• KIERUNEK LEKARSKI Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Wrocław - kierunek Lekarski
   Student uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu dyscyplin nauk medycznych oraz dyscyplin klinicznych. Celem studiów jest nauczenie studentów praktycznych umiejętności stawiania i rozwiązywania problemów zdrowotnych w procesie leczenia pacjenta. Student uzyskuje niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prowadzenia wywiadu z pacjentem, badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych oraz udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich z zakresu danej specjalizacji.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Lekarskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Biologia (poziom rozszerzony)
   • Chemia (poziom rozszerzony)
   • Fizyka i astronomia/fizyka lub matematyka

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
KIERUNEK LEKARSKI

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
KIERUNEK LEKARSKI