• INSTRUMENTALISTYKA Stopień: I II III REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Instrumentalistyka
   Studia adresowane są do muzycznie uzdolnionych kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości, którzy chcą kontynuować edukację muzyczną, a przede wszystkim doskonalić umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osoby te muszą wykazać się zarówno umiejętnością gry na instrumencie, jak i ogólną wiedzą muzyczną na poziomie szkoły muzycznej II stopnia.
   Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie gry na określonym instrumencie i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje do działalności muzyka instrumentalisty lub muzyka jazzowego: solisty i kameralisty oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach muzycznych I stopnia lub posiada kwalifikacje do działalności muzyka kościelnego (katolicki / ewangelicki) w zakresie gry literatury solowej, akompaniamentu liturgicznego oraz do wykonywania improwizacji podczas liturgii, posiada również kwalifikacje do prowadzenia liturgicznych zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych.
   Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.
   Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:
   • posiada wiedzę z zakresu podstawowego repertuaru dotyczącego swojej specjalności i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne, dzięki którym potrafi przekazywać informacje i idee artystyczne, zrozumiałe dla specjalistów i osób niezwiązanych z muzyką;
   • umie swobodnie i kreatywnie posługiwać się środkami przekazu artystycznego w obrębie swojej specjalności, a dla tworzenia własnych koncepcji artystycznych wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu historii i literatury muzycznej, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego; uwzględniając najnowsze trendy w sztuce potrafi przygotować interpretację utworu muzycznego i publicznie go wykonać; posiada umiejętności pozwalające realizować wspólne projekty artystyczne w zespołach kameralnych i różnego typu orkiestrach;
   • posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi twórcami dla realizacji wspólnych projektów.

    

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Instrumentalistyka brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych:

   • instrument główny
   • samodzielne przygotowanie utworu (z wyłączeniem specjalności jazzowych)
   • czytanie a vista
   • badanie umiejętności kształcenia słuchu

    

   Dowiedz się więcej


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Instrumentalistyka są wyniki egzaminów wstępnych:

   • instrument główny,
   • rozmowa kwalifikacyjna
   • kameralistyka (fortepian kameralny)

    

   Dowiedz się więcej

    

       Studia III stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Instrumentalistyka są wyniki egzaminów wstępnych składających się z:

   • recitalu
   • rozmowa kwalifikacyjna

   Dowiedz się więcej

    

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INSTRUMENTALISTYKA
Specjalności:
 • Fortepian
 • Fortepian jazzowy
 • Organy
 • Muzyka kościelna
 • Klawesyn
 • Skrzypce barokowe
 • Skrzypce jazzowe
 • Altówka barokowa
 • Wiolonczela barokowa
 • Viola da gamba
 • Flet traverso
 • Flet podłużny
 • Obój barokowy
 • Lutnia
 • Kontrabas jazzowy
 • Saksofon jazzowy
 • Puzon jazzowy
 • Trąbka jazzowa
 • Perkusja jazzowa
 • Gitara jazzowa
 • Gitara basowa
 
Studia II stopnia:
INSTRUMENTALISTYKA
 • Fortepian
 • Fortepian kameralny
 • Organy
 • Klawesyn
 • Skrzypce barokowe
 • Altówka barokowa
 • Wiolonczela barokowa
 • Viola da gamba
 • Flet traverso
 • Flet podłużny
 • Obój barokowy
 • Lutnia

Podyplomowe

INSTRUMENTALISTYKA
*Studia podyplomowe w zakresie instrumentalistyki
*Studia podyplomowe w zakresie prowadzenia zespołów kameralnych

Doktoranckie

INSTRUMENTALISTYKA
Specjalności:
 • Fortepian
 • Organy
 • Klawesyn
 • Flet traverso