• INSTRUMENTALISTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - Instrumentalistyka
   Studia są adresowane do muzycznie uzdolnionych kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości, którzy chcą kontynuować edukację muzyczną, a przede wszystkim doskonalić umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osoby te muszą wykazać się grą na instrumencie oraz ogólną wiedzą muzyczną na poziomie szkoły muzycznej II stopnia. Absolwent studiów I stopnia posiada kwalifikacje do działalności muzyka instrumentalisty: solisty i kameralisty oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach muzycznych I stopnia.
   W trakcie 2-letnich studiów II stopnia każdy student zdobywa dodatkowe umiejętności, realizując – obok przedmiotów obowiązkowych – jeden z modułów przedmiotów specjalistycznych. W ramach instrumentów orkiestrowych do wyboru są następujące moduły przedmiotów specjalistycznych: wirtuozowski, kameralny, orkiestrowy i jazzowy (tylko dla instrumentów: perkusja, saksofon, klarnet, puzon, skrzypce), moduły przedmiotów specjalistycznych dla gitary i akordeonu to:  wirtuozowski i kameralny. Absolwent kierunku instrumentalistyka jest wszechstronnie wykształconym artystą-muzykiem, instrumentalistą posiadającym szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą samodzielną działalność estradową. Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach muzycznych II stopnia. Jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia i podyplomowych. Przykładowe przedmioty podczas studiów: instrument główny, kameralistyka, nauka akompaniamentu i czytanie a vista, historia muzyki, literatura specjalistyczna przedmiotu, zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, zagadnienia wykonawcze muzyki współczesnej, historia sztuki. Kwalifikacje pedagogiczne uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Instrumentalistyka brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych:

   • instrument główny,
   • czytanie a vista,
   • badanie umiejętności z kształcenia słuchu,
   • samodzielne przygotowanie utworu (z wyłączeniem specjalności jazzowych).

    

   Dowiedz się więcej


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Instrumentalistyka są wyniki egzaminów wstępnych:

   • instrument główny.

   Zostanie przeprowadzona także rozmowa kwalifikacyjna.

    

   Dowiedz się więcej

    

    


   Studia III stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Instrumentalistyka są wyniki egzaminów wstępnych składających się z:

   • recitalu (30-40 minutowego).

   Zostanie przeprowadzona także rozmowa kwalifikacyjna.

    

   Dowiedz się więcej

    

    

opinie (0)

Stacjonarne

Studia I stopnia:
INSTRUMENTALISTYKA
Specjalności:
 • Skrzypce
 • Skrzypce jazzowe
 • Altówka
 • Wiolonczela
 • Kontrabas
 • Kontrabas jazzowy
 • Flet
 • Obój
 • Klarnet
 • Fagot
 • Saksofon
 • Saksofon jazzowy
 • Róg
 • Trąbka
 • Trąbka jazzowa
 • Puzon
 • Puzon jazzowy
 • Tuba
 • Gitara
 • Gitara jazzowa
 • Gitara basowa
 • Harfa
 • Perkusja
 • Perkusja jazzowa
 • Akordeon
 
Studia II stopnia:
INSTRUMENTALISTYKA
 • Skrzypce
 • Altówka
 • Wiolonczela
 • Kontrabas
 • Flet
 • Obój
 • Klarnet
 • Fagot
 • Saksofon
 • Róg
 • Trąbka
 • Puzon
 • Tuba
 • Gitara
 • Harfa
 • Perkusja
 • Akordeon

Podyplomowe

INSTRUMENTALISTYKA
PROWADZENIE ZESPOŁÓW KAMERALNYCH

Doktoranckie

INSTRUMENTALISTYKA
Specjalności:
 • Skrzypce
 • Altówka
 • Wiolonczela
 • Kontrabas
 • Flet
 • Obój
 • Fagot
 • Trąbka
 • Perkusja
 • Harfa
 • Gitara
 • Akordeon