• INSTRUMENTALISTYKA Stopień: I II III REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - Instrumentalistyka
   Studia adresowane są do muzycznie uzdolnionych kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości, którzy chcą kontynuować edukację muzyczną, a przede wszystkim doskonalić umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osoby te muszą wykazać się zarówno umiejętnością gry na instrumencie, jak i ogólną wiedzą muzyczną na poziomie szkoły muzycznej II stopnia.
   Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie gry na określonym instrumencie i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje do działalności muzyka instrumentalisty: solisty i kameralisty oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach muzycznych I stopnia.
   Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.
   Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:
   • posiada wiedzę z zakresu podstawowego repertuaru dotyczącego swojej specjalności i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne, dzięki którym potrafi przekazywać informacje i idee artystyczne, zrozumiałe dla specjalistów i osób niezwiązanych z muzyką;
   • umie swobodnie i kreatywnie posługiwać się środkami przekazu artystycznego w obrębie swojej specjalności, a dla tworzenia własnych koncepcji artystycznych wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu historii i literatury muzycznej, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego; uwzględniając najnowsze trendy w sztuce potrafi przygotować interpretację utworu muzycznego i publicznie go wykonać; posiada umiejętności pozwalające realizować wspólne projekty artystyczne w zespołach kameralnych i różnego typu orkiestrach;
   • posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi twórcami dla realizacji wspólnych projektów.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Instrumentalistyka brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych:

   • instrument główny,
   • samodzielne przygotowanie utworu
   • czytanie a vista
   • badanie umiejętności kształcenia słuchu

   Dowiedz się więcej


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Instrumentalistyka są wyniki egzaminów wstępnych:

   • instrument główny
   • rozmowa kwalifikacyjna

   Dowiedz się więcej

    

    


   Studia III stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Instrumentalistyka są wyniki egzaminów wstępnych:

   • recital
   • rozmowa kwalifikacyjna

   Dowiedz się więcej

    

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INSTRUMENTALISTYKA
Specjalności:
 • Skrzypce
 • Altówka
 • Wiolonczela
 • Kontrabas
 • Flet
 • Obój
 • Klarnet
 • Fagot
 • Saksofon
 • Róg
 • Trąbka
 • Puzon
 • Tuba
 • Gitara
 • Harfa
 • Perkusja
 • Akordeon
 
Studia II stopnia:
INSTRUMENTALISTYKA
 • Skrzypce
 • Altówka
 • Wiolonczela
 • Kontrabas
 • Flet
 • Obój
 • Klarnet
 • Fagot
 • Saksofon
 • Róg
 • Trąbka
 • Puzon
 • Tuba
 • Gitara
 • Harfa
 • Perkusja
 • Akordeon

Podyplomowe

INSTRUMENTALISTYKA
Specjalności: 
 • Studia podyplomowe w zakresie instrumentalistyki
 • Studia podyplomowe w zakresie prowadzenia zespołów kameralnych
 • Studia podyplomowe studiów orkiestrowych
 • Studia podyplomowe wykonawstwa muzyki nowej

Doktoranckie

INSTRUMENTALISTYKA
Specjalności:
 • Skrzypce
 • Altówka
 • Wiolonczela
 • Kontrabas
 • Flet
 • Obój
 • Fagot
 • Trąbka
 • Perkusja
 • Harfa
 • Gitara
 • Akordeon