• INSTRUMENTALISTYKA REKRUTACJA

      Uczelnie Łódź - kierunek Instrumentalistyka
      Studia adresowane są do muzycznie uzdolnionych kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości, którzy chcą kontynuować edukację muzyczną, a przede wszystkim doskonalić umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osoby te muszą wykazać się zarówno umiejętnością gry na instrumencie, jak i ogólną wiedzą muzyczną na poziomie szkoły muzycznej II stopnia.
      Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie gry na określonym instrumencie i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje do działalności muzyka instrumentalisty lub muzyka jazzowego: solisty i kameralisty oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach muzycznych I stopnia lub posiada kwalifikacje do działalności muzyka kościelnego (katolicki / ewangelicki) w zakresie gry literatury solowej, akompaniamentu liturgicznego oraz do wykonywania improwizacji podczas liturgii, posiada również kwalifikacje do prowadzenia liturgicznych zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych.
      Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.
      Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:
      • posiada wiedzę z zakresu podstawowego repertuaru dotyczącego swojej specjalności i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne, dzięki którym potrafi przekazywać informacje i idee artystyczne, zrozumiałe dla specjalistów i osób niezwiązanych z muzyką;
      • umie swobodnie i kreatywnie posługiwać się środkami przekazu artystycznego w obrębie swojej specjalności, a dla tworzenia własnych koncepcji artystycznych wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu historii i literatury muzycznej, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego; uwzględniając najnowsze trendy w sztuce potrafi przygotować interpretację utworu muzycznego i publicznie go wykonać; posiada umiejętności pozwalające realizować wspólne projekty artystyczne w zespołach kameralnych i różnego typu orkiestrach;
      • posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi twórcami dla realizacji wspólnych projektów.

       

      Wymagania rekrutacyjne

       

      Studia I stopnia

       

      W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Instrumentalistyka brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych:

      • instrument główny
      • samodzielne przygotowanie utworu (z wyłączeniem specjalności jazzowych)
      • czytanie a vista
      • badanie umiejętności kształcenia słuchu

       

      Dowiedz się więcej


       


      Studia II stopnia

       

      Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Instrumentalistyka są wyniki egzaminów wstępnych:

      • instrument główny,
      • rozmowa kwalifikacyjna
      • kameralistyka (fortepian kameralny)

       

      Dowiedz się więcej

       

             Studia III stopnia

       

      Podstawą kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Instrumentalistyka są wyniki egzaminów wstępnych składających się z:

      • recitalu
      • rozmowa kwalifikacyjna

      Dowiedz się więcej

       

       

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INSTRUMENTALISTYKA
Specjalności:
  • Fortepian
  • Fortepian jazzowy
  • Organy
  • Muzyka kościelna
  • Klawesyn
  • Skrzypce barokowe
  • Skrzypce jazzowe
  • Altówka barokowa
  • Wiolonczela barokowa
  • Viola da gamba
  • Flet traverso
  • Flet podłużny
  • Obój barokowy
  • Lutnia
  • Kontrabas jazzowy
  • Saksofon jazzowy
  • Puzon jazzowy
  • Trąbka jazzowa
  • Perkusja jazzowa
  • Gitara jazzowa
  • Gitara basowa
 
Studia II stopnia:
INSTRUMENTALISTYKA
  • Fortepian
  • Fortepian kameralny
  • Organy
  • Klawesyn
  • Skrzypce barokowe
  • Altówka barokowa
  • Wiolonczela barokowa
  • Viola da gamba
  • Flet traverso
  • Flet podłużny
  • Obój barokowy
  • Lutnia

Podyplomowe

INSTRUMENTALISTYKA
*Studia podyplomowe w zakresie instrumentalistyki
*Studia podyplomowe w zakresie prowadzenia zespołów kameralnych

Doktoranckie

INSTRUMENTALISTYKA
Specjalności:
  • Fortepian
  • Organy
  • Klawesyn
  • Flet traverso