obejmuje:

  • teorię i paradygmaty badawcze opisujące i wyjaśniające przedmiot badań dyscypliny nauki o obronności, bezpieczeństwie i zarządzaniu, a więc przede wszystkim funkcjonowanie lotnictwa cywilnego i państwowego oraz jego wpływ na obronność i bezpieczeństwo;
  • powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie, rozwój oraz współdziałanie organizacji i instytucji lotniczych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lotnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Przedmioty do wyboru: informatyka, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Lotnictwo jest ukończenie studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej prowadzi studia dla osób cywilnych na kierunku zarządzanie i dowodzenie (studia I i II stopnia).

  Kierunek studiów należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych i obejmuje:

  Zarządzanie: analizy procesów gospodarczych, systemów i podejść oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów.

  Dowodzenie: procesy kierowania działaniami formacji zorganizowanych powołanych do realizacji określonych celów w obszarze militarnym i pozamilitarnym. W procesie dowodzenia wykorzystywane są osiągnięcia nauki o zarządzaniu z uwzględnieniem specyfiki organizacji wojskowych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i dowodzenie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Przedmioty do wyboru: geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i dowodzenie jest ukończenie studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)