• ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
   SPECJALNOŚĆ: Inżynieria produktów żywnościowych
   Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę pozwalającą wszechstronnie przygotować inżynierów do zarządzania produkcją artykułów żywnościowych. Zapoznają się z zasadami i technikami wytwarzania stosowanymi podczas produkcji i przechowywania wyrobów. Zgłębiają wiedzę na temat nowoczesnych technik i technologii stosowanych w przemysłowej produkcji żywności. Na przykładzie firm sektora żywnościowego zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie opracowywania, wdrażania i analizy systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz zarządzania jakością. Opanowują też umiejętność ewidencjonowania oraz analizy wyników ekonomiczno-finansowych działalności firmy. Absolwenci są przygotowani do pracy w działach ekonomicznych oraz finansowych firm produkcyjnych i usługowych, laboratoriach referencyjnych a także naukowo-badawczych, jako menedżerowie jakości i produkcji, technolodzy czy specjaliści z zakresu zarządzania produktem.
   SPECJALNOŚĆ: Inżynieria produktów chemicznych
   Wiedza w ramach tej specjalności ukierunkowana jest na wszechstronne przygotowanie inżynierów w zakresie zarządzania produkcją artykułów chemicznych. Studenci poznają specyfikę techniczno-ekonomiczną branży, jej procesy, technologie produkcji, produkty i rynek oraz ekologiczne aspekty działalności gospodarczej. Uczą się zarządzać firmą i jej zasobami. Nabywają umiejętność ewidencjonowania oraz analizy wyników produkcyjnych i ekonomiczno-finansowych działalności przedsiębiorstwa. Absolwenci są przygotowani do pracy jako menedżerowie produkcji, technolodzy a także specjaliści zarządzania jakością w firmach handlowych oraz usługowych.
   SPECJALNOŚĆ: Inżynieria ochrony środowiska
   Studenci tej specjalności poszerzają swoją wiedzę z ekologii, chemii środowiska oraz ekotrofologii. W czasie studiów zdobywają wiedzę oraz umiejętności dotyczące technik i technologii wykorzystywanych w ochronie środowiska, do oczyszczania ścieków a także unieszkodliwiania odpadów. Uczą się organizacji prowadzenia prac monitoringowych w zakresie skażeń środowiska oraz rozwiązywania problemów gospodarki wodnościekowej w zakładach przemysłowych. W rezultacie absolwenci potrafią projektować procesy eliminacji zanieczyszczeń ze ścieków i utylizacji odpadów.
   SPECJALNOŚĆ: Inżynieria bioproduktów
   Studenci zdobywają wiedzę m.in. z zakresu biologii i inżynierii komórki, mikrobiologii, procesów biotechnologicznych oraz inżynierii bioprocesowej. Poznają zagadnienia inżynieryjne i techniczne związane z praktyczną realizacją przemysłowych bioprocesów, stosowanych w produkcji żywności oraz ochronie środowiska. Poszerzają wiedzę z zakresu biotechnologii przemysłowej, a w szczególności procesów biosyntezy i fermentacji stosowanych w produkcji żywności oraz ochronie środowiska. Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerów produkcji i technologów w przemyśle biotechnologicznym, fermentacyjnym, spożywczym, biopreparatów, w służbach sanitarnych, laboratoriach analitycznych oraz placówkach badawczych.
   SPECJALNOŚĆ: Przedsiębiorczość i innowatyka
   Studia na tej specjalności przygotowują do pełnienia funkcji liderów przedsiębiorczości na potrzeby różnych środowisk. Absolwenci mogą pracować w doradztwie gospodarczym (consultingu), administracji terenowej, bankach, itp. Jako kadra kierownicza wyróżniają się znajomością zarówno problemów technicznych, jak i ekonomicznych. Absolwent posiada wiedzę na temat wielu obszarów działalności przedsiębiorstw, np.:
   • badań i rozwoju,
   • innowacji i wynalazczości,
   • projektowania procesów produkcji i pracy,
   • zarządzania produktami, marką i projektami,
   • prognozowania i controllingu.
   SPECJALNOŚĆ:  Zarządzanie produkcją i usługami 
   Absolwenci tej specjalności są przygotowani do prowadzenia działalności innowacyjnej i kierowania nią oraz do pracy w doradztwie gospodarczym (consultingu), bankach, ośrodkach badawczo-rozwojowych, itp. Wyróżniają się znajomością nowoczesnych rozwiązań zakresu ekonomii i zarządzania, przydatnych w kierowaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi.
   Absolwent posiada wiedzę na temat:
   • przedsiębiorczości technologicznej,
   • handlu wewnętrznego i zagranicznego,
   • wyceny przedsiębiorstw,
   • zarządzania produkcją, usługami oraz projektami,
   • prognozowania i controllingu.
   SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie rozwojem
   W ramach tej specjalności kształcimy kadrę kierowniczą mającą dobre przygotowanie techniczne i ekonomiczne oraz posiadającą wiedzę z zakresu zarządzania. Absolwenci znajdują pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, nastawionych na rozwój, a także w instytucjach usługowych np. w bankach, biurach projektowych, firmach konsultingowych oraz agencjach rządowych i instytucjach odpowiedzialnych za politykę rorozwojową w ramach Unii Europejskiej.
   Absolwent posiada wiedzę na temat:
   • badań i rozwoju,
   • organizacji systemów produkcyjnych,
   • innowacji i wynalazczości,
   • finansowania i zarządzania projektami,
   • zarządzania produktem,
   • projektowania oraz controllingu.
   SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie technologią
   Studia na tej specjalności przygotowują specjalistów do zarządzania zasobami wiedzy w innowacyjnych przedsiębiorstwach. Absolwenci tej specjalności są wysokiej klasy specjalistami z zakresu zarządzania zmianami technologicznymi. Są też obrze przygotowani do pracy w doradztwie gospodarczym, ośrodkach badawczo-rozwojowych, agencjach i instytucjach zajmujących się modernizacją oraz rozwojem.
   Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu:
   • nowoczesnych technologii,
   • strategii technologicznej firmy,
   • kierowania innowacyjnością w przedsiębiorstwie,
   • zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi,
   • audytu technologii.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy nowożytny
   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, język polski, filozofia

    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest dyplom ukończenia studiów I stopnia.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • Kasia
  ocena

  ZIIP moze byc wyborem dla osob które nie potrafią do końca sprecyzować swoich oczekiwań i zainteresowań. Jednocześnie specjalnosć żywnościowa jest propozycją dla osób majacych wiecej nerwów i niż znajomi z innej specjalności jaką jest chemiczna. Żywnościowka jest mniej wymagającą specjalnością niz chemiczna. Kończac studia aktualnie przychodzi mi na mysl, że gdyby nie Koła naukowe i organizacje studenckie to moje studiowanie nie mialoby sensu. Polecam każdemu kto chce poznać niesamowitych ludzi, nauczyć się wielu kompetencji miękkich żeby się odważyli i skorzystali z tych aktywności. Z podspecjalizacji na produktach żywnościowych polecam fermentacje oraz praktyki w browarze ;)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Inżynieria produktów żywnościowych
 • Inżynieria produktów chemicznych
 • Inżynieria ochrony środowiska
 • Inżynieria bioproduktów
 
Studia II stopnia:
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Przedsiębiorczość i innowatyka
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Zarządzanie rozwojem

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Inżynieria produktów żywnościowych
 • Inżynieria produktów chemicznych
 • Inżynieria ochrony środowiska
 • Inżynieria bioproduktów
 
Studia II stopnia:
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Przedsiębiorczość i innowatyka
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Zarządzanie rozwojem